close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Światowy sport

Jeszcze przed mierci Funakoshiego cz modych zawodnikw wywieraa naciski na prowadzcych treningi aby wprowadzi wolna walk do programu zaj. W rozumieniu starego mistrza byo to sprzeczne z podstawowymi zasadami karate. Bdc jednake czowiekiem wyrozumiaym i tolerancyjnym zgodzi si na wprowadzenie do treningu karate takich elementw jak: Gohon kumite, kontratak czy Ippon kumite. Kiedy w roku 1927 Miko, Bo i Hirayama wprowadzili na Shichi Tokudo trening jiyu-kumite to Funakoshi i Ohtsuka przestali tam przychodzi. Walki byy wtedy realne i czsto dochodzio do powanych kontuzji a wrcz wypadkw. Dopki y Funakoshi nikt nie odway si mu sprzeciwi organizujc np. zawody sportowe. Wszyscy wiedzieli, e by temu przeciwny. Studenci jednak nie ustawali w prbach zliberalizowania sztuki. Organizowali spotkania pomidzy uniwersytetami, ktre nazywali Kokan Geiko, czyli wymiana dowiadcze. Podczas takiej wymiany czasami pkay koci lub wylatyway zby...
Po II wojnie wiatowej w karate doszo do kryzysu i pierwszego rozamu w karate. Z frontu powrcia cz starszych karatekw i instruktorw wywodzcych sie z shotokan dojo, ktra miaa za sob kilkuletni przerw w treningach za w klubach uczelnianych dominowali modzi i mniej dowiadczeni karatecy, ktrzy jednak w ostatnich latach zrobili due postpy. Ci wywodzcy si z shotokan dojo nastawieni byli na kontynuowanie treningw w duchu Yoshitaka Funakoshiego. Modzi skupieni gwnie na uniwersytetach wok Masatoshi Nakayamy i Uniwersytetu Takushoku, gdzie kapiatanem druyny by Hidetaka Nishiyama  domagaj si zmian w kierunku usportowenia karate. Masatoshi Nakayama i Isao Obata d do powoania organizacji uniwersyteckiej. W 1949 roku razem z Nishiyam opracowali statut i powoali do ycia Oglnojaposki Akademicki Zwizek Karate. Z czasem z jakich powodw dochodzi do rozamu pomidzy Nakayam a Obat i ten ostatni wycofuje si z nowej organizacji.
Po odejciu stworzy konkurencyjn Lig Akademick, ktra skupia starszych uczniw nie aprobujcych zmian w dotychczasowym treningu. Do tej grupy dawnych uczniw Funakoshiego naleeli oprcz Isao Obaty, Seichi Takagi, Hiroshi Naguchi, Shigeru Egami, Genshin Hironishi. To wanie z tej grupy wyewoluowa shotokai - styl kontynuujcy karate w rozumieniu Gichina Funakoshi a szczeglnie jego syna Yoshitaki. Liderem tej szkoy by Shigeru Egami (1912-1981) za obecnie jest
Mitsuke Harada (Wlk.Brytania).
Jeszcze inni mistrzowie na znak protestu przeciwko rozamowi, ktry sta si faktem, przestali naucza karate lub wycofali si z niego zupenie, zajmujc si inn dziaalnoci. Kiedy do Tokio wrci Funakoshi Nakayama zaproponowa mu objcie honorowego przewodnictwa w nowej organizacji.
W maju 1949 roku powstaje z inicjatywy  Nakayamy i Nishiyamy "nowy zwizek", znany powszechnie jako
JKA - Japan Karate Association (Japoski Zwizek Karate - Nihon Karate Kyokai).  Gwnym instruktorem JKA zostaje Gichin Funakoshi za Hidetaka Nishiyama dyrektorem Departamentu Zagranicznego JKA. Wydzia ten zajmowa si szkoleniem i wysyaniem za granic japoskich instruktorw. Pocztkowo organizacja ta skupiaa zaledwie kilku czonkw i instruktorw (Nakayama, Nishiyama, Enoeda, Shirai, Kanazawa, Mikami i inni), ktrzy pod okiem Mistrza rozwijali swoje karate.  Gichin Funakoshi by ju bardzo sdziwy i niechtnie w tamtym okresie bra udzia w nauczaniu. Czasami odwiedza poszczeglne uniwersytety ale gwnie aby obserwowa treningi.
W 1952 roku Dowdztwo Lotnictwa Strategicznego Si Powietrznych USA wysao do Japonii grup modych oficerw i pooficerw dla studiowania judo, aikido i karate-do. W czasie 3 miesicznego kursu szkolono ich na instruktorw wychowani fizycznego w siach zbrojnych USA. Przez kilkanacie lat  2-3 razy do roku przyjeday takie grupy przyczyniajc sie pniej do popularyzacji japoskich sztuk walki poza granicami Japonii. W 1953 roku zaproszono do USA grup japoskich instruktorw w celu przeprowadzenia pokazw w ok. 50 bazach lotnictwa amerykaskiego. Grup pokazow kierowa Hidetaka Nishiyama.
W dniu 10 kwietnia 1957 roku Japoskie Ministerstwo Edukacji oficjalnie uznaje JKA. W sierpniu 1956 roku wydane zostay pierwsze przepisy walki sportowej (autorstwa H.Nishiyamy) oraz ruszy program szkolenia instruktorw. Tu po mierci Funakoshiego, 20 padziernika 1957 roku w Tokio Metropolitan Gymnasium zorganizowane zostay  przez JKA I Oglnojaposkie Mistrzostwa Karate, ktre wygra Hirokazu Kanazawa, za miesic pniej Oglnojaposki Akademicki Zwizek Karate zorganizowa turniej przed kilkutysiczna widowni.

Byy to milowe kroki na drodze karate jako nowoczesnej dyscypliny sportowej. Nowym gwnym instruktorem JKA po mierci Funakoshiego zosta Masatoshi Nakayama. Wynikiem dziaa M.Nakayamy byo podjcie prby naukowego wyjanienia karate w opraciu m.in. o anatomi i fizjologi. W ten sposb Nakayama i jego wsppracownicy byli w stanie w sposb racjonalny przedstawi caemu wiatu podstawy sztuki karate - nowej dyscypliny sportowej XX wieku. Z jego inicjatywy dokonuje si systematyzacji technik karate, standaryzacji kata oraz ich obowizujcej interpretacji.
W 1964 roku z polecenia Ministra Edukacji powoana zostaje w Japonii FAJKO - Federation All Japan Karate Organisation (Oglnojaposka Federacja Karate) skupiajca okoo 100 rnych organizacji karate dziaajcych w kraju kwitncej wini, za wyjtkiem Kyokushinkai - Masutatsu Oyamy, ktry nie zgosi do niej akcesu a do 1980 roku.
W Europie karate pojawio si w 1948 roku kiedy Francuz Henri D.Plee' przywiz ze sob z Japonii kilku mistrzw karate m.in. Mochizuki, Oshima i Murakami. W 1955 roku w Paryu otwarto pierwszy klub karate a w 1959 powoano do ycia Francuski Zwizek Karate.
W 1961 roku Hidetaka Nishiyama po osiedleniu sie w Kaliforni (USA) zakada All American Karate Federation (AAKF) i w tym samym roku organizuje I Mistrzostwa Karate USA.
W 1965 roku rwnie w Paryu powstaje EKU - Europea Karate Union (Europejska Unia Karate) z Jacques Delcourtem na czele. Organizacja ta skupia zwizki narodowe, ktore byy oficjalnie uznawane przez wadze sportowe swoich  krajw.
W 1970 roku powoano do ycia WUKO - World Union of Karate Organisation (wiatow Uni Organizacji Karate), ktrej prezydentem zosta japoski milioner Eyochi Sasakawa, sekretarzem generalnym Jacques Delcourt. W skad WUKO weszy kontynentalne organizacje karate: EKU - Europea Karate Union, APKU - Asia-Pacific Karate-do Union oraz CACKU - Central America-Caribean Karate-do Union. Rwnolegle z obradami kongresu zaoycielskiego rozegrano pierwsze mistrzostwa wiata WUKO. W 1972 roku JKA wystpuje z organizacji FAJKO, ktra wesza w skad APKU. 
W 1972 roku korzystajc z zaamania si jednoci organizacyjnej na Mistrzostwach wiata w Paryu, spowodowanej dopuszczeniem do zawodw reprezentacji RPA , kraju stosujcego wtedy polityk "apartheidu", wiceprezydent WUKO A.R.Allen po wczeniejszym porozumieniu z Hidetaka Nishiyam - czoow postaci stylu shotokan w USA, czonkiem JKA - powouje do ycia International Amateur Karate Federation (IAKF - Midzynarodowa Federacja Karate Amatorskiego) skupiajc przede wszystkim szko shotokan.
Byo to wielkie rozbicie wiatowego ruchu karate. Poza WUKO znalazy si gwne postacie stylu shotokan na wiecie, cieszce si duym szacunkiem i uznaniem: Shirai we Woszech, Enoeda w Wlk. Brytanii, Kase we Francji, Ochi w RFN, Miyazaki w Belgii. Mistrzowie Ci penili funkcje jeli nie gwnych instruktorw to trenerw narodowych reprezentacji w danym kraju. Dodatkowo sytuacje skomplikowao JKA, ktre weszo w skad IAKF-u za Masatoshi Nakayama zosta dyrektorem technicznym IAKF. W 1975 roku powstaje jako odpowiednik europejski IAKF-u European Amateur Karate Federation (EAKF - Europejska Federacja Karate Amatorskiego) oraz w Los Angeles zorganizowane zostaja I Mistrzostwa wiata Karate IAKF.
W 1977 roku w Japonii powstaje, zaoona przez Hirokazu Kanazaw, Shotokan Karate-do International Federation (Midzynarodowa Organizacja Karate Shotokan) a w 1979 roku jej europejski odpowiednik SKIE - European Shotokan Karate-do International (Europejska Organizacja Karate Shotokan) kierowana przez zawodowego instruktora zamieszkujcego Angli - Shiro Asano.
W 1981 roku IAKF zostaje przeksztacone  w
ITKF-International Traditional Karate Federation (Midzynarodow Federacje Karate Tradycyjnego) za w 1996 roku WUKO zostaje przeksztacone w WKF-World Karate Federation (wiatow Federacj Karate). Tymczasem WKF miaa by zgodnie z wol Miedzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (I.O.C.) nowym ciaem organizacyjnym powstaym na drodze unifikacji z WUKO i ITKF. Karate nowoczesne (sportowe) oraz karate tradycyjne miay pozosta dwiema odrbnymi dyscyplinami, kierowanymi w ramach WKF przez niezalezne komisje srtylowe: komisj karate sportowego  i komisj karate tradycyjnego. Pomimo wyprzedajcego przeksztacenia si WUKO w WKF to wanie ta organizacja w przeciwniestwie do ITKF nie ratyfikowaa do dnia dzisiejszego dokumentw zjednoczeniowych obu organizacji karate. Zaprzepaszczona zostaa kolejna szansa na stworzenie pierwszej w dziejach ludzkoci wiatowej organizacji, skupiajcej tak wielk ilo trenujcych karate. Olimpijska premiera znowu przepada i chocia co jaki czas pojawiaj sie kolejne wypowiedzi wiadczce, e nie wszystko jeszcze stracone, olimpijski awans karate wydaje si by coraz odleglejszy w czasie. Zreszt wejcie do grona dyscyplin olimpijskich take rodzi coraz wiksze wtpliwoci i obawy w rodowisku sztuk walki, za bilans spodziewanych zyskw i strat wcale nie musi by dodatni...


Jagues Delcourt (WUKO) oraz Hidetatka Nishiyama (ITKF).


Do dnia dzisiejszego obie najwiksze organizacje karate starajce si o olimpijski awans szukaj drg porozumienia, ktre zaagodzi dotychczasowe konflikty oraz umoliwi wsplny start w ramach kolejnych igrzysk. Pozostae organizacje funkcjonujce w wiecie sztuk walki dziaaj i rozwijaj si bez aspiracji olimpijskich.

WKF
World Karate
Federation 

 ITKF
International
Traditional
Karate
Federation

 

 

Prezydent
Antonio
Spinosa

 Przewodniczcy
Hidetaka
Nishiyama

 

Po mierci Masatoshi Nakayamy w kolebce karate shotokan JKA doszo do rozpadu i powstania kilku odrbnych organizacji. O prawo do spcizny i nazwy JKA walczyo kilka ugrupowa. Ostatecznie po 12 latach procesw sdowych zwyciya grupa Nobuyuki Nakahary, ktra przyja nazw Japan Karate Association - World Federation (JKA-WF), gwnym instruktorem federacji zosta Motokuni Sugiura /9 Dan/. Organizacja ta skupia w swoich szeregach m.in. takich mistrzw jak: Masaki Ueki /8 Dan/, Hideo Ochi /8 Dan/, Masataka Mori /8 Dan/, Masahiko Tanaka /8 Dan/, Hideo Ishida /8 Dan/, Yoshiharu Osaka /7 Dan/, Takenori Imura /7 Dan/, Minoru Kawawada /7 Dan/, Kenro Kurasaki /7 Dan/, Yasunori Ogura /7 Dan/, Tomio Imamura /6 Dan/ i inni. 
Z organizacja t wsppracuje take Teruyuki Okazaki /8 Dan/, ktry w USA stan na czele International Shotokan Karate Federation (ISKF). Jego organizacja jest jedn z najwikszych w USA i najwiksz na wschodnim wybrzeu Stanw Zjednoczonych. W federacji tej dziaaj: Takayuki Mikami /8 Dan/, Yutaka Yaguchi /8 Dan/, Shojiro Koyama /8 Dan/, Shigeru Takashina /8 Dan/.Przegrany w procesie o nazw i dorobek JKA Tetuhiko Asai /9 Dan/ stan na czele Japan Karate Shoto Renmei (JKS). Wsppracuj z nim: Sadashige Kato /8 Dan/, Masao Kagawa /8 Dan/ oraz mistrzowie modszego pokolenia tacy jak: Takahashi Yamaguchi /6 Dan/, Minoru Ishimine /6 Dan/, Ryushou Kanayama /6 Dan/. Kolejny z wielkich mistrzw dawnego JKA - Mikio Yahara /8 Dan/ stan na czele Karatenomichi World Federation (KWF) za Keigo Abe /8 Dan/ zaoy Japan Shotokan Karate Association (JSKA). Organizacje te obok SKIF Hirokazu Kanazawy /10 Dan/ uznawane s za gwne organizacje stylowe karate shotokan kontynuujce dorobek dawnej JKA. Wikszo z tych organizacji stara si powikszy zasig swojego dziaania poprzez powoywanie kontynentalnych oddziaw, ktre nastpnie d do otwarcia swoich przedstawicielstw w poszczeglnych krajach. Wedug szacunkw ju ponad 200 organizacji zajmuje si na wiecie propagowaniem karate. Sytuacja ta bynajmniej nie jest staa, lecz charakteryzuje si znaczn dynamik. Wiele z organizacji upada, zmienia nazw lub przycza si do ju istniejcych o wikszym potcjale organizacyjnym i wikszych zasobach ludzkich. Tak wic co jaki czas dotychczasowa wiedza na temat rozwoju organizacyjnego karate musi podlega weryfikacji. 
 
    projekt, wykonanie: Dekorus