strona główna 
 

 

 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze W.S.I.Poland

W sobotę 20.08.2016 roku w biurze World Shotokan Institute - Poland odbyło się XI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków związku. Na zebranie przybyli delegaci z większości klubów członkowskich. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wysłuchało sprawozdania Przewodniczącego W.S.I.Poland Sensei Zbigniewa Ruty /5 Dan/ a następnie wybrało władze na kolejną kadencję 2016-2020 Ciała kolegialne wybrano w następującym składzie:

ZARZĄD W.S.I.POLAND

Przewodniczący: Zbigniew Ruta - KKS Czarnków
Wiceprzewodniczący: Sławomir Stelcer - MUKK "Enpi" Piła
Sekretarz: Karolina Pytel-Ruta - TKK Trzcianka

KOMISJA REWIZYJNA W.S.I.POLAND

Przewodnicząca: Magdalena Świstun - KKT Wałcz
Członek: Piotr Grzechowiak - MUKKPW "GRYF" Człopa
Członek: Krzysztof Gwizdała - KKT Wałcz

Podczas zebrania odbyła się także krótka dyskusja nad tematami bieżącymi i najbliższą przyszłością. Przewodniczący omówił zbliżającą się wizytę gości z Japonii, którzy już niedługo odwiedzą Wałcz. Na tę okoliczność wydano wspaniały album fotograficzny dokumentujący działalność W.S.I.Poland oraz KKT Wałcz. Album zostanie wręczony gościom podczas ich wizyty w biurze związku. W dalszej części obrad ustalono kalendarz imprez na rok 2017 oraz  organizatorów poszczególnych imprez. Delegaci znaleźli także krótką chwilę na zwizytowanie nowego magazynu sprzętu W.S.I.Poland w którym składowane są 3 tatami, podium oraz sprzęt sędziowski i dekoracje używane przy organizacji imprez.

Po Walnym Zebraniu odbyło się spotkanie instruktorów poświęcone zbliżającym się naborom oraz rozszerzeniu działalności Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu.

 


drukuj wyślij ten link
 
    projekt, wykonanie: Dekorus