strona główna 
 

 

 Butoku Academy of Poland

Butoku Academy of Poland
Polska
Akademia Sztuk Walki jest ciałem regulaminowym związku sportowego Word Shotokan Institute - Poland powołanym z inicjatywy Sensei Hiroshi Shirai /10 Dan/. Ideą przewodnią akademii jest dążenie do świadomego, ukierunkowanego i harmonijnego rozwoju duchowego i fizycznego adeptów karate-do w celu wychowania wysokokwalifikowanej kadry szkoleniowej dla naszego związku sportowego. Zajęcia w akademii prowadzone są według programu szkoleniowego wzorującego się na oragnizacji kursu instruktorskiego i kursu mistrzowskiego JKA z lat 60-tych i 70-tych. Takie tradycyjne podejście gwarantuje skuteczność procesu szkoleniowego przy zachowaniu nowoczesnych treści nauczania oraz współczesnych metod.

Celem Akademii jest:
-propagowanie karate shotokan /W.S.I./,
-organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie karate shotokan oraz innych tradycyjnych sztuk walki
-organizacja i prowadzenie kursów instruktorskich oraz kursów mistrzowskich w karate shotokan
-organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie szeroko rozumianej nowoczesnej teorii i praktyki sportu
-organizacja i prowadzenie seminariów w celu wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami karate shotokan
-organizacja i prowadzenie zajęć przybliżających kulturę i tradycję krajów Dalekiego Wschodu

 

Na czele Akademii stoi Dyrektor Akademii wybierany przez Członków Akademii raz na 4 lata. Dyrektor Akademii oraz Członkowie Akademii będą odpowiedzialni za zapewnienie jej prawidłowego działania oraz organizacje szkoleń, ustalanie programu kształcenia oraz planów na przyszłość. Członkami Akademii będą wszystkie osoby, które ukończą kurs mistrzowski.

 

Akademię powinni ukończyć:
-wszyscy obecni instruktorzy W.S.I. Poland
-obowiązkowo wszyscy kandydaci na instruktorów w W.S.I.Poland
-instruktorzy przychodzący do W.S.I. Poland z innych organizacji karate

 

Zajęcia w Akademii rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu każdego roku podczas Gasshuku. Absolwent Akademii zobowiązany jest do napisania i obrony teoretycznej pracy dyplomowej oraz zdania komisyjnego egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po zakończeniu nauki w Akademii absolwent otrzyma legitymację instruktora sportu lub stosowny dyplom mistrzowski. Wszystkie prace kursantów stanowiły będą "Bibliotekę Budo", która jako pomoc w zrozumieniu karate zostanie udostępniona ćwiczącym w World Shotokan Institute - Poland. W miare posiadanych możliwości niektóre prace zostaną wydane jako publikacje książkowe. Szkolenie w Butoku Academy of Poland jest dwustopniowe:

 

1.INSTRUKTOR
Dla kandydatów na instruktorów - celem tego kursu jest zdobycie uprawnień instruktora karate shotokan oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu na 1-2 Dan. Jednocześnie kandydat nabędzie podstawowe umiejętności i wiedzę niezbędną do sędziowania zawodów i przeprowadzanie egzaminów /uzyskiwany tytuł: instruktor karate shotokan, egzaminator klubowy, sędzia narożnikowy. Warunki przyjęcia do Akademii:

- zgoda macierzystego klubu
- zgoda Dyrektora Technicznego W.S.I. Poland
- stopień minimum 1 Dan,
- ukończone 20 lat,
- minimum wykształcenie średnie
- za zgodą Dyrektora Akademii w uzasadnionych przypadkach wymogi te mogą zostać obniżone
- uprawnienia przyznawane są na okres 1 roku (odnawiane są poprzez wykupienie licencji)


2.MISTRZ
Dla zaawansowanych instruktorów – celem tego kursu jest podjęcie głębokich studiów nad karate shotokan, analiza zasad karate tradycyjnego, karate shotokan oraz systemu bunkai kata. Jednocześnie podczas kursu kandydaci zapoznani zostaną z zaawansowanym sędziowaniem i egzaminowaniem /uzyskiwany tytuł: mistrz, egzaminator krajowy, sędzia planszowy/
Warunki przyjęcia do Akademii:
- zaproszenie ze strony Członków Akademii na kurs
- stopień minimum 3 Dan,
- ukończone 30 lat,
- instruktor sportu /co najmniej od 5 lat/ lub trener II klasy /co najmniej od 2 lat/
- minimum wykształcenie średnie 
- za zgodą Dyrektora Akademii w uzasadnionych przypadkach wymogi te mogą zostać obniżone
- uprawnienia przyznawane są na okres 2 lat (odnawiane są poprzez wykupienie licencji)

Zajęcia w Akademii będą miały charakter zarówno teoretyczny - wykłady dotyczące: teorii sportu, dydaktyki karate, metodyki karate, filozofii karate, kultury dalekiego wchodu, innych sztuk walki, jak i praktyczny - trening w dojo. Uczestnicy zajęć oprócz słuchania wykładów czy brania udziału w dyskusjach otrzymają także materiały pomocnicze do samodzielnej pracy w postaci książek oraz kserokopii licznych meteriałów źródłowych. W części praktycznej kursu mistrzowskiego kandydaci wezmą udział w wybranych szkoleniach organizowanych przez W.S.I.Poland lub inne organizacje zajmujące się propagowaniem sztuk walki i kultury Wschodu.

Tytuł Mistrza może także zostać nadany honorowo osobom w kraju i za granicą które są szczególnie zasłużone w sztukach walki, posiadają wysokie stopnie mistrzowskie oraz znaczący dorobek medalowy i/lub szkoleniowy a także współpracują ze związkiem sportowym World Shotokan Institute - Poland.


 

ABSOLWENCI I CZŁONKOWIE AKADEMII

Artur Krzyżanowski

7 Dan

Mistrz 

Konin
Piotr Wysocki

 6 Dan 

Mistrz Marki 
Yoshimi Nakayasu

 5 Dan 

Mistrz  Warszawa 
Zbigniew Ruta

 5 Dan 

Mistrz  Wałcz 
Karolina Pytel-Ruta

 4 Dan 

Mistrz Wałcz
Krzysztof Gwizdała

 3 Dan 

Instruktor Wałcz
Piotr Grzechowiak

2 Dan 

Instruktor Człopa
Sławomir Stelcer

2 Dan

Instruktor Piła
Weronika Gwizdała

2 Dan

Instruktor Wałcz
Maciej Świstun

 2 Dan 

Instruktor Wałcz 

 

 

       
       
       
       

 


 
3-2016: Kurs mistrzowski i kurs instruktorski
2-2014: Kurs mistrzowski i kurs instruktorski
1-2013: Kurs instruktorski
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
Zgłoszenie na kurs instruktorski
Zgłoszenie na kurs mistrzowski
Zaświadczenie lekarskie
   
 
    projekt, wykonanie: Dekorus