close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Sensei H.Nishiyama

Hidetaka Nishiyama, 10 Dan, ucze Mistrza Gichina Funakoshi, przewodniczcy i zaoyciel International Traditional Karate Federation z siedzib w Los Angeles. Wybitny analityk karate i zwolennik metody naukowej analizy technik karate. Mistrz karate shotokan o midzynarodowej renomie.

.

Hidetaka Nishiyama urodzi si 10 padziernika 1928 roku  w Tokio. Pierwsz sztuk walki jak zacz uprawia byo kendo u Mistrza Morio Mochida (1933) oraz judo (1938). Dopiero w 1943 rozpocz treningi karate w dojo Mistrza Gichina Funakoshi wiczc zarówno w starego mistrza jak i u waka-sensei (modego mistrza) Yoshitaki Funakoshi. Karate w tamtym okresie nie byo tak popularn sztuk walki jak powszechnie znane kendo czy judo. Jak sam wspomina trening kendo rozpocz zgodnie z tradycj japosk w wieku 5 lat 5 miesicy i 5 dni. W judo w 1942 roku zdoby swój pierwszy stopie mistrzowski za w kendo rok póniej. W karate 1 Dan zdoby w 1946 roku za 2 Dan dwa lata póniej.

W 1945 Nishiyama wstpi na Uniwersytet Takushoku, który by znany z silnego klubu karate. Cztery lata póniej zosta kapitanem uniwersyteckiej druyny karate. W 1949 Nishiyama pomóg utworzy Japan Karate Association - JKA (jego ojciec, prawnik z zawodu, by m.in. autorem statutu JKA). By take wspózaoycielem Ogólnojaposkiego Akademickiego Zwizku Karate na którego czele stan w 1950 roku. Tego samego roku uzyska od Mistrza Gichina Funakoshi stopie 3 Dan. W 1951 ukoczy studia ekonomiczne i zosta dyrektorem Departamentu Zagranicznego JKA, który zajmowa si szkoleniem i wysyaniem japoskich instruktorów karate w wiat. W tym czasie dokonano standaryzacji kata przez najwyszej rangi instruktorów, trzyosobow Komisj Techniczn, w skadzie której pracowa take Nishiyama.
 

Fotografie historyczne z lat 60-tych

 

 Masatoshi Nakayama, Isao Obata i Hidetaka Nishiyama

 Isao Obata i Hidetaka Nishiyama podczas pokazu

 Yoko-geri w wykonaniu
Hidetaki Nishiyamy

 Hidetaka Nishiyama blokuje Yoko-geri Teruyuki Okazaki

Do  Stanów Zjednoczonych Hidetaka Nishiyama przyjecha po raz pierwszy w 1953 w ramach pierwsze zagranicznej misji pokazowej demonstrujcej karate poza granicami Japonii. Grupa 10 przedstawicieli japoskich sztuk walki, reprezentujcych karate, judo i aikido zostaa zaproszona przez Dowództwo Si Powietrznych USA  do przeprowadzenia serii pokazów sztuk walki w 50 bazach amerykaskiego lotnictwa.  Wczeniej takie pokazy organizowano na terenie baz amerykaskiej armii w Japonii. Organizatorem tej grupy by judoka Sumiyuki Kotani. Poniej na zdjciu czonkowie tej grupy (stoj od lewej): Kobayashi (judo), Ishikawa (judo), Kotani (judo), Tomiki (aikido), E.Bruno (szef projektu SAC), (siedz od lewej): Nishiyama (karate), Obata (karate) i Kamata (karate).

 .

W 1960 Hidetaka Nishiyama opublikowa, we wspópracy z Richardem C. Brownem, ksik pod tytuem: "The Art of Empty-Hand Fighting", która staa si bestsellerem w swojej kategorii. W tym samym roku promowany zosta na 5 Dan. Hidetaka Nishiyama by  take autorem pierwszych, metodycznie opracowanych, przepisów zawodów sportowych karate. Po osiedleniu si w Kalifornii w czerwcu 1961 zaoy All American Karate Federation. W tym samym roku zorganizowa pierwsze mistrzostwa USA. W 1965 zorganizowa pierwsze, midzypastwowe zawody Stany Zjednoczone - Japonia.

Fotografie historyczne z lat 60-tych

       

 Hidetaka Nishiyama
1964

 Hidetaka Nishiyama

 Hidetaka Nishiyama
1960

 Hidetaka Nishiyama
1960

       

Hidetaka Nishiyama by jednym z zaoycieli i autorem nazwy pierwszej, midzynarodowej organizacji karate – WUKO (World Union of Karate Organization). Po rozamie z powodów protestu przeciwko dopuszczenie do startu w mistrzostwach wiata w 1972 zawodników RPA (kraju w którym panowaa polityka apartheidu)  zaoy IAKF (International American Karate Federation). W 1975 zorganizowa w  Los Angeles I Mistrzostwa wiata w Karate. W 1985 roku IAKF zostaje przemianowana na International Traditional Karate Federation (ITKF). W 1989 roku publikuje Poradnik trenera karate tradycyjnego (Traditional Karate Coach's Manual). ITKF rozwija swoje oddziay w niemal 60 krajach wiata. Niestety nie s to kraje znaczce z punktu widzenia geografii karate...

 

 

 I Ogólnojaposkie Mistrzostwa Karate 1957
Taiji Kase vis Hidetaka Nishiyama

 Ogólnojaposkie Mistrzostwa Karate
 Hidetaka Nishiyama jako sdzia

 

 

 Hangetsu Bunkai - Sensei Tanaka, Nishiyama, Shirai

 Hangetsu Bunkai - Sensei Naito, Nishiyama, Shirai
Mistrzstwa Europy Karate Tradycyjnego ód 1992 

 

 

 Hidetaka Nishiyama w biurze IAKF / ITKF

 Hidetaka Nishiyama w biurze IAKF / ITKF

W dniu 3 listopada 2000, w uznaniu za pidziesit lat promowania kultury japoskiej w wiecie, cesarz Japonii na ceremonii w Paacu Cesarskim odznaczy Hidetak Nishiyam Orderem witego Skarbu ze Zotymi Promieniami i Rozet. Hidetaka Nishiyama do koca ycia pozostawa przewodniczcym Midzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego – ITKF z siedzib w Los Angeles. By zwolennikiem metodycznego i naukowego rozwoju karate tradycyjnego, jak równie gorcym zwolennikiem wprowadzenia tej sztuki walki wraz z jego wszystkimi aspektami fizycznymi i moralnymi do grona dyscyplin olimpijskich. Zmar w Los Angeles 07 listopada 2008 roku. Po jego mierci w organizacji ITKF doszo do rozamu spowodowanego walk o sched pomidzy oficjalnym sukcesorem R.Jorgenssenem (Kanada) a W.Kwieciskim (Polska).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ wiczy pod kierunkiem Sensei Hidetaka Nishiyamy w latach 1991-1997 W okresie tym uczestniczy m.in. w tygodniowym Midzynarodowym Zimowym Obozie Trenerskim, który odby si w 1991 roku w miejscowoci Pore /Jugosawia/ oraz w kilkunastu szkoleniach krajowych i zagranicznych (m.in. ód, Warszawa, Pfarrkirchen). Jak sam mówi, od Mistrza Nishiyamy przej znakomit teori karate wraz z analiz technik podstawowych. W 1996 roku w Muzeum Historii odzi otrzyma z rk Sensei Hidetaka Nishiyamy okolicznociowy graweton za "znaczcy wkad pracy w rozwój karate tradycyjnego w Polsce".

 .

Zbigniew Ruta i Hidetaka Nishiyama (Pore, Jugosawia 1991) 


 
    projekt, wykonanie: Dekorus