close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Karate w Polsce

Karate zawitao do naszego kraju w latach 1970-1972. Pierwsze sekcje powstay w 1972 roku w Poznaniu (Przemysaw Ilukowicz), Warszawie (Leszek Drewniak), Szczecinie (Kazimierz Krukowski), odzi (Andrzej Jukiewicz) i Krakowie (Andrzej Drewniak - Kyokushinakai).  We wrzeniu 1976 roku odby sie pierwszy w Polsce egzamin na stopnie mistrzowskie, który przeprowadzi dr Ilija Jorga /4 Dan/ z Jugosawii, jednak pierwszy czarny pas w Polsce zdoby Andrzej Drewniak zdajc egzamin w 1974 roku w Holandii przed Loek Hollandrem. W 1978 roku po raz pierwszy przyjeda do Polski Hideo Ochi /6 Dan/. W tym samym roku po dugich staraniach zaoono Centraln Komisj Karate przy Zarzdzie Gównym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) w Warszawie.

 

 

 

 

 Ilija Jorga

 Hideo Ochi

 Keigo Abe

  Yoshiharu Osaka


Kilka lat póniej, 22 stycznia 1980 roku powoano Polski Zwizek Karate z redaktorem Januszem wierczyskim jako prezesem zwizku. W 1981 roku Polsk odwiedzaj: Keigo Abe /6 Dan/, Yoshiharu Osaka /5 Dan/, Takenori Imura /4 Dan/, Takayuki Tsuchi /3 Dan/. W 1982 roku Prezesem PZK wybrano in.Wacawa Antoniaka /6 Dan/, który peni te funkcje a po dzie dzisiejszy.  W 1983 roku powoano w ramach PZK komisje stylowe: shotokan, kyokushinkai, taekwondo, kendo, kick-boxing, jiu-jitsu, aikido i kung-fu. Zwizek zrzesza wtedy ok. 85 klubów z caego kraju. Z czasem PZK zosta przyjty do World Union of Karate Organisations (WUKO). Od 1981 roku rozgrywa s oficjalne mistrzostwa Polski (pocztkowo wg. systemu WUKO aktualnie wg. przepisów WKF) oraz mistrzostwa stylowe (pocztkowo w shotokan, kyokushinkai, taekwondo, kick-boxing oraz kendo - aktualnie w shotokan i kyokushinkai).


W 1985 roku oraz 1986 po raz kolejny przyjeda do Polski dr Ilija Jorga /5 Dan/ Mistrz Europy EAKF w kumite. W 1988 roku Krzysztof Kondratowicz i Ryszard Murat zakadaj Polsk Federacj Dalekowschodnich Sztuk Walki z czasem wyodrbniaj si z niej kolejne stowarzyszenia i zwizki.

W 1990 roku Przewodniczcy Komisji Karate Shotokan Wodzimierz Kwieciski razem  z kilkoma dziaaczami (Jarosaw Mejer, Pawe Krzywaski, Józef Rczka) wyamuje si ze zwizku i zakada 10.01.1990 roku w odzi Federacj Karate Tradycyjnego "Fudokan", która wesza w struktury  International Traditional Fudokan Karate Federation (ITFKF) a póniej  International Traditional Karate Federation (ITKF). Pocztkowo ruch karate tradycyjnego w Polsce wspiera Ilija Jorga /8 Dan/, jednak kiedy Kwieciski odchodzi od stylu fudokan (m.in. na skutek sugestii Nishiyamy zmieniona zostaje nazwa federacji w której nie mieci si ju sowo fudokan) Jorga wycofuje swoje poparcie. W 1992 roku po raz pierwszy do Polski przyjeda Hidetaka Nishiyama /9 Dan/ za Andrzej Zarzycki (PZK) zaprasza po raz pierwszy do Kowar Kenetha Funakoshi /9 Dan/. W dniu 10 lutego 1993 roku powoano do ycia Polsk Federacj Karate Tradycyjnego, przeksztacon w grudniu 1996 roku w Polski Zwizek Karate Tradycyjnego. W lipcu 1993 roku po raz pierwszy przyjeda do naszego kraju Hiroshi Shirai /9 Dan/ jednak w zajciach prowadzonych przez niego mog bra udzia tylko i wycznie zawodnicy klubów PFKT /w okresie tym do federacji naleao ok. 100 podmiotów organizacyjnych/. Z czasem Polsk odwiedzaj  kolejni znani mistrzowie karate shotokan jak Masaru Miura /8 Dan/ i Shiro Asano/9 Dan/, który przyjecha do Polski na zaproszenie Moniki Wierzbiskiej.

 

 

 

 
 Hidetaka Nishiyama

 Taiji Kase

 Hiroshi Shirai

 Kenoisuke Enoeda


W 1995 roku Robert Sworek powouje Polski Zwizek Karate Shotokan, który jest zwizkiem sportowym ale nie jest polskim zwizkiem (pomimo nazwy) w rozumieniu Ustawy o kulturze fizycznej. Zaprasza do Polski Kenoisuke Enoeda /8 Dan/, Taiji Kase /9 Dan/ oraz innych mistrzów karate. W 1996 roku Mariusz Jewdokimow  odchodzi z grupy Sworka i powouje Federacj Karatedo Shotokan Polska zwan póniej JKA Polska. Po kilku latach rozpoczyna organizowanie cyklicznych szkole, które prowadzi Szef JKA Europe - Hideo Ochi /8 Dan/.

W 1993 roku z grupy Kwieciskiego odchodzi Tomasz Piotrkowicz zakadajc Polskie Stowarzyszenie Karate (nawizuje kontakty z Takayuki Kubot /10 Dan/ twórc Gossoku-ryu, który na jego zaproszenie przyjeda kilkakrotnie do Polski). W 1997 roku z PZKT odchodzi Zbigniew Ruta zakadajc w listopadzie 1999 roku Polsk Federacj Karate Tradycyjnego Fudokan. Nawizujc wspóprac z Midzynarodow Federacj Karate Tradycyjnego Fudokan (ITFKF) oraz fundatorem karate fudokan dr Ilija Jorg /8 Dan/. Do nowego stowarzyszenia przystpuj kolejne kluby zwiekszajc ilo trenujcych fudokan do okoo 1000 osób (20 klubów prowadzcych dziaalno w 33 miastach). W okresie tym zawodnicy PFKT startuj na imprezach midzynarodowych reprezentujc polski fudokan za PZKT majcy decyzj ministra dziaa w dyscyplinie fudokan nawet nie naley do Midzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego Fudokan (ITFKF). 

Powszechnie krytykowane przez rodowisko sztuk walki rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2001 roku sztucznie podzielio karate w Polsce na dwie odrbne dziedziny sportu: karate (z dyscyplinami: karate wg systemu WKF, kyokushinkai, shotokan, goju ryu, shorin ryu, gosoku ryu, oyama karate, doshinkan i inne odmiany karate) którym zarzdza Polski Zwizek Karate oraz karate tradycyjne (z dyscyplinami: karate wg systemu ITKF i karate fudokan) którym zarzdza Polski Zwizek Karate Tradycyjnego.

       

Keneth Funakoshi

Shiro Asano

Masaru Miura

 Takayuki Kubota


W 2003 roku Zbigniew Ruta (karate tradycyjne) wstpuje do Polskiego Zwizku Karate (wprowadzajc 11 nowych klubów) i dziki poparciu prezesa zwizku Wacawa Antoniaka tworzy Podkomisj Karate Shotokan WSI oraz niezaleny od PZK zwizek sportowy dziaajcy w formie zwizku stowarzysze pod nazw World Shotokan Institute - Poland (WSI Poland). 

W 2005 roku powstaje Komitet Zaoycielski Polskiego Zwizku Karate Fudokan zaoony z inicjatywy Dariusza Bajkowskiego. Po kilkuletnich perturbacjach spowodowanych procesami sdowymi Ministerstwo Sportu zostaje zmuszone do zatwierdzenia w 2008 roku Polskiego Zwizku Karate Fudokan.

W poowie 2008 roku ze wzgldu na brak postpów w sprawie powoania w ramach PZK trzeciej komisji stylowej Karate W.S.I. /obok komisji shotokan i kyokushin/ kluby czonkowskie Podkomisji Karate Shotokan W.S.I. poinformoway Zarzd PZK o zaprzestaniu jej dziaalnoci. Wikszo z tych klubów (z wyjtkiem KK "Surem" Rawicz oraz KK "Enpi" Ostrzeszów) zrezygnowao take z czonkostwa w Polskim Zwizku Karate ograniczajc swoje dziaania do World Shotokan Institute - Poland.

W 2016 roku uchwalona zostaje nowelizacja do Ustawy o sporcie, która okrela, e kady polski zwizek sportowy jest obowizany nalee do waciwej midzynarodowej federacji sportowej dziaajcej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Midzynarodowy Komitet Olimpijski. Z trzech federacji tylko Polski Zwizek Karate nalecy do WKF (World Karate Federation) w wietle nowej ustawy spenia te kryteria. Z dniem 30.05.2016 roku na mocy obowizujcego prawa Polski Zwizek Karate Fudokan sta si zwizkiem sportowym dziaajcym w formie zwizku stowarzysze tracc tym samym status polskiego zwizku sportowego. W dniu 03.08.2016 karate sportowe WKF zostaje wczone do programu Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku, które odbd si w Tokio.


 
    projekt, wykonanie: Dekorus