close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Letni ObĂłz Sportowy Gasshuku - Niechorze, 30.06-07.07.2012 r.

W dniach 30.06-07.07.2012 roku w Niechorzu odby si Letni Obz Karate "Gasshuku 2012". W obozie wzili udzia karatecy z klubw czonkowskich W.S.I.Poland z Lubaczowa, Ostrowa Wlkp., Czuchowa, Tuczna i Wacza. Tegoroczny obz przeznaczony by wycznie dla redniozaawansowanych i pocztkujcych zawodniczek i zawodnikw. Zajcia treningowe odbyway si w hali sportowej oraz na play w wymiarze 2 x dziennie po 1 godzin zegarow. wiczcy podzieleni byli na 4 grupy treningowe.

Zajcia podczas obozu w Niechorzu prowadzili najstarsi instruktorzy W.S.I.Poland z Sensei Zbigniewem Ruta /5 Dan/ na czele. Zajcia treningowe koncentroway si we wszystkich grupach na programie egzaminacyjnym jednak sporo miejsca powicono take innym zagadnieniom np. bunkai kata H4, bunkai kata H5, nauce Tekki Shodan czy elementom zwizanym z kumite formalnym /kihon-ippon, gohon, sanbon/. W grupie niebieskich pasw, ktra w tym roku prezentowaa si wyjtkowo dobrze, zaprezentowano take zastosowanie kihonu zblionego do 1 Dan oraz omwiono i przewiczono zagadnienie ma-ai /dystans + timing/. Sensei Zbigniew Ruta poprowadzi take trening wprowadzajcy do wolnego sparingu w ktrym zaprezentowa i szeroko omwi 3 elementy przygotowania: poruszanie si i jego odmiany, repertuar podstawowych technik jiyu-kumite oraz sposoby zastosowania tych technik.

Grupa najstarsza wykazaa si bardzo dobrymi umitnociami co dobrze wiadczy o poziomie pracy szkoleniowej we wszystkich klubach W.S.I.Poland. To bardzo wane dla naszej spoecznoci poniewa grupa niebieskich pasw w opinii Mistrza Shirai jest najwaniejszym zapleczem szkoleniowym dla grupy brzowych i czarnych pasw dlatego trzeba jej powica jak najwicej uwagi. W zgodnej opinii instruktorw poziom treningowy tegorocznego Gasshuku z maymi wyjtkami by lepszy ni w roku ubiegym. Zaczyna ju owocowa praca szkoleniowa podjta w grupach pocztkujcych. Na obozie pojawio si sporo nowych twarzy /grupa pomaraczowych i zielonych pasw/, ktrzy reprezentowali bardzo solidny poziom karate a ponadto wyrniali si zaangaowaniem podczas treningw.

Idc na pla Sensei Ruta znalaz w miejscu ubiegorocznego plakatu z napisem "Bdzie ostro" inny, rwnie trafnie opisujcy nasze zaangaowanie w studiowaniu karate-do. Tym razem haso z plakatu gosio "Pasja wygrywa" ! Widzc tum karatekw zmierzajcych na trening w biaych karate-gi symbolizujcych czysto intencji trudno byo oprze si wraeniu o adekwatnoci tego hasa w stosunku do naszej grupy...

Na zakoczenie Letniego Obozu Karate tradycyjnie odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie 9-3 Kyu. Do egzaminu przystpio wielu spord uczestnikw obozu i w wikszoci przypadkw zakoczyy si one penym sukcesem. Mio nam zakomunikowa, e spoeczno brzowych pasw w World Shotokan Institute - Poland powikszya si o kolejne 3 osoby. Egzamin na 3 kyu zaliczyy:

  • Joanna Olesiska /3 Kyu/ - Wacz
  • Zuzanna Trawiska /3 Kyu/ - Wacz
  • Weronika Chrapkowska /3 Kyu/ - Czuchw

Podczas Gasshuku w Niechorzu odbya si take narada instruktorw W.S.I.Poland na ktrej omwiono sprawy biece i plany na najblisze miesice. Pozytywnie oceniono przebieg organizacji oraz poziom wyszkolenia prezentowany przez zawodnikw W.S.I.Poland podczas stau z Sensei Hiroshi Shirai /10 Dan/.  Omwiono szczegy zwizane ze zbliajcym si szkoleniem krajowym oraz X Pucharem W.S.I.Poland a take kwestie zwizane ze staem najstarszych instruktorw w dojo Sensei Hiroshi Shirai w Mediolanie. Jednak gwnym tematem obrad bya dyskusja nad oglnymi ramami systemu punktowego jaki zostanie wprowadzony od nowego roku treningowego lub po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym W.S.I.Poland. Zjazd odbdzie si jesieni biecego roku. System ten obejmie osoby od niebieskiego do czarnego pasa. Na zakoczenie spotkania omwiono take projekt powoania do ycia Komisji Technicznej. Jak zgodnie stwierdzili instruktorzy obecni na spotkaniu jest wiele spraw do rozwizania dotyczcych unifikacji szkolenia oraz metodyki nauczania stosowanej w klubach W.S.I.Poland. Podobnie ma sie rzecz z wymaganiami egzaminacyjnymi. Celem Komisji Technicznej bdzie standaryzacja tych kwestii. Planowane s take spore zmiany w Komisji Sdziowskiej. Nasz zwizek osign ju taki punkt rozwoju, e czas na podjcie kolejnych wyzwa organizacyjnych !

Podczas spotkania Przewodniczcy W.S.I.Poland Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ poinformowa zebranych, e w dniach 04.08.2012 oraz 25.08.2012 roku w Waczu poprowadzi dwa szkolenia z zakresu metodyki nauczania jiyu-kumite oraz strategii i taktyki walki. Szkolenie przeznaczone jest wycznie dla brzowych i czarnych pasw z klubw W.S.I.Poland i jest nieodpatne. Wejcie na zajcia gratis !

Zaplanowano take gwne aktywnoci w kalendarzu imprez na rok 2013. Planowane s dwa turnieje /wiosn i jesieni/ w Czuchowie i Ostrowie Wlkp. Jednak ostateczne decyzje w tym zakresie podjte zostan w terminie pniejszym. Przyszoroczny Letni Obz Karate "Gasshuku 2013" odbdzie si rwnie w Niechorzu i przeznaczony bdzie dla wszystkich stopni ! W Kursie Mistrzowskim /Gasshuku dla zaawansowanych/ bd mogy wzi udzia osoby wycznie z brzowymi i czarnymi pasami za Kurs Oglny przeznaczony bdzie dla stopni 9.1-4.3 oraz 9-4 kyu. Przyszoroczne Gasshuku odbdzie si w terminie 29.06-06.07.2012 roku. Ju dzisiaj zarezerwujcie sobie ten termin.

Na zakoczenie jeszcze raz dzikujemy wszystkim uczestnikom za wsparcie jakiego udzielili podczas zbirki pieninej dla naszych przyjaci, znanych wikszoci obozowiczw z poprzednich Gasshuku, czyli dla Majki, Agnieszki i Piotra Grzechowiakw z Wacza, ktrym tu przed obozem spalio si mieszkanie. W tak trudnym momencie poznaje si znaczenie sowa przyjaciele. Z dum moemy wszyscy zaliczy si do ich grona. Zebralimy 1.200,00 zotych, ktre ju dzisiaj przekaemy poszkodowanym. Po przekazaniu zebranych pienikw zostalimy upowanieni do zamieszczenia nastpujcych sw:

..."Serdecznie dzikujemy za pami oraz zebrane pieniki, dzikujemy wszystkim !"...
                                                           Maja i Piotr Grzechowiak

Organizatorzy Letniego Obozu Karate "Gasshuku 2012" dzikuj wszystkich wychowawcom, instruktorom i trenerom za ich prac wychowawcz i zaangaowanie w opiek nad uczestnikami obozu. Instruktorom i trenerom skadamy podzikowania za ich trud zwizany z prowadzeniem zaj oraz determinacj wykazan w procesie nauczania za /prawie/ wszystkim uczestnikom za wzorowe zachowanie godne studentw karate-do. Arigato gozai mashita !

Foto: Dominika Ruta


Fotogaleria: Niechorze 2012

 
    projekt, wykonanie: Dekorus