close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 3-2015/2016: Kurs mistrzowski i kurs instruktorski

Na podstawie uchway Zarzdu W.S.I.Poland o powoaniu do ycia Butoku Academy of Poland zorganizowano trzeci kurs mistrzowski i kurs instruktorski 3-2015 Do udziau w kursie zgoszono 3 kandydatów z klubów czonkowskich W.S.I.Poland. 

 

 

 

 

Kurs skada si z kilku czci realizowanych przy okazji rónych imprez organizowanych przez nasz zwizek sportowy. Terminarz kursu przedstawia si nastpujco:

1/ Wacz, 26.09.2015 Teoretyczna i praktyczna cz kursu sdziowskiego
2/ Wacz, 04.10.2015 Trening instruktorski Shotokan
3/ Wacz, 04.10.2015 Agresja w sporcie, wykad - biuro W.S.I.Poland
4/ Trzcianka-Czarnków, 01.09.2015-24.06.2016 Praktyka szkoleniowa
5/ Wacz, 12.03.2015 Warsztaty kaligrafii japoskiej - shodo
6/ Wacz, 27.04.2016 Finansowe podstawy dziaalnoci, wykad - biuro W.S.I.Poland
7/ Wacz, 18.05.2016 Teoria sportu, wykad - biuro W.S.I.Poland
8/ Wacz, 04.06.2016 Trening instruktorski Goju-ryu (SP-1)
9/ Dwirzyno, 25.06-02.07.2016 Egzamin praktyczny, wrczenie uprawnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas warsztatów instruktorskich, które odbd si na treningach w Czarnkowie i Trzciance, uczestnicy kursu poprowadz pod nadzorem dowiadczonych trenerów a nastpnie omówi z nimi treningi w grupach pocztkujcych i zerowych. Dyskusje obejmowaly bd zagadnienie oceny realizacji zadanego tematu zaj, adekwatno przeprowadzonych wicze, wyboru odpowiedniej metody treningowej oraz osignitego rezultatu szkoleniowego. Zajcia z kaligrafii japoskiej bd doskona okazj do poznania kulury japoskiej oraz jej duchowych aspektów przejawiajcych si w wielu rónych elementach kultury (shodo, origami, bonzai, chanoyu, itp.). Kady uczestnik zaj otrzyma na ich zakoczenie kaligrafi ze swoim imieniem i nazwiskiem zapisanym w kanji przez Sensei Yoshimi Nakayasu. 

       
       
       
       
       

Podczas zaj teorytycznych kandydaci zapoznaj si z nastpujcymi zagadnieniami:

 • fazy rozwojowe czowieka
 • pedagogika i psychologia sportu
 • tradycyjny i nowoczesny model ksztacenia
 • metody nauczania
 • periodyzacja treningu sportowego
 • ksztatowanie cech psychomotorycznych
 • prawo w sporcie
 • zakadanie klubu /stowarzyszenia sportowego/
 • gospodarka finansowa klubu
 • organizacja imprez sportowych
       
       
       
       

Podczas zaj z karate Goju-ryu Mistrzowie, instruktorzy i kandydaci na instruktorów W.S.I.Poland bd mogli pozna karate w którym taktyka oraz dystans s odmienne od tych, które uywamy w karate shotokan. Poza tym karate Goju-ryu  jest jednym z 4 tradycyjnych styli karate uprawianych na Okinawie z których wyewoluowao karate japoskiej w tym karate shotokan. To wanie pod wpywem swoich wizyt na Okinawie Mistrz Shirai odkry, e kata w karate shotokan s wiczone w zy sposób. Od 1994 roku podj si wysiku opracowanie systemu bunkai, który pozwoli na praktykowanie kata shotokan zgodnie z jego technicznymi wymogami, ale zachowujc gówne zasady treningu kata szkó okinawskich.

       
       

Zajcia teoretyczne i praktyczne na kursie instruktorskim i kursie mistrzowskim 3-2016 poprowadz:

 • Artur Krzyanowski /7 Dan/, sensei, dr psychologii, instruktor sportu
 • Piotr Wysocki /6 Dan/, shihan goju-ryu, renshi, mgr socjologii, instruktor sportu
 • Yoshimi Nakayasu /5 Dan/, sensei Shodo Kanjuukai
 • Zbigniew Ruta /5 Dan/, sensei, mgr socjologii, trener II klasy
 • Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/, sensei, mgr rachunkowoci i finansów, trener II klasy
     
     

Trzeci kurs mistrzowski i kurs instruktorski Butoku Academy dobieg koca. Podczas Letniego Obozu Karate "Gasshuku 2016" w Dwirzynie absolwentom kursu: Sensei Weronice Gwizdaa /2 Dan/ oraz Sensei Maciejowi wistun /2 Dan/ wrczono legitymacje instruktora. Jednoczenie w uznaniu zasug na polu karate Shihan Piotrowi Wysockiemu /6 Dan/ nadano tytu Mistrza wrczajc dyplom mistrzowski Akademii. Wszystkim absolwentom kursu yczymy owocnej kariery szkoleniowej. Oss !

 


 
 
    projekt, wykonanie: Dekorus