strona główna 
 

 

 Trochę historii

O historii...
Historia jest najbardziej podatną na ideologizację nauką społeczą opisującą ludzką aktywność. Mówiąć o historii karate, nie trudno zauważyć, znaczne rozbieżności w ujęciu przedmiotowym istniejące pomiędzy różnymi autorami. Różnice te są wynikiem konkretnego zapotrzebowania na ligitymizację działalności danego mistrza czy organizacji. Śmiało więc możemy powiedzieć, że historii jest conajmniej tyle, ile istnieje na świecie organizacji karate. Tych z kolei jest bardzo dużo... Innym problemem jest brak źródeł pisanych, szczególnie z początkowego okresu kształtowania sie sztuk walki. Tradycja przekazywana pokoleniowo z ojca na syna, w tym sekrety sztuk walki,  nie pozostawiają złudzeń, iż wiele z dostępnych informacji ma charakter przypuszczalny a czasem wręcz mitologiczny.
"Nasza historia" powstała w wyniku analizy konkretnych tekstów i autorów, którzy dla karate uprawianego w W.S.I.Poland są szczególnie ważni. Jej celem nie jest uzasadnienie naszego istnienia, ale ledwie zarysowanie skomplikowanych dróg rozwoju tej nowożytnej sztuki wojennej. Tekst ten, co trzeba tu wyrażnie podkreślić, nie jest opracowaniem naukowym, wyjaśniającym pochodzenie i historię sztuk walki, ale jest zaledwie zarysem - próbą przedstawienia pochodzenia karate oraz jego wielorakich korzeni, napisaną przez praktyka karate.


 
Światowy sport
Japońskie karate
Okinawskie tode
Chińskie kempo
drukuj wyślij ten link
 
    projekt, wykonanie: Dekorus