close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 1-2013: Kurs instruktorski

Na podstawie uchway Zarzdu W.S.I.Poland o powoaniu do ycia Butoku Academy of Poland zorganizowano w pierwszy kurs instruktorski 1-2013 Do udziau w kursie zgoszono 12 kandydatów z klubów czonkowskich W.S.I.Poland. Kurs instruktorski prowadzili:

  • Hiroshi Shirai /10 Dan/- Shihan
  • Zbigniew Ruta /5 Dan/-Sensei, trener karate II klasy,
  • Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/-Sensei, trener karate II klasy

Kurs skada si z kilku czci realizowanych przy okazji rónych imprez organizowanych przez nasz zwizek sportowy. Terminarz kursu przedstawia si nastpujco:

1/ Wacz, 15.06.2013 Hiroshi Shirai /10 Dan/ wykad inauguracyjny - rola instruktora w szkoleniu karate
2/ Niechorze, 29.06-06.07.2013 prowadzenie zaj praktycznych, warsztaty instruktorskie
3/ Wacz, 13-14.07.2013 Zbigniew Ruta /5 Dan/, Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ wykady z rónych dziedzin
4/ Czuchów, 17-18.08.2013, Teoretyczna i praktyczna cz kursu sdziowskiego

W sobot 15 czerwca 2013 roku w sali seminaryjnej hotelu "SYDNEY" /COS OPO Walcz/ wykad inaugurujcy dziaalno Butoku Academy of Poland wygosi Shihan Hiroshi Shirai /10 Dan/.

     
       
       
       

W dniach 13-14.07.2013 roku w sali konferencyjnej hotelu Sydney na terenie COS OPO Walcz odbyy si zajcia teoretyczne w ramach I kursu instruktorskiego Butoku Academy of Poland. W kursie wzia udzia 12 osobowa grupa kandydatów na instruktorów. Zajcia prowadzili: Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ i Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/. Wykady koncentroway si na nastpujcej problematyce: 

- fazy rozwojowe czowieka
- pedagogika i psychologia sportu
- tradycyjny i nowoczesny model ksztacenia
- metody nauczania
- periodyzacja treningu sportowego
- ksztatowanie cech psychomotorycznych
- prawo w sporcie
- zakadanie klubu /stowarzyszenia sportowego/
- gospodarka finansowa klubu
- organizacja imprez sportowych

     

 

       
       

Uczestnicy zaj otrzymali ponadto w formie elektronicznej ponad 120 tekstów naukowych obejmujcych: biochemi, statystyk, problematyk doboru i selekcji w sporcie, doskonalenia zawodowego trenera, marketingu, pedagogiki, psychologii, itp. Spora cz tekstów dotyczya takich elementów jak: dojokun, kata w karate, kumite w karate, przepisów sdziowskich WKF, ITKF, ESKA, WSI Poland, wywiadów w wielkimi Mistrzami karate, genealogii karate, itp. Cze materiaów stanowiy absolutnie unikalne pozycje w pimiennictwie dotyczcym karate. Podczas zaj kandydaci na instruktorów aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, dzielili si swoimi spostrzeeniami i uwagami z wasnego dowiadczenia treningowego, byo take sporo pyta na które w miar moliwoci prowadzcy starali si wyczerpujco odpowiedzie.

       
 

 

 

 

W sobot po zajciach uczestnicy kursu instruktorskiego pojechali do Tuczna gdzie razem z zaawansowanymi zawodnikami tego klubu dali pokaz karate z okazji Dni Tuczna. W pokazie wzio udzia 21 czarnych i brzowych pasów. Pokaz skada si z dwóch czci: demonstracji kata Tekki-shodan, formy Tekki-shodan Bunkai-omote oraz aplikacji kata wykonywanej w 4 osobowych zespoach. Szczególnie ten ostatni element zrobi na licznie zebranej publicznoci wraenie. Druga cz pokazu to kumite zaawansowane: jiyu-ippon-enka-kumite. Równie ten element demonstracji nagrodzony zosta brawami. Po pokazie wszyscy otrzymali poczstunek od organizatorów w postaci posiku i pozostali na festynie aktywnie biorc w nim udzia. Dziki udziaowi w imprezie kursanci mogli zapozna si z warunkami oraz techniczn stron organizacji pokazów podczas imprez masowych a take zapozna z problematyk marketingu sportowego oraz praktycznymi zagadnieniami PR. W niedziel kontynuowano zajcia wykadowe w Centralnym Orodku Sportu OPO w Waczu. 

     
       

 

 

   

W dniach 17-18.08.2013 w Czuchowie odby si kurs sdziowski World Shotokan Institute - Poland. W kursie wzio udzia 18 osób z nastpujcych klubów czonkowskich: Vilnius, Wacz, Tuczno, Czuchów, Lubaczów. Zajcia szkoleniowe skaday si z wykadów oraz wicze w dojo. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiay obowizujce na poszczególne stopnie sdziowskie /klasa C,B,A/ opracowane przez Przewodniczcego Komisji Sdziowskiej. Kurs sdziowski w Czuchowie by take elementem kursu instruktora karate shotokan organizowanego w ramach Butoku Academy of Poland. W sobot zajcia rozpoczy si od wykadów w sali seminaryjnej Zespou Szkó Sportowych nastpnie po kwadransie przerwy przystpiono do wicze praktycznych w dojo. Po przerwie obiadowej zajcia teoretyczne odbyy si w miejscu zakwaterowania, czyli w odzkim Orodku Wypoczynkowym.

       
       

W niedziel odbya si kolejne sesja wykadowa oraz wczenia praktyczne po których przystpiono do egzaminów teoretycznych na poszczególne klasy sdziowskie. Pomimo do wszechstronnych pyta test zosta zaliczony przez wszystkich na poziomie 75-100 % co wiadczy o zaangaowaniu uczestników szkolenia oraz profesjonalnym podejciu do szkolenia. Serdecznie wszystkim gratulujemy. Warunkiem zaliczenia kursu jest oprócz pozytywnego wyniku egzaminu sdziowskiego napisanie pracy instruktorskiej na zadany temat. Prace naleao przedoy do dnia 31 lipca 2013 roku. W przypadku braków formalnych lub merytorycznych prace byy odsyane autorom do poprawek. W niektórych przypadkach wielokrotnie. Po przyjciu i zaliczeniu wszystkich prac instruktorskich uczestnicy kursu otrzymali legitymacje instruktorskie. Wrczono je nowym instruktorom podczas ceremonii rozpoczcia XII Pucharu Karate W.S.I.Poland , które odby si w Czuchowie w dniach 12-13.10.2013 roku.

       

Tak oto pierwszy w historii kurs w ramach Butoku Academy of Poland dobieg koca. 


 
 
    projekt, wykonanie: Dekorus