close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 5-2018/2019 Kurs instruktorski

Na podstawie uchway Zarzdu W.S.I.Poland o powoaniu do ycia Butoku Academy of Poland zorganizowano pity kurs instruktorski 5-2018/2019 Do udziau w kursie zaproszono 8 kandydatów z klubów czonkowskich W.S.I.Poland. Kurs jest caoroczny i skada si z kilku czci praktycznych jak i teoretycznych. Terminarz tego kursu przedstawia si jak niej.

.

1. Kurs sdziowski SP-1 Wacz, 22.09.2018 r.
2. Szkolenie Krajowe Pia, 13-14.10.2018 r.
3. Wykad MOSiR Wacz, 08.12.2018 r.
4. Praktyka, przeprowadzenie pod nadzorem instruktora/trenera po 16 h zegarowych w gr. zerowej i pocztkujcej
5. Wykad Wacz, 16.02.2019 r.
6. Wykad MOSiR Wacz, 09.03.2019 r.
7. Szkolenie Krajowe W.S.I.Poland - COS OPO Wacz 06-07.04.2019 r.
8. Wykad MOSiR Wacz, 25.05.2019 r.
9. Napisanie i zoenie pracy instruktorskiej na zadane tematy do 15.06.2019 r.
10. Letni Obóz Sportowy Gasshuku, praktyka instruktorska pod nadzorem trenera karate II klasy, 22-29.06.2019 r.
11. Wrczenie legitymacji instruktorskich podczas treningu inaugurujcego dziaalno nowego dojo KKT Wacz oraz biura W.S.I.Poland, sierpie 2019

Podczas praktyki instruktorskiej uczestnicy kursu poprowadz pod nadzorem dowiadczonych instruktorów oraz trenerów a nastpnie omówi z nimi treningi w grupach pocztkujcych i zerowych. Dyskusje obejmowaly bd zagadnienie oceny realizacji zadanego tematu zaj, adekwatno przeprowadzonych wicze, wyboru odpowiedniej metody treningowej oraz osignitego rezultatu szkoleniowego. Zajcia na kursie instruktorskim 5-2018/2019 poprowadz:

1. Masya Kohama /9 Dan/, Kancho ISSKA, Kangawa Japonia
2. Artur Krzyanowski /8 Dan/, Sensei, dr psychologii, instruktor sportu
3. Zbigniew Ruta /6 Dan/, Sensei, mgr socjologii, trener karate II klasy
4. Karolina Pytel-Ruta /5 Dan/, Sensei, mgr rachunkowoci i finansów, trener karate II klasy

W sobot 08.12.2018 roku w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji odbyy si zajcia V edycji kursu instruktorskiego Butoku Karate Academy. Zajcia skaday si z 3 czci i obejmoway wykad prowadzony przez Sensei Sensei Zbigniewa Rut /6 Dan/ na temat podstaw szkolenia karate dzieci i modziey oraz wykad Karoliny Pytel-Ruta /5 Dan/ omawiajcy teori treningu sportowego, ksztatowanie cech psychomotorycznych oraz struktur treningu sportowego. Kolejne zajcia ju wkrótce.

.

. . . . . .

 

Do udziau w tej edycji kursu zgosiy si nastpujce osoby:
1. Agnieszka Grzechowiak /1 Dan/ - Wacz
2. Anna Lenczewska /1 Dan/ - Wacz
3. Dariusz Kobry /1 Dan/ - Debrzno
4. Krzysztof Dbkiewicz /1 Dan/ - Wacz
5. Cezary Fryc /1 Dan/ - Wacz
6. Krzysztof Lasota /1 Dan/ - Wacz
7. Konrad Sylwestrzak /1 Kyu/ - Debrzno

.

W dniach 06-07.04.2019 roku w Waczu odbyo si Szkolenie Krajowe Karate W.S.I. które prowadzili Sensei Karolina Pytel-Ruta /5 Dan/, Sensei Zbigniew Ruta /6 Dan/ oraz go specjalny z Japonii Kancho Masaya Kohama reprezentujcym International Shobukan Shotokan Karate Association. W szkoleniu wzili udzia wszyscy uczestnicy 5 kursu instruktorskiego Butoku Academy of Poland. Zajcia byy bardzo inspirujce dla przyszych instruktorów i oprócz wrae czysto treningowych day im moliwo zderzenia metodyki prowadzenia zaj uywanej w W.S.I.Poland z metodyk zaprezentowan przez gocia z Japonii.

.

. . . . . .

.

W sobot 25.05.2019 roku odbyy sie kolejne zajcia kursu instruktorskiego, które poprowadzi Sensei Zbigniew Ruta /6 Dan/. Tym razem wykad powicono zagadanieniu kumite, systematyzacji kumite oraz taktyce i timingowi. Jak to bywa podczas zaj teoretycznych w wiecie karate nie obyo si bez demonstracji, które w najpeniejszy i najdobitniejszy sposób przedstawiay omawiane zagadnienie. Na zakoczenie spotkania ustalono tematy prac pisemnych, które bda podstawa zaliczenia kursu instruktorskiego. Oto wybrane tematy:

1. Konrad Sylwestrzak – „Niyu-kun próba interpretacji”
2. Agnieszka Grzechowiak – „Trening sztuk walki dla osób w wieku dojrzaym”
3. Anna Lenczewska – „Wpyw karate na osobowo wiczcego”
4. Krzysztof Lasota - „Sztuki walki oczami kocioa katolickiego”
5. Dariusz Kobry – „Karate – droga nieskoczona…”
6. Cezary Fryc – „Jak wygldaoby moje ycie gdyby nie karate…”
7. Krzysztof Dbkiewicz – „Karate jako sztuka walki na potrzeby Si Zbrojnych RP na przykadzie Jednostki Wojskowej”.


.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

.

W dniach 22-29 czerwca 2019 roku w Dwirzynie odby si Letni Obóz Sportowy "Gasshuku" podczas którego kandydaci na instruktorów odbyli ostatnie praktyki prowadzc pod nadzorem trenerów treningi z grupami o rónym poziomie zaawansowania. Oprócz tego sami aktywnie uczestniczyli w zajciach a Konrad Sylwestrzak oraz Dariusz Kobry (obaj z Debrzna) pomylnie zdali egzamin na 1 Dan. Zoenie pracy zaliczeniowej, ezgamin mistrzowski oraz praktyka podczas Gasshuku byy ostatnimi elementami szkolenia 5 kursu instruktorskiego Butoku Academy of Poland. W World Shotokan Institute - Poland osoby, które kocz szkolenie instruktorskie musz legitymowa si stopniem mistrzowskim (minimum 1 Dan). Zapewnia to odpowiedni poziom wiedzy oraz kwalifikacji formalnych naszych szkoleniowców. Serdecznie gratulujemy nowym instruktorom ! Wrczenie legitymacji instruktorskich odbdzie si w sierpniu 2019 roku podczas treningu inaugurujcego dziaalno nowego dojo KKT Wacz oraz biura W.S.I.Poland. Arigato gozai mashita - Oss !


 
 
    projekt, wykonanie: Dekorus