close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Szkolenie z Sensei Masaya Kohama /9 Dan/ - Wałcz, 14.10.2017 r.

W sobot 14.10.2017 roku z okazji XXX-lecia Klubu Karate Tradycyjnego w Waczu odbyy si treningi z gociem specjalnym jubileuszu Sensei Masaya Kohama /9 Dan/ z Japonii. Nasz go ponad 40 lat by uczniem Mistrza Toshio Tsushima jednego z pierwszych japoskich instruktorów, którzy ukoczyli kurs mistrzowski JKA (1958) oraz naleeli do bezporednich studentów Mistrza Gichina Funakoshi. Po mierci swojego nauczyciela w 2014 roku zostaje Kancho federacji International Shobukan Shotokan Karate Association /ISSKA/ prowadzc szkolenia w wielu krajach na caym wiecie. Dla czonków waeckiego klubu udzia w sobotnich zajciach treningowych z Mistrzem Kohama by gratis bowiem wszelkie koszty organizacyjne zwizane z wizyt gocia z Japonii ponosi klub.

.

Pierwsze zajcia treningowe przeznaczone byy dla osób posiadajcych stopnie 6-1 kyu oraz stopnie mistrzowskie. W hali sportowej SP-1 czekao na Mistrza okoo 75 osób. Sensei Kohama ju na wstpie treningu wprowadzi Ido-kihon w bardzo systematyczny i dynamiczny sposób przechodzc od jednej kombinacji do drugiej. Kiedy szyby byy ju zaparowane w czasie krótkiej przerwy demonstrowa zastosowanie pojedynczych technik i kombinacji. Moglimy wic zobaczy sporo dwigni, technik Kansestu-waza oraz podci czy rzutów. Tak kiedy wygldao karate shotokan. Sensei Pomimo wieego urazu kolana demonstrowa wiele elementów samodzielnie a do tego w bardzo dynamiczny i skuteczny sposób. Jak na trening jubileuszowy zajcia cechoway si spora intensywnoci i duym zakresem przewiczonego materiau.

.

Po pierwszych zajciach Zarzd Klubu Karate Tradycyjnego, Zarzd World Shotokan Institute - Poland oraz zaproszeni gocie spotkali si w Restauracji Blue-Moon w Waczu, gdzie o godz. 14.00 rozpocza si cz oficjalna obiadu z okazji XXX-lecia KKT Wacz. Uroczystoci zaszczycili swoj obecnoci m.in.: Pan Masaya Kohama /9 Dan/ - Sensei, Pani Bogusawa Towalewska - Burmistrz Wacza, Pani Joanna Rychlik-ukasiewicz - Zastpca Burmistrza Wacza, Pan Jan Matuszewski - Wójt Gminy Wacz, Pan Zbigniew Wolny -Sekretarz Starostwa Powiatowego w Waczu.

.

Obecni byli take czonkowie wszystkich cia kolegialnych KKT Wacz i WSI Poland, instruktorzy i trenerzy karate, zawodniczki i zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego oraz przedstawiciele mediów. Spotkanie od krótkiego przywitania rozpocz Prezes Klubu Karate Tradycyjnego Krzysztof Gwizdaa /3 Dan/. Nastpnie wzniesiono toast za 30-lat dziaalnoci klubu po czym przystpiono do wrczania podzikowa i wyrónie. W pierwszej kolejnoci Krzysztof Gwizdaa podzikowa wspóorganizatorom obchodów XXX-lecia Klubu Karate Tradycyjnego w Waczu Pani Burmistrz Bogusawie Towalewskiej oraz Pani Wiceburmistrz Joannie Rychlik-ukasiewicz. To dziki wsparciu jakie klub otrzymuje z Urzdu Miasta w Waczu udao si zorganizowa wiele cennych inicjatyw oraz zorganizowa wiele imprez sportowych. Obie panie otrzymay okazae wizanki kwiatów oraz okolicznociowy grawerton z podzikowaniami. Nastpnie na rce Pana Zbigniewa Wolnego zoono podzikowania dla Starostwa Powiatowego w Waczu. Osobne sowa podzikowania wadze KKT Wacz skieroway na rce Wójta Pana Jana Matuszewskiego, które wspiera rozwój karate na terenie Gminy Wacz.

.

W dalszej kolejnoci wywoany zosta Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ który z okazji rocznicy klubu a poniekd rocznicy swojej dziaalnoci w Waczu otrzyma od caej spoecznoci klubowej oraz zaprzyjanionych instruktorów i trenerów wspaniay upominek w postaci zegarka firmy Festina. Prezent by piknie opakowany i zawiera take mae co nieco, wic Sensei poczstowa sodyczami najmodszych czonków klubu zebranych w restauracji Blue-Moon. Jak zauway artobliwie "mam nadziej, e nie dajecie mi tego zegarka po to abym punktualnie koczy zajcia... wiecie, e lubi je przedua i zawsze powtórzy dane wiczenie ostatni raz... Nastpnie ju na powanie zauway "To dla mnie znaczcy prezent, bo dalicie mi go wszyscy z serca. Myl, e na niego nie zasuguj..."

.

W rewanu Pani Burmistrz Bogusawa Towalewska zoya wadzom oraz przedstawicielom spoecznoci klubowej KKT Wacz serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu XXX-lecia oraz podzikowaa za wieloletnie starania na rzecz rozwoju waeckiego sportu, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz gotowo do wspópracy. W dalszej kolejnoci swojego wystpienia podkrelia zarówno osignicia sportowe klubu jak równie organizacyjne i wychowawcze. Klubowi wodarze usyszeli wiele ciepych sów pod swoim adresem za strony Pani Burmistrz, która na zakoczenie swojego wystpienia wrczya Prezesowi KKT Wacz Panu Krzysztofowi Gwizdale okolicznociowy grawerton.

.

Take Wójt Jan Matuszewski oraz Sekretarz Zbigniew Wolny wrczajc grawertony oraz listy gratulacyjne i nagrody od Starostwa Powiatowego skierowali pod adresem jubilata, czyli Klubu Karate Tradycyjnego w Waczu oraz jego decydentów wiele pochwa i podzikowa. Có mona powiedzie w takiej chwili ? Wszystkim bardzo serdecznie dzikujemy za sowa uznania oraz obiecujemy ciko pracowa przez kolejne 30 lat :) 

.

Nastpnie gos zabra Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/, prekursor karate w Waczu, zaoyciel KKT Wacz i jego wieloletni prezes, trener klubu i przewodniczcy zwizku sportowego World Shotokan Institute - Poland. Jak artobliwie zauway wszyscy wszystkich chwal wedle zasady "matko chwal nas: my ciebie a ty nas..." Trudno jednak, jak powiedzia, nie podzikowa wszystkim osobom dziki którym ten jubileusz jest moliwy. Dzisiaj najwaniejsi w klubie s zawodnicy i to im musimy dzikowa oraz ich rodzicom, którzy czasem z daleka przywo swoje dzieci na treningi 2 x tygodniowo.  Dalej stwierdzi, e dla wszystkich karateka najwaniejszy zawsze jest Sensei dlatego chciaby podzikowa gociowi specjalnemu jubileuszu Sensei Masaya Kohama, który mao brakowao a zostaby na lotnisku Narita w Tokio z powodu kopotów ze le wydrukowanym biletem. Sensei mimo 20 godzinom spdzonym na lotnisku jednak przyjecha dlatego serdecznie dzikujemy za jego obecno w Waczu. W czasie braw zgromadzonych zawodniczek i zawodników oraz goci honorowych jubileuszu wrczy mu album wydany przez W.S.I.Poland pt. "Karate shotokan - nasza droga" oraz zot odznak World Shotokan Institute - Poland.

.

Od przyjació z Midzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Karate Powiatu Waeckiego "Gryf" w Czopie KKT Wacz równie otrzyma liczne yczenia oraz wspaniay okolicznociowy postument. Ostatnim elementem czci oficjalnej byo wrczenie przez Wiceprezesa W.S.I.Poland Sensei Sawomira Stelcera /2 Dan/ z Piy prezesowi KKT Wacz grawertonu dzikujcemu za wieloletni owocn wspóprac oraz zaangaowanie na rzecz rozwoju naszego zwizku sportowego. Nastpnie podzikowano zawodniczkom i zawodnikom za ich obecno a wszystkim zasiadajcym do obiadu wrczono biuletyn wydany dziki wsparciu Urzdu Miasta w Waczu pt. "30 fotografii na XXX-lecie klubu".

.

Po obiedzie odby si drugi trening wycznie dla brzowych i czarnych pasów. Tym razem Sensei Kohama kaza stan kandydatom do egzaminu na stopnie mistrzowskie w pierwszym rzdzie i jak przed poudniem rozpocz trening w do ostrym tempie. Po pó godzinie zapyta kata czy kumite, bo wszystkiego nie zdymy zrobi... Wybór pad na kata. Sensei rozpocz od Heian 1-5 aby szybko przej do Wankan, Jitte, Meikyo oraz Hangestu. Przez cay czas uwanie przyglda si kandydatom. Sporo miejsca Kohama Sensei powici elementom zwizanym z aplikacj kata. Wszystko po to abymy lepiej zrozumieli wykonywane techniki. Czas zaj min zdecydowanie zbyt szybko i po treningu jak zwykle brawami podzikowalimy Mistrzowi za jego prac oraz zaangaowanie w przekazywanie wiedzy. Wychodzc z zaj Mistrz wskazujc na Sensei Karolin Pytel-Ruta /4 Dan/ zauway: "ona jest naprawd dobra, jestem pod wraeniem jej kata oraz kime".

.

Po treningu Sensei Masaya Kohama zoy take kurtuazyjn wizyt w biurze W.S.I.Poland gdzie razem z innymi gomi zjad kolacj. Mistrz by zachwycony klimatem naszego biura. Z uwag studiowa wszystkie dyplomy wiszce na cianie, japoskie kaligrafie i pikne fotografie autorstwa Bartka miela. Po kolacji Mistrz poprosi o co do pisania i przystpi do wypisywania dyplomów. Dopiero w tym momencie poznalimy wynik egzaminu... Oto lista osób, które uzyskay promocj: Artur Krzyanowski /8 Dan/ - Konin, Zbigniew Ruta /6 Dan/ - Wacz, Karolina Pytel-Ruta /5 Dan/ - Wacz, Piotr Grzechowiak /3 Dan/ - Czopa oraz Ewelina Krzyanowska /2 Dan/ - Konin.

.

Mistrz sprawia wraenie jakby chcia jeszcze troch poby w biurze W.S.I.Poland jednak plan jego wizyty oraz odlego od Konina wymusiy jego wyjazd.  W podsumowaniu swojego pobytu podczas rozmowy z Przewodniczcym W.S.I.Poland Sensei Kohama powiedzia: "good teacher, good student, good karate level". To bardzo mia dla nas ocena, pracowalimy na ni od wielu lat. Dzikujemy Mistrzowi za jego przyjazd: Arigato gozai mashita - Oss !

 

Serdeczne podzikowania dla instruktorów karate z Konina Pastwa Eweliny i Artura Krzyanowskich, tumaczki Pani Ewy Tomporek-Fukuoka oraz niezastpionych Agnieszki Gwizdaa i Majki Grzechowiak za pomoc w organizacji wizyty Mistrza Kohama w biurze WSI Poland oraz KKT Wacz. Oss !

Foto: Bartek miel


Fotogaleria: Wacz, 2017.10.14

 
    projekt, wykonanie: Dekorus