close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Chińskie kempo

Kempo powstao w Indiach okoo 3000 lat p.n.e. Byo ono spord wszelkich systemw walki najbardziej zblione i podobne do karate. Wybitnym ekspertem kempo by ksi Botama, ktry praktykowa je na rwni z buddyzmem przez cae swoje ycie. Kempo uprawiali przede wszystkim buddyci, ktrym suyo za form samodoskonalenia psychofizycznego jak i samoobrony.
Kiedy w II wieku p.n.e. do Chin dotary zwiastuny nowej religii - buddyzmu, pojawiy si take pierwsze wiadomoci o kempo. Nowa religia ograna najpierw elity a pniej szerokie masy spoeczestwa chiskiego. Dziao to si w okresie od IV do VII wieku n.e. 
Gwne zasugi w krzewieniu buddyzmu w Chinach przypisuje si czowiekowi o nazwisku Bodhidharma (w Chinach zwanego Tamo lub Damo, w Japonii - Daruma Taishi), ktry ok. 525 roku n.e. przeby drog z Indii do Chin celem nauczania nowej odmiany buddyzmu tzw. Zen. Z osob Bodhidahrmy wie si wszelkie pocztki sztuk walki. Jako, e na dworze cesarskim nie znalaz posuchania osiedli si z nieliczn grup zwolennikw w zbudowanym w 495 roku klasztorze Shaolin (mody las) zwanym po japosku Shorinji, pooonym w prowincji Hunan. Sekta Zen, ktra tam powstaa propaguje osignicie nirwany (satori - jap.), czyli duchowego "owiecenia" lub "przebudzenia" na drodze medytacji. Bodhidharma widzc zasypiajcych podczas wielogodzinnego skupienia mnichw oraz ich sab tyzn fizyczn opracowa zestaw wicze fizycznych, ktre opisa w I-chin-ching (Ksiga przemiany mini), tak aby zgodnie z jej wskazwkami mnisi mogli osign doskonao i wewntrzn harmoni na drodze medytacji duchowej  oraz treningu fizycznego. 

Bodhidharma

   

W tym okresie wiele razy zmieniaa si nazwa kempo. Najpierw nazywano je Nalo-jan, pniej Aro-han a jeszcze pniej I-Jinsin. Mnisi z klasztoru stali si sawni w caych Chinach ze wzgldu na swoje niezwyke, jak to okrelano, umiejtnoci walki wrcz i to z kilkoma przeciwnikami naraz.
W tamtych czasach trening kempo rni si od wspczesnych treningw karate. Polega on przede wszystkim na wiczeniach kata - prostych form ruchowych. Kata dla mnichw byy nie tylko treningiem fizycznym ale take dynamiczn form medytacji rwnie wanej jak medytacja w pozycji siedzcej. Po wielu latach treningu mnisi dochodzili w formach ruchowych do takiego stanu perfekcji, e zaatakowani reagowali odruchowo, automatycznie stosujc techniki kata. Bodhidharma gosi, e wicej daje praktykowanie kempo bez medytacji ni medytacja bez kempo.

Po mierci Bodhidharmy Shaolin Kempo zaczo si rozprzestrzenia w caych Chinach. Z czasem pojawi si nowe odmiany tej sztuki walki. Okoo roku 842 okoliczni monowadcy i ksita doszli do wniosku, e klasztor Shaolin stanowi zagroenie dla ich interesw . Zorganizowano zbrojny najazd. Pomimo zaciekego oporu stawianego przez garstk mnichw, klasztor zniszczono. Rozproszeni po rnych obszarach Paswa rodka mnichowie rozpoczli nauczanie kempo, przyczyniajc si do jego rozwoju ju jako kung-fu.
Kolejnym trudnym okresem dla tej sztuki walki stanowiy lata panowania dynastii Sung (960-1279). Jej przedstawiciele szczeglnie nienawidzili ekspertw kung-fu, widzc w nich dawnych eks-mnichw propagujcych buddyzm Zen.

Shaolin wspczenie

   

Kiedy w latach 1644-1912 Mandurowie ustanowili dynasti Ching najechali na Chiny. Klasztor Shaolin jako ostoja oporu w prowincji Fukien zosta ponownie zniszczony, za mnichowie jak wczeniej ulegli rozproszeniu. Spowodowao to gwatowny wzrost zainteresowania sztukami walki, ktre w oczach Chiczykw stay si jedyn drog do osignicia wyzwolenia. W wielu orodkach potajemnie szkolono kempokw do walki powstaczej z najedc. W okresie tym powstaj take nowe szkoy: Pakua oraz Tai-chi.


 
 
    projekt, wykonanie: Dekorus