strona główna 
 

 

 3-2016: Kurs mistrzowski i kurs instruktorski

Na podstawie uchwały Zarządu W.S.I.Poland o powołaniu do życia Butoku Academy of Poland zorganizowano trzeci kurs mistrzowski i kurs instruktorski 3-2015 Do udziału w kursie zgłoszono 3 kandydatów z klubów członkowskich W.S.I.Poland. 

 

 

 

 

Kurs składa się z kilku części realizowanych przy okazji różnych imprez organizowanych przez nasz związek sportowy. Terminarz kursu przedstawia się następująco:

1/ Wałcz, 26.09.2015 Teoretyczna i praktyczna część kursu sędziowskiego
2/ Wałcz, 04.10.2015 Trening instruktorski Shotokan
3/ Wałcz, 04.10.2015 Agresja w sporcie, wykład - biuro W.S.I.Poland
4/ Trzcianka-Czarnków, 01.09.2015-24.06.2016 Praktyka szkoleniowa
5/ Wałcz, 12.03.2015 Warsztaty kaligrafii japońskiej - shodo
6/ Wałcz, 27.04.2016 Finansowe podstawy działalności, wykład - biuro W.S.I.Poland
7/ Wałcz, 18.05.2016 Teoria sportu, wykład - biuro W.S.I.Poland
8/ Wałcz, 04.06.2016 Trening instruktorski Goju-ryu (SP-1)
9/ Dźwirzyno, 25.06-02.07.2016 Egzamin praktyczny, wręczenie uprawnień

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas warsztatów instruktorskich, które odbędą się na treningach w Czarnkowie i Trzciance, uczestnicy kursu poprowadzą pod nadzorem doświadczonych trenerów a następnie omówią z nimi treningi w grupach początkujących i zerowych. Dyskusje obejmowaly będą zagadnienie oceny realizacji zadanego tematu zajęć, adekwatność przeprowadzonych ćwiczeń, wyboru odpowiedniej metody treningowej oraz osiągniętego rezultatu szkoleniowego. Zającia z kaligrafii japońskiej będą doskonałą okazją do poznania kulury japońskiej oraz jej duchowych aspektów przejawiających się w wielu różnych elementach kultury (shodo, origami, bonzai, chanoyu, itp.). Każdy uczestnik zajęć otrzyma na ich zakończenie kaligrafię ze swoim imieniem i nazwiskiem zapisanym w kanji przez Sensei Yoshimi Nakayasu. 

       
       
       
       
       

Podczas zajęć teorytycznych kandydaci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • fazy rozwojowe człowieka
 • pedagogika i psychologia sportu
 • tradycyjny i nowoczesny model kształcenia
 • metody nauczania
 • periodyzacja treningu sportowego
 • kształtowanie cech psychomotorycznych
 • prawo w sporcie
 • zakładanie klubu /stowarzyszenia sportowego/
 • gospodarka finansowa klubu
 • organizacja imprez sportowych

       
       
       
       


Podczas zajęć z karate Goju-ryu Mistrzowie, instruktorzy i kandydaci na instruktorów W.S.I.Poland będą mogli poznać karate w którym taktyka oraz dystans są odmienne od tych, które używamy w karate shotokan. Poza tym karate Goju-ryu  jest jednym z 4 tradycyjnych styli karate uprawianych na Okinawie z których wyewoluowało karate japońskiej w tym karate shotokan. To właśnie pod wpływem swoich wizyt na Okinawie Mistrz Shirai odkrył, że kata w karate shotokan są ćwiczone w zły sposób. Od 1994 roku podjął się wysiłku opracowanie systemu bunkai, który pozwoli na praktykowanie kata shotokan zgodnie z jego technicznymi wymogami, ale zachowując główne zasady treningu kata szkół okinawskich.

       
       

Zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie instruktorskim i kursie mistrzowskim 3-2016 poprowadzą:

 • Artur Krzyżanowski /7 Dan/, sensei, dr psychologii, instruktor sportu
 • Piotr Wysocki /6 Dan/, shihan goju-ryu, renshi, mgr socjologii, instruktor sportu
 • Yoshimi Nakayasu /5 Dan/, sensei Shodo Kanjuukai
 • Zbigniew Ruta /5 Dan/, sensei, mgr socjologii, trener II klasy
 • Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/, sensei, mgr rachunkowości i finansów, trener II klasy

       
       

Trzeci kurs mistrzowski i kurs instruktorski Butoku Academy dobiegł końca. Podczas Letniego Obozu Karate "Gasshuku 2016" w Dźwirzynie absolwentom kursu: Sensei Weronice Gwizdała /2 Dan/ oraz Sensei Maciejowi Świstun /2 Dan/ wręczono legitymacje instruktora. Jednocześnie w uznaniu zasług na polu karate Shihan Piotrowi Wysockiemu /6 Dan/ nadano tytuł Mistrza wręczając dyplom mistrzowski Akademii. Wszystkim absolwentom kursu życzymy owocnej kariery szkoleniowej. Oss !

 
 


 drukujwyślij ten link
 
    projekt, wykonanie: Dekorus