close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Sensei H.Shirai

Hiroshi Shirai, 10 Dan, byy Prezydent World Shotokan Institute (WSI), Dyrektor Techniczny International Traditional Karate Federation Federation (ITKF) oraz  Wiceprezydent Wold Karate Shotokan Association (WKSA). Wybitny interpretator kata syncy z niezwykle mocnej techniki, kontunuujcy najlepsz tradycj karate shotokan wywodzc si z linii Gichina Funakoshi a zwaszcza jego syna, Yoshitaki Funakoshi oraz ich uczniów Taiji Kase i Hidetaki Nishiyama.

.

Hiroshi Shirai urodzi si 31 lipca 1937 roku w Nagasaki. Na treningi karate, którym od samego pocztku bez reszty si powici, trafi jako student Uniwersytetu Komazawa w 1956 roku. Treningi prowadzi tam Nishiyama oraz Tsujima. Bezporednim impulsem dziki, któremu Hiroshi Shirai postanowi zapisa sie na zajcia karate by film instuktaowy JKA, w którym zobaczy wielkich mistrzów karate: Masatoshi Nakayam, Hidetaka Nishiyam  oraz Taiji Kase. Rok po rozpoczciu treningów w 1957 roku uzyska shodan za w 1959 roku nidan. W tym samym roku zwyciy w najbardziej wówczas prestiowych Ogólnojaposkich Akademickich Mistrzostwach Karate oraz zaj III miejsce w kumite /za T.Mikamim oraz H.Kanazaw/ w Ogólnojaposkich Mistrzostwach Karate.

VII Ogólnojaposkie Mistrzostwa Karate - Tokio 1963

       
 Tetsuhiko Asai, Kenoisuke Enoeda, Hirokazu Kanazawa Hiroshi Shirai i inni
 Fina kumite indywidualnego pomidzy K.Enoeda i H.Shirai /atakuje mae-geri/
 Finalici kumite indywidualnego, zwyciy K.Enoeda przed H.Shirai, H.Kanazawa oraz Y.Yaguchi
 Sensei Hiroshi Shirai /po prawej/, zdjcie prawdopodobnie pochodzi z 1962 roku

W 1960 roku rozpocz kurs mistrzowski Japan Karate Association (JKA).  W 1961 roku zdoby w Ogólnojaposkich Mistrzostwach Karate II miejsce w kumite /za T.Asai i przed K.Enoed/ oraz III miejsce w kata /za T.Mikamim oraz T.Asai/. Jednak najwikszy sukces osign w 1962 roku na deskach Tokyo Metropolitan Gymnasium, gdzie zdoby tytu Wielkiego Mistrza wygrywajc zarówno w kumite /przed K.Enoed, Y.Yaguchi/ oraz w kata /przed T.Mikamim oraz T.Iwaizumim/. By trzecim po Kanazawie i Mikamim zawodnikiem któremu udaa sie ta trudna sztuka. W nastpnym roku zdoby II miejsce  ustpujc w finaowym kumite K.Enoedzie.

Fotografie historyczne z lat 60-tych

       
 Sensei Hiroshi Shirai /5 Dan/ tu po przybyciu do Woch
 Hiroshi Shirai, Kenoisuke Enoeda, Hirokazu Kanazawa, Teiji Kase, 1965
Masatoshi Nakayama i Hiroshi Shirai podczas szkolenia we Woszech, 1968 
Sensei Hiroshi Shirai sdziuje pokazowy pojedynek swoich uczniów

W latach 1960-1963 koczy kurs instruktorski JKA uzyskujc w 1964 roku stopie 5 Dan. W 1965 roku w ramach programu midzynarodowej promocji karate, realizowanego przez JKA, razem z Taiji Kase, Hirokazu Kanazawa oraz Kenoisuke Enoeda zostaje wysany Afryki Poudniowej /RPA/, Stanów Zjednoczonych oraz Europy z misj propagowania karate. Osiedla si w Mediolanie we Woszech, gdzie mieszka po dzie dzisiejszy. W 1966 roku zakada Woski Zwizek Karate a w 1968 roku organizuje szkolenie we Woszech z Masatoshi Nakayam.

Fotografie historyczne z lat 70-tych

       
 Hiroshi Shirai i Carlo Fugazza podczas pokazów na turnieju we Woszech
Hiroshi Shirai i Carlo Fugazza podczas pokazów na turnieju we Woszech
Hiroshi Shirai, demonstracja kihon-ippon-kumite podczas treningu
Hideo Tomita, Kenoisuke Enoeda, Taiji Kase, Hiroshi Shirai, Masao Kawazoe, 1977 

Kolejny stopie 6 Dan  uzyska w 1969 roku. Rok póniej zakada Wosk Federacj Karate Sportowego (FESIKA). W 1978 roku doprowadzi do zjednoczenia dwóch woskich federacji karate FESIKA i FIK a rok póniej zakada Instytut Shotokan Italia /ISI/.  Przez cay czas utrzymuje kontakty ze swoim nauczycielem i senior instruktorem w Europie Sensei Taiji Kase, który zamieszka w Paryu /Francja/. W 1974 roku Hiroshi Shirai uzyska 7 Dan za w 1986 roku 8 Dan.

Fotografie historyczne z lat 80-tych

       
Taiji Kase i Hiroshi Shirai
w Aberdeen, Szkocja 1989
Taiji Kase i Hiroshi Shirai podczas pokazu karate we Woszech
Hiroshi Shirai i Takeshi Naito podczas pokazu karate we Woszech
Hiroshi Shirai i Takeshi Naito pod okiem Sensei Taiji Kase

W latach osiemdziesitych piastuje stanowisko Dyrektora Technicznego i Trenera waskiej kadry narodowej. W 1989 roku wraz z grup swoich najstarszych uczniów i instruktorów zakada federacj karate tradycyjnego FIKTA w której peni funkcj dyrektora technicznego. Dziki jego wieloletniej pracy i cakowitemu powiceniu karate zbudowa federacj do której naley okoo 500 klubów zrzeszajcych ponad 25 000 wiczcych i 1000 osób funkcyjnych. W 1999 roku uzyska 9 Dan.

Fotografie historyczne z lat 90-tych

       
Hiroshi Shirai, Pore, Jugosawia 1991
Hiroshi Shirai, pokaz kata na turnieju we Woszech, 1990
Hiroshi Shirai, trening kata Jion,  Pore, Jugosawia, 1991
Hiroshi Shirai, prezentacja ataku oi-zuki

W 2011 roku Sensei Hiroshi Shirai za 45 lat pracy w rozpowszechnianiu we Woszech i na wiecie karate tradycyjnego oraz kultury i duchowoci japoskiej otrzyma jedno z najwyszych odznacze Ministra Spraw Zagranicznych Japonii. Stosowna uroczysto odbya si w Konsulacie Japonii w Mediolanie 03.10.2011 roku.  Oto relacja z tej uroczystoci zamieszczona na stronie internetowej woskiej federacji karate tradycyjnego FIKTA:

"Przyprowadziem Was a tutaj, teraz Wasza kolej poda..."
3 padziernika 2011 roku w Konsulacie Japonii w Mediolanie po 45 latach nieustannej praktyki i dziaalnoci we Woszech i na wiecie za zasugi w rozpowszechnianiu karate tradycyjnego oraz kultury i duchowoci japoskiej, Sensei Hiroshi Shirai otrzyma z rk japoskiego Konsula Generalnego we Woszech Jego Ekscelencji Konsula Dr. Shigemi Jomori, jedno z najwyszych odznacze przyznawanych przez japoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tym samym zosta zapisany nowy rozdzia w historii karate tradycyjnego, FIKTA oraz Woskiego Instytutu Shotokan. Wydarzenie, w którym nieliczni szczliwcy mogli uczestniczy z powodu braku miejsca, wzruszyo  wszystkich i przepenio ich serca radoci. Wiele ez powstrzymywano z trudem po usyszeniu zdania skierowanego do publicznoci, która wypenia salon oficjalnej siedziby Konsulatu, wypowiedzianego gosem drcym i amicym si z powodu emocji: "przyprowadziem Was a tutaj, teraz Wasza kolej poda..." Byy to sowa wypowiedziane przez Mistrza Hiroshi Shirai, 9 Dan, naszego przewodnika, nasz autorytet i bezdyskusyjnego lidera karate tradycyjnego we Woszech i na wiecie, po otrzymaniu najwyszego odznaczenia, które japoski Minister Spraw Zagranicznych przyzana w dniu 28.07.2011 roku.

"Mistrz Shirai wysany do Mediolanu w 1965 r. jako instruktor karate - mona przeczyta w dokumencie rozpowszechnionym przez samo Ministerstwo Spraw Zagranicznych - przeby od tego czasu cae terytorium woskie, uczc innych instruktorów. Poza woeniem znaczcego wkadu w rozwój tej dyscypliny oraz wzrost liczby trenujcych, których we Woszech jest ponad 100 000, poprzez karate sprzyja take w znacznej mierze rozpowszechnianiu japoskiej kultury i duchowoci". W tym roku tylko 68 osób i 30 organizacji w Japonii i na wiecie zostao wyrónionych tym odznaczeniem, które ma na celu "doceni zasugi organizacji oraz osób indywidualnych które w szczególny sposób wyróniaj si sporód tych, które prowadz dziaalno w rónych sektorach wspópracy midzynarodowej oraz s zaangaowane w podtrzymywanie przyjacielskich stosunków pomidzy Japoni i innymi narodami, jak równie ukazuj spoeczestwu znaczenie i warto podobnych inicjatyw"...
To wane wyrónienie wrczy Mistrzowi Shirai osobicie Japoski Konsul Generalny we Woszech Jego Ekscelencja Konsul Dr. Shigemi Jomori  w poniedziaek 3 padziernika 2011 roku przy obecnoci wadz federacji /FIKTA/, wadz instytutu /ISI/, wychowanków, rodziny, przyjació oraz japoskich osobistoci.
Byo to jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne wydarzenie, odbyte z penym protokoem: od przybycia goci poprzez odczytanie uzasadnienia oraz yciorysu Mistrza, take z tumaczeniem na jzyk japoski , co podkrelio oficjalny charakter uroczystoci, a do wrczenia odznaczenia, toastu, wykonania zdj oraz poczstunku. Wszystko w prawie magicznej atmosferze, w miejscu gdzie czas jakby si zatrzyma na dug niepowtarzaln godzin.

Fotografie z uroczystoci w Konsulacie Generalnym Japonii, Mediolan 03.11.2011 

       
Jego Ekscelencja Konsul Generalny dr Shigemi Jomori wrcza Sensei Hiroshi Shirai dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Japonii
Sensei Hiroshi Shirai po uroczystoci wrczenia nagrody w otoczeniu japoskich osobistoci i czonków swojej rodziny
Jego Ekscelencja Konsul Generalny Japonii we Woszech dr Shigemi Jomori, Sensei Hiroshi Shirai, Prof. Gabriele Achilli. 
Szczliwi uczestnicy uroczystoci w Konulacie Generalnym Japonii we Woszech - Mediolan 2011

Osoba Sensei Shirai zostaa niemal uwicona w historii woskiego karate i to nie tylko w sercach, ale take w umysach wszystkich trenujcych. "Dzikuj za Wasz obecno - ze wstpu przemówienia Konsula Generalnego - jestem naprawd zaszczycony wrczajc to odznaczenie Mistrzowi Shirai jako dowód na to jak bardzo dziaalno Mistrza bya znaczca w rozpowszechnianiu karate na terenie Woch. Bardzo czsto uczestnicz w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, take w pokazach sztuk walki, które nie zawsze inicjuje Mistrz, ale z pewnoci to dziki niemu karate we Woszech jest tak skutecznie rozpowszechnione.
Dlatego wanie Mistrzowi Hiroshi Shirai naley si gbokie uznanie ze strony Ministra Spraw Zagranicznych do którego pragn si doczy, z penym przekonaniem, e dziaalno Mistrza bdzie kontynuowana oraz e jego wkad w rozpowszechnianie karate we Woszech i na wiecie bdzie coraz bardziej owocny. Po uroczystoci odznaczenia Mistrz Shirai zapragn najpierw w jzyku japoskim potem take dziki tumaczeniu Mistrza Shuhei Matsuyama, podzikowa w pierwszej kolejnoci Ministrowi oraz Konsulowi Jomori, a potem take uczestnikom uroczystoci: "Czterdzieci pi lat temu zgodzi si przyby do Woch - powiedzia Mistrz Matsuyama - chcia pracowa z Wami i przeby drog prowadzc do rozwinicia si karate tradycyjnego, lecz w tej chwili jest jeszcze mocniej utwierdzony co do kontynuowania i podania dalej oraz formowania i tworzenia historii karate, jak równie pozostawienia znaku w Was wszystkich i we Woszech. Przyprowadzi Was tutaj, teraz Wasza kolei poda, on pójdzie razem z Wami"...
Prezydent FIKTA Prof. Gabriele Achilli, wrczy ze swojej strony upominek Jego Ekscelencji Konsulowi Dr. Shigemi Jomori i wyrazi podzikowanie: "Jest to ogromny zaszczyt, e jestemy tu zgromadzeni w przepiknych wntrzach siedziby Jego Ekscelencji Konsula Generalnego, aby uczestniczy w uroczystoci przyznania wanego odznaczenia, które Japoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych miao yczenie przyzna Mistrzowi Hiroshi Shirai. Sensei Shirai poprzez swoje dzieo propagowania karate tradycyjnego oraz kultury japoskiej, stale pogbia swoje wielkie zaangaowanie we Woszech i na wiecie ju od niemal 50 lat. Dzisiaj pisana jest bardzo wana karta dla Woch, dla FIKTA oraz I.S.I, która pozostanie w historii, ale przede wszystkim w sercach wszystkich nas, trenujcych i sympatyków karate. Dogbnie dzikuj ! Oss !
Wzruszenie zastpione zostao przez umiechy, sowa w spojrzenia. Wyjtkowe wydarzenie w historii karate tradycyjnego, kamie milowy, który zostanie niezatarty na pergaminie wrczonym Mistrzowi Shirai a take w sercach wszystkich trenujcych. Jedynie praca i powicenie w cigym poszukiwaniu perfekcji i w codziennej praktyce mog pomóc karatece w ulepszaniu siebie samego oraz innych przekazujc od siebie to co samemu si nauczyo, stale podajc drog tradycyjnego Karate-do.

Fotografie wspóczesne

       
Hiroshi Shirai
podczas szkolenia
Hiroshi Shirai 
podczas bunkai kata Sochin
Hiroshi Shirai
podczas bunkai kata Sochin
Jodan-zuki w wykonaniu
Mistrza Hiroshi Shirai

Podczas finaów 43 Pucharu Midzynarodowego Pucharu Shotokan "Tzuito Kinen Taikai" ku pamici Gichin Funakoshi , Yoshitaka Funakoshi , Masatoshi Nakayama , Taiji Kase i Hidetaka Nishiyama w Busto Arsizio we Woszech Sensei Hiroshi Shirai otrzyma z rk Prezydenta FIKTA Prof. Gabriele Achilli dyplom nadajcy mu stopie 10 Dan. Byo to wydarzenie jedyne, niepowtarzalne i niezwykle emocjonujce. Po anonsie spikera przez hal przetoczya si lawina spontanicznych oklasków publicznoci a chóralne owacje kilkukrotnie przeryway ogoszenie oficjalnego komunikatu prezydenta FIKTA i ISI Prof. Gabriele Achilli o przyznaniu Mistrzowi przez Zarzd Federacji stopnia 10 Dan za jego kunszt oraz rozpowszechniania karate tradycyjnego we Woszech i na wiecie od 1965 roku.

.

Prof. Gabriele Achilli wrcza Mistrzowi Shirai stopie 10 Dan, Busto Arsizio 10.12.2011 

 

Fotografie wspóczesne

       
Hiroshi Shirai i Marc Stevens podczas szkolenia
Hiroshi Shirai i Allesandro Cardinale podczas szkolenia
Hiroshi Shirai i Silvio Campari  podczas szkolenia w Niemczech, Backnang 2008
Hiroshi Shirai, szkolenie w Rosji, Moskwa 2000

Sensei Hiroshi Shirai by wzruszony. Po odebraniu pergaminu  da si ponie gorcej atmosferze, wiwatujcej publicznoci, zawodnikom, trenerom, swoim uczniom i tym wszystkim , którzy przeywali t nieoczekiwan wiadomo, wzniós do góry ramiona z dylomem w rku i pozdrowi wszystkich zebranych.  W treci dyplomu przy uzasadnieniu przyznania stopnia mona m.in. przeczyta: "Po osigniciu najwyszej dojrzaoci technicznej i duchowej w Karate-do  pokazuje w naturalny sposób jak osiga cele, które normalnie wydaj si niemoliwymi do zdobycia". Oss !

Sensei Hiroshi Shirai odwiedza Polsk kilkukrotnie. Na zaproszenie Polskiej Federacji Karate Tradycyjnego /obecnie PZKT/ prowadzi zajcia na obozie letnim w Czuchowie /1993/ oraz w dwukrotnie w Brennej /1996 i 2000/ a w latach 2008-2013 przyjeda do Wacza na zaproszenie World Shotokan Institute - Poland gdzie prowadzi szkolenia dla czonków swojej organizacji oraz zaproszonych goci.

Sensei Hiroshi Shirai w Waczu, 05/06.04.2008

       
       

 

Sensei Hiroshi Shirai w Waczu, 15/16.05.2010

 

 

   

 

 

 

Sensei Hiroshi Shirai w Waczu, 14.05.2011

       
       

 

Sensei Hiroshi Shirai w Waczu, 16/17.06.2012

       
 

 

 

 

 

Sensei Hiroshi Shirai w Waczu, 15/16.06.2013

Sensei Zbigniew Ruta /6 Dan/ wiczy pod kierunkiem Sensei Hiroshi Shiari w latach 2004-2013 Wczeniej równie uczestniczy we wszystkich szkoleniach jakie odbyy si z Mistrzem w Polsce. W okresie 10 lat cisej wspópracy uczestniczy szeciokrotnie w tygodniowych  staach szkoleniowych w prywatnym dojo Mistrza w Mediolanie. Ponadto bra udzia w kilkudziesiciu szkoleniach krajowych i zagranicznych (Wacz, Czuchów, Brenna, Ham, Hamburg, Braunschweig, Hannover, Insbruck, Karlsruhe, Vilshofen, Backnang, Domeggio di Cadore, Germersheim, i in.). Jak sam mówi, od Mistrza Shirai przej, w takim stopniu w jakim byo to tylko moliwe, metodyk prowadzenia zaj, system treningu bunkai oraz program szkoleniowy, który jest jednym z najlepszych na wiecie. 

Domo arigato Shirai Sensei - Oss !

.

Rei-yu-iki (zawsze dobre zachowanie...).

 


 
    projekt, wykonanie: Dekorus