close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Klub Karate Shotokan w Czarnkowie

  

 

Szanowni Rodzice !
Bardzo dzikujemy za liczne zgoszenia do pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów.
Sporo mam zadeklarowao upieczenie ciasta wic osobom, które jeszcze chciay si zgosi serdecznie dzikujemy.
Mamy take sporo zgosze do pomocy przy prowadzeniu sklepiku oraz do pomocy przy rozkadaniu sprztu. 
Jako Zarzd jestemy Wam niezwykle wdziczni za Wasze zaangaowanie.

Uprzejmie prosimy aby osoby, które zgosiy si do prowadzenia sklepiku oraz do pomocy
przy rozkadaniu sprztu do zawodów przyszy do hali sportowej w SP-2 na godzin 08.00 rano. 
Ciasto prosimy dostarczy do sklepiku najlepiej w godzinach od 08.30 do 09.00 Prosimy abycie nakleili na blach 
kawaek plastra i podpisali j - brak podpisu spowoduje problemy z oddaniem blach :)

Do turnieju zgosio si 206 zawodniczek i zawodników z 10 klubów !

 

Szanowni Panstwo ! 
Z powodu wyjazdu w pitek 24.11.2017 roku zajcia karate nie odbd si. 

Za odwoanie zaj serdecznie przepraszam !
Zbigniew Ruta /6 Dan/, trener karate

 

Szanowni rodzice, zawodniczki i zawodnicy Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie ! W niedziel 03.12.2017 roku w hali widowiskowej Szkoy Podstawowej nr 2 w Czarnkowie odbdzie si XI Mikoajkowy Turniej Kata. Organizatorem tego turnieju jest nasz klub i bez waszej pomocy nie uda nam si przygotowa perfekcyjnej imprezy. Dzieci otrzymay karteczki na których moecie jako rodzice zgosi swoj pomoc przy organizacji zawodów w trojaki sposób: poprzez prac na stoisku gastronomicznym podczas zawodów (datki jakie przy tej okazji zostan zebrane do puszki wpacone zostan jako darozwizna rodziców i przeznaczone na cele klubowe, m.in. z takich rodków opacamy udzia w zawodach Waszach dzieci, to wanie dziki takim rodkom Wasze dzieci nie paca opaty startowej); poprzez upieczenie ciasta (ciasto nalezy przynie w niedziel na godzin 08.00 do SP-2 na stoisko gastronomiczne (pamitajcie prosz o naklejeniu na balszk plasterka z nazwiskiem aby blaszka moga po zawodach do Was wróci); poprzez przyjcie w niedziel rano i pomoc przy rozkadaniu sprztu i dekoracji w hali zawodów oraz organizacji stoiska gastronimicznego. Pomoc ta jest take potrzebna po zawodach. Wszystko co potrzebe zostanie przywiezione, ale trzeba to rozoy a po zawodach zoy i zapakowa do samochodu dostawczego. Tutaj szczególnie mile widziani s tatusiowie :) ZGOSZENIA DO 17 LISTOPADA BR. !!!
Dzieci wiczce w grupie naborowej z wrzenia br. równie powinny wzi udzia w turnieju. Turniej Mikoajkowy to zawody pierwszego kroku. Ich celem jest zachcenie dzieci do uprawiania sportu i do brania udziau we wspózawodnictwie. Najmodsi nie umiej jeszcze zbyt wiele, ale zarczamy Wam drodzy rodzice, e emocje bd bardzo silne. Wykorzystujc szczególn okazj jak s Mikoajki wszystkie dzieci zostan nagrodzone. Kady uczestnik turnieju otrzyma wspaniay medal i dyplom uczestnictwa a ci, którym uda si wej na podium dodatkowo otrzymaj puchary oraz dyplomy za zajcie miejsca 1-2-3-3. Bardzo Was prosimy abycie zachcili Wasze dzieci do startu. Takie zawody organizujemy wanie z myl o najmodszych zawodniczkach i zawodnikach. Przy okazji zwracamy uwag abycie pochwalili ich odwag jak musz sie wykaza przystpujc do rywalizacji. Nawet jeli przegraj pierwszy pojedynek zasuguj na sowa pochway ! Liczymy na Was i Wasz pomoc przy organizacji turnieju. Turniej jest organizowany ze rodków wasnych klubu oraz darowizn.

 

W sobot 14.10.2017 roku 7 zawodniczek i zawodników z naszego klubu wzio udzia w niecodziennym wydarzeniu a mianowicie w obchodach XXX-lecia Klubu Karate Tradycyjnego w Waczu. Gociem specjalnym podsumowania by Sensei Masaya Kohama /9 Dan/, który przylecia do Wacza z prowincji Kanagawa w Japonii. Podczas pobytu w Waczu poprowadzi trening jubileuszowy w którym wzili udzia nasi reprezentanci oraz trening szkoleniowy dla brzowych i czarnych pasów podczas którego odby si take egzamin na stopnie mistrzowskie. Z wielk radoci informujemy, e nasz Sensei Zbigniew Ruta uzyska promocj na 6 Dan. Go z Japonii by zadowolony z poziomu umiejtnoci zawodniczek i zawodników biorcych udzia w treningach w Waczu co dobitnie podsumowa w kilku sowach: "dobry nauczyciel, dobrzy studenci, dobry poziom karate".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakoczylimy zapisy do grupy zerowej w roku treningowym 2017/2018 Sformowana 25 osobowa grupa dzieci rocznika 2010-2006 odbya ju swoje pierwsze zajcia. Poniej prezentujemy pierwsze fotografie grupy zerowej. Obecnie w Klubie Karate Shotokan w Czarnkowie w 3 grupach zaawansowania uprawia karate niemal 80 osób. Zajcia prowadzone s wedug nastpujcego harmonogramu: 16.00-17.00 grupa zerowa, 17.00-18.00 grupa pocztkujca, 18.00-19.00 grupa redniozaawansowana. Zajcia we wtorki prowadzi Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ a w pitki wspiera go uczestnik tegorocznego kursu instruktorskiego Sensei Oskar Michorek /1 Dan/.

 

 

 

Drodzy karatecy, na treningu mona zauway, e niektórzy z Was maj nadal problemy z prawidowym wizaniem pasa do karate (obi). Wobec tego pomoemy Wam - zamieszczamy plik fotograficzny z samouczkiem jak prawidowo wiza pas od karate-gi. Powiczcie w domu a na pewno uda Wam si prawidowo zawiza pas. Powodzenia !

PODSUMOWANIE ROKU TRENINGOWEGO 2016/2017

       

W dniach 24.06-01.07.2017 roku w Dwirzynie odby si Letni Obóz Sportowy "Gasshuku" podsumowujcy roczn prac szkoleniow w klubach czonkowskich World Shotokan Institute - Poland. W obozie wzili udzia karatecy z Wicborka, Debrzna, Ujcia, Piy, Trzcianki, Czopy, Tuczna, Wacza i Czarnkowa. Nasza reprezentacja stanowia najliczniejsz grup na tegorocznym Gasshuku a spora grupa naszych zawodniczek i zawodników bya na obozie karate po raz pierwszy. Wszyscy spisali si znakomicie. Zachowanie na obozie na "pitk" i nawet maluszki, które po raz pierwszy pojechay na wakacje bez rodziców day sobie wspaniale rad. Oczywicie najwaniejsze byo to co wiczylimy na treningach. Wprowadzono cakiem spor ilo nowego materiau a liczna grupa naszych zawodniczek i zawodników podwyszya swoje stopnie w karate zdajc egzamin na zakoczenie obozu. Wszystkim skadamy serdeczne gratulacje ! Wyjazd na obóz oraz powrót autokarem zostay sfinansowane w ramach dotacji otrzymanej z Urzdu Gminy w Czarnkowie oraz ze rodków wasnych klubu - dzikujemy ! Poniej kilka zdj z obozu - do zobaczenia we wrzeniu :)

       
       
       
       
       
       
       
       
       

We wtorek 20.06.2017 roku w hali sportowej duej Szkoy Podstawowej nr 1 w Czarnkowie odby si ostatni trening w sezonie 2016/2017. W zajciach uczestniczyo ponad 50 zawodniczek i zawodników ze wszystkich grup zaawansowania. Podczas zaj przewiczono program szkoleniowy na 8 kyu a wic proste elementy. Tempo treningu byo do wymagajce, ale wszyscy wykazali si dobr kondycj i przygotowaniem. Na zakoczenie zaj wrczono wszystkim zawodniczkom i zawodnikom upominek od Firmy STS którym byo piknie wydane streszczenie najwaniejszych wydarze mijajcego roku z krótkim opisem i kolorowymi fotografiami. Bardzo dzikujemy ! Nastpnie Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ rozda dyplomy za egzaminy na stopnie uczniowskie, które odbyy si w ubiegym tygodniu. Ostatnim elementem zaj byo tradycyjne zdjcie zawodniczek i zawodników cieszcych si z zakoczonego sukcesem sezonu treningowego. W sobot 24.06.2017 wyjedziemy do Dwirzyna na Letni Obóz Sportowy "Gasshuku", który zakoczy sezon w naszym zwizku sportowym. Relacj z obozu mona ledzi ON-LINE na stronie gównej www.wsi-poland.org Informacje o wznowieniu treningów po wakacjach zamieszczone zostan w trzeciej dekadzie sierpnia br.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 13.06.2017 roku w hali sportowej Szkoy Podstawowej nr 1 w Czarnkowie odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie koczce sezon treningowy 2016/2017 Do egzaminów przystpio wiele zawodniczek i zawodników z grupy pocztkujcej i redniozaawansowanej. Poziom egzaminów by zrónicowany wic niestety nie wszyscy mogli cieszy si promocj po ich zakoczeniu. Kolejn okazj do podniesienia swojego stopnia zaawansowania bd egzaminy podczas obozu w Dwirzynie. Tym którzy zakoczyli swój test z wynikiem pozytywnym serdecznie gratulujemy - Oss !

       

W sobot 27.05.2017 roku w Czopie odby si III Turniej Maego Mistrza o Puchar Burmistrza Czopy. Organizatorem turnieju by Midzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Waeckiego "GRYF" prowadzony przez Sensei Piotra Grzechowiaka. W zawodach wzio udzia 123 karateka z z 11 orodków: Wicbork, Debrzno, Pia, Trzcianka, Tuczno, Czarnków, Wacz, Karsibór, Ujcie, Szwecja i Czopa. Reprezentacja naszego klubu liczya 32 zawodniczki i zawodników. cznie naszym upem pado 18 medali (1+8=9) w tym 2 zote, 4 srebrne i 12 brzowych co naley uzna za dobry rezultat. Udzia w zawodach zosta cakowicie sfinansowany ze rodków wasnych klubu.

 

     
       
       
       
       
       
       

W pitek 12 maja br. odbyy si obowizkowe badania lekarskie. Nasz klub odwiedzi dr Jerzy Sotys - lekarz sportowy z Wacza. Bardzo dzikujemy wszystkim za 100% obecno ! Po badaniach odby si wspólny trening obu grup zaawansowania w którym wzio udzia ponad 50 zawodniczek i zawodników. Korzystajc z okazji poprosilimy Pana Arkadiusza Kocielskiego o wykonanie kilka fotografii, które wykorzystamy niebawem w publikacji klubowej. Bardzo dzikujemy za pikne zdjcia ! Zamieszczamy kilka z nich aby udokumentowa rozwój naszego klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 22-23.04.2017 roku a 41 zawodniczek i zawodników naszego klubu uczestniczyo w XIX Midzynarodowym Pucharze Karate W.S.I.Poland, który odby si w Waczu woj. zachodniopomorskie. W turnieju uczestniczyo 211 zawodniczek i zawodników z Rosji, Niemiec i Polski. Organizatorem turnieju by Klub Karate Tradycyjnego z Wacza a zawodom towarzyszyo Szkolenie Krajowe prowadzone m.in. przez naszego Sensei oraz Sensei Karolin  Pytel-Ruta /4 Dan/ oraz Sensei Krzysztofa Gwizda /3 Dan/. Zajcia jak i organizacja zawodów zostay niezwykle wysoko ocenione przez zagranicznych goci. Do powiedzie, e ju zadeklarowali przyjazd w wikszych zespoach w przyszym roku...

Podczas turnieju, który odbywa si nowym systemem na 3 tatami odbyo si 40 konkurencji. Wszystkie miay pen obsad a niektóre z nich tak du, e aby wej do strefy medalowej trzeba byo stoczy kilka zwyciskich pojedynków. Tak byo m.in. w grupie ótych i pomaraczowych pasów. Akurat w tej grupie mielimy sporo zawodniczek i zawodników, ale do finaowej czwórki udao si przedrze tylko trójce: Gracjanowi Gadziskiemu, Dominikowi Urbanowi oraz wiczcemu w grupie starszej Filipowi Kubicielowi. Mimo, e dwaj pierwsi chopcy zdobyli brzowe medale to ich wynik naley uzna za bardzo dobry. Filip w kumite by klas dla siebie. Z pewnoci zaowocowa tu duszy sta treningowy (wyszy stopie) oraz treningi ze starszymi i bardziej zaawansowanymi zawodnikami z grupy starszej. Serdecznie gratulujemy postawy i piknego zwycistwa.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo dobrze wypada na zawodach grupa naszych biaych pasów. Tak wiele osób stano na podium, e dekorujca ich Burmistrz Wacza w pewnym momencie po raz kolejny syszc przy nazwisku zawodnika "Czarnków" spojrzaa na prezesa waeckiego klubu i zapytaa: ..."a gdzie Wacz ?! Oj policzymy si Panie Prezesie"... Oczywicie wszystko byo powiedziane w konwencji artu, ale rzeczywicie w pewnym momencie dekoracji co niektórzy myleli, e nasz klub zwyciy w cznej klasyfikacji turnieju. Wród tej grupy zawodniczek i zawodników na szczególne sowa wyrónienia zasuguj zawodniczki i zawodnicy, którzy zdobyli po dwa medale w tym jeden zoty, s to: Micha Krzemiski (I m-ce kata, II m-ce kumite), Pawe Krzemiski (I m-ce kata, II m-ce kumite), Aleksandra Bielejewska (I m-ce kata, III kumite) i Marcel Rczka (I m-ce kumite, III m-ce kata). Poza nimi na podium stano z grup zerowych bardzo duo osób. Wyniki szczegóowe oraz wszystkie fotografie z podium znajduj si tutaj.

W grupie zielonych i niebieskich pasów znakomicie zaprezentoway si nasze dziewczta z grupy starszej. O ich walkach mona byo usysze od trenerów obecnych na zawodach wiele ciepych sów i mimo, e w kata oraz kumite musiay uzna wyszo zawodniczki z Wacza to jednak ich postawa Moniki i Marty ukowskich, Patrycji Nowak oraz Anny Szwedek zasuguje na wyrónienie. W konkurencji tej startoway wszystkie zawodniczki jakie obecnie znajduj si w tej grupie wiekowej i tej grupie stopni w wykazach osobowych W.S.I.Poland. Taka sytuacja zdarzya si w 15-letniej historii po raz pierwszy... 

cznie zawodniczki i zawodnicy Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie zdobyli 32 medale w tym 5 zotych, 6 srebrnych i 21 brzowych co dao w nieoficjalnej klasyfikacji punktowej turnieju II m-ce za Waczem a przed Trzcianeckim Klubem Karate, który zanotowa bardzo udany start. Zadanie dofinansowane zostao przez Urzd Miasta w Waczu w ramach dotacji jak klub otrzyma na rok 2017 - dzikujemy !P ragniemy take podzikowa rodzicom dzieci za obecno na zawodach, fantastyczny doping oraz powicenie wolnego czasu. Osobne sowa podzikowania kierujemy do opiekunów - wolontaruszy: Anny Szwedek, Norberta Jura oraz Sebastiana Sikory i Przemysawa Rczki. Dziki Waszej pomocy nasze zawodniczki i nasi zawodnicy byli bezpieczni podczas podróy i pobytu w Waczu. Autorem piknych fotografii z imprezy jest Pan Bartek miel z Wacza. Arigato gozai mashita - Oss !

 

W pitek 31.03.2017 roku podczas treningu odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie. Przystpia do nich spora grupa osób. Tym razem wszyscy kandydaci otrzymali promocj. Bya to zasuga cikiej pracy treningowej i motywacji kandydatów. Serdecznie gratulujemy osobom, które uzyskay nowe stopnie. W przypadku pozostaych osób, które w wyniku egzaminu mogyby zmieni kolor pasa, a co za tym idzie, zmieniyby grup zaawansowania podczas zbliajcych si zawodów w Waczu to informujemy, e dla nich egzaminy odbd si po zawodach. Przy okazji informujemy, e w dniu 31.03.2017 roku zmienilimy ubezpieczyciela i now polis ubezpieczeniow zawarto w TUiR "WARTA". Skadk w wysokoci 1.327,00 z jednorazowo opacono ze rodków wasnych klubu. Kwota ubezpieczenia jest symboliczna i wynosi 3.600,00 z. Ubezpieczenie obejmuje drog na treningi, drog powrotn oraz same zajcia. Numer polisy: 908554163163

Informujemy spoeczno klubow, e dotacj otrzyman w ramach zadania na realizacj celów publicznych z Urzdu Miasta w Czarnkowie w kwocie 6.000,00 z postanowilimy przeznaczy na: ubezpieczenie zawodniczek i zawodników klubu 1.300,00 z (od kwietnia 2017 do kwietnia 2018), dofinansowanie kosztów uczestnictwa w XIX Midzynarodowym Pucharze Karate W.S.I.Poland, który odbdzie si w Waczu w dniach 22-23.04.2017 roku w kwocie 2.790,00 z (opata startowa dla 35 osób - 1750,00 z oraz wynajem autokaru 1.040,00 z) oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w XX Pucharze Karate W.S.I.Poland, który odbdzie si w Debrznie w dniach 21-22.10.2017 roku w kwocie 1.910,00 z (opata startowa dla 35 osób - 1.750,00 z oraz dopata do wynajmu autokaru w kwocie 160,00 z przy koszcie wynajmu 1.600,00 z).  W ramach konkursu ogoszonego przez Urzd Gminy w Czarnkowie przyznano naszemu klubowi kwot 2.000,00 z, która zostanie przeznaczona na wynajem autokaru na Letni Obóz Sportowy do Dwirzyna. Koszt wynajmu autokaru to 2.900,00 z. Brakujca kwota 900,00 z zostanie opacona ze rodków wasnych klubu. Serdecznie dzikujemy za przyznane rodki.

W pitek 16.12.2016 roku w sali gimnastycznej Szkoy Podstawowej nr 1 w Czarnkowie odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie. Po raz pierwszy przystpia do nich grupa naborowa wiczca od wrzenia br. Pomimo obaw przed egzaminem jego poziom by znakomity. Wszyscy kandydaci z grupy naborowej otrzymali promocj na 9.1 Kyu a osiem osób zdao na peny stopie 9 kyu. W grupie starszej najlepszy egzamin miay Halszka Kocielska i Hanna Skotarczyk. Z grupy dziecicej najlepszy wynik egzaminu zanotowaa Aleksandra Krzewina, która jako jedyna na egzaminie otrzymaa za swój pokaz not 5- (trzeba pamita, e nasz Sensei nigdy nie stawia na egzaminie oceny 5 tumaczc to tym, e 5 oznacza idealne wykonanie techniki a do ideau moemy si zbliy, ale sam w sobie jest nie osigalny - zawsze co mona poprawi, dlatego ocena 5- jest w praktyce najwysz not jak mona otrzyma na egzaminie). Wikszo egzaminowanych osób zostaa oceniona na 4 lub 4+ co wiadczy o bardzo dobrym poziomie testu. Zaledwie 5 osób otrzymao ocen dostateczn (3 lub 3+). W grupie starszej byo trudniej i po pierwszych próbach prawidowego wykonania programu egzaminacyjnego  kilka osób zostao odesanych do naronika. Oczywicie kady dosta drug szans chocia nie wszyscy z niej skorzystali. W grupie ótych pasów najlepsze egzaminy mieli Alicja Kurowska, Igor Jur, Bartosz Wieczorek, Dominik Urban i Jakub Bukowski (wszyscy uzyskali ocen 4+). Pozostali otrzymali oceny dobre (4). W grupie najstarszej najlepszy egzamin na zielony pas (6 Kyu) zaprezentowaa Monika ukowska otrzymujc odpowiednio oceny 4-,4,4+ Serdecznie gratulujemy wszystkim nowo promowanym.

       
       
       
       

Osoby, które nie przystpoway do egzaminów lub zakoczyy egzamin z wynikiem negatywnym bd miay moliwo przystpienia do egzaminu po feriach zimowych. Do egzaminów naley zapisa si podczas treningów przedkadajc legitymacj Budopass oraz opat egzaminacyjn.

       
       
       
       

W sobot 03.12.2016 roku nasze zawodniczki i zawodnicy w liczcej 46 osób ekipie wzili udzia w Mikoajkowym Turnieju Kata o Puchar Burmistrza Trzcianki. W zawodach spisali si znakomicie zajmujc drugie miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji klubowej. Plonem udziau naszych reprezentantów byo zdobycie 16 medali (5 zotych, 3 srebrnych i 8 brzowych). Dla KKS Czarnków punktowali: I miejsce: Alicja Michalska, Karolina Bielejewska, Rafa Mazurkiewicz, Dawid Dziabas oraz Igor Jur. Miejsca drugie zajli: Amelia Nowak, Daniel Nowak i Antoni Kurowski a miejsca trzecie: Aleksandra Szyde, Mikoaj Furier, Nikodem Stochaj, Marcel Rczka, Pawe Krzemiski, Jakub Hundt, Alicja Kurowska i Bartosz Wieczorek. Oczywicie wynik w tych zawodach nie by najwaniejszy. Najbardziej cieszy nas fakt, e dua grupa najmodszych adeptów karate moga sprawdzi si we wspózawodnictwie sportowym w miar bezstresowych warunkach. Serdecznie wszystkim gratulujemy odwagi i determinacji wykazanej podczas rywalizacji. Mamy nadziej, e dowiadczenie jakie nabylicie startujc w tych zawodach wyda swoje owoce ju w niedalekiej przyszoci. Serdecznie dzikujemy rodzicom za powicony czas oraz wspaniay sportowy doping !

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Foto: Dariusz Czy, Zbigniew Ruta

We wtorek 15 listopada br. podczas zaj zostay zrobione zdjcia do legitymacji karate. Bardzo dzikujemy wszystkim za mobilizacj i zakupienie na czas ubiorów treningowych. Niestety 4 osoby byy nieobecne. Osoby te bd musiay zrobi zdjcia legitymacyjne w karate-gi u fotografa we wasnym zakresie i dostarczy je trenerowi przed zawodami ! Czasu jest bardzo mao... Korzystajc z okazji zrobilimy take kilka zdj na treningu. Po raz pierwszy pokazujemy nasz grup zerow z wrzeniowego naboru, która treningowo jest niezwykle obiecujca. Fotografia grupowa zamieszczona zostaa w wikszej rozdzielczoci aby mona j byo skopiowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII Puchar Karate-do W.S.I.Poland, który odby si w Czarnkowie w dniach 15-16.10.2016 roku okaza si sukcesem organizacyjnym i sportowym. Dziki wspólnej pracy Zarzdu Klubu oraz zaangaowanym rodzicom udao si zorganizowa wietny turniej, który zosta bardzo wysoko oceniony przez naszych goci. W zawodach rywalizowali zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych. Na starcie stanli reprezentanci klubów czonkowskich W.S.I.Poland z Wacza, Czopy, Tuczna, Wicborka, Debrzna, Piy, Trzcianki i Czarnkowa.  Nad prawidowym przebiegiem rywalizacji w turnieju czuwaa 18 osobowa Komisja Sdziowska z Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ - Sdzi Gównym na czele. Dziki rywalizacji przeprowadzonej równolegle na 3 planszach (tatami) sobotnie eliminacje zakoczone zostay wczeniej ni zaplanowano. Bardzo sprawna i profesjonalna praca Komisji Sdziowskiej wyonia finalistów, którzy przystpili do niedzielnych finaów.Nad bezpieczestwem zawodniczek i zawodników podczas turnieju czuwa doktor Jerzy Sotys, chirurg a zarazem lekarz sportowy z przychodni "Salus" w Waczu. Finay swoj obecnoci zaszczycili:

 • Pan Bolesaw Chwarcianek, Wójt Gminy Czarnków
 • Pan Grzegorz Kamierczak, Zastpca Burmistrza Miasta Czarnków
 • Pan Piotr Winiarski, Kierownik Referatu Finansowego Urzdu Miasta, Radny Rady Gminy Czarnków
 • Pan Mariusz Grzegorek, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzdu Gminy
 • Pan Jan Polcyn, Prezes Grupy DORA-METAL, pierwszy nauczyciel karate Sensei Zbigniewa Ruty /5 Dan/ 
 • Pan Mariusz Sommerfeld, Prezes Firmy MECH-CAD
 • Pan Jarosaw Jeewski, pierwszy nauczyciel karate Sensei Zbigniewa Ruty /5 Dan/
 • Pan Jerzy Litwin, byy zawodnik pierwszej sekcji karate-do w Czarnkowie przy Ognisku TKKF "Nacz"  

Punktualnie o 15.30 rozlegy si dwiki fanfar i do hali widowiskowo-sportowej Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie weszli sdziowie XVIII Pucharu Karate-do W.S.I.Poland, rozpocza si cz oficjalna turnieju w której gos zabrali m.in. Pan Bolesaw Chwarcianek, Wójt Gminy Czarnków oraz Pan Jan Polcyn, Prezes Grupy Dora-Metal.

   

Podczas finaów licznie zgromadzona publiczno moga obejrze zarówno pocztkujcych zawodników stawiajcych pierwsze kroki we wspózawodnictwie sportowym jak równie utytuowanych zawodników - medalistów Mistrzostw Polski. Oprócz walk finaowych organizatorzy zadbali take o stron wizualn turnieju wzbogacajc jego program pokazami w wykonaniu zaawansowanych zawodników. Widzowie mogli m.in. podziwia zespó medalistów Mistrzostw Polski w kata a zarazem uczestników preselekcji do programu telewizyjnego "Mam talent" w skadzie: Maciej wistun /2 Dan/, Micha Sulik /1 Dan/, Adam lipek /1 Dan/ i Maciej Leszczyk /1 Dan/, którzy w brawurowym stylu zademonstrowali swój ukad kata wraz z mistrzowsk aplikacj. W dalszej kolejnoci zawodniczki i zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego z Wacza zademonstrowali pokaz zaawansowanej walki nidan-enka-jiyu-ippon-kumite polegajcy na przejmowaniu inicjatywy i zmianie strony atakujcej. Równie ten pokaz ze wzgldu na swoj dynamik oraz gwatowno spodoba si publicznoci co zostao skwitowane burzliwymi oklaskami.

 

Wszyscy gocie honorowi turnieju otrzymali od organizatorów symboliczne upominki - statuetki i albumy fotograficzne. Jednak dla Sensei Zbigniewa Ruty /5 Dan/ Prezesa i trenera Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie tego dnia szczególnym momentem byo spotkanie z jego pierwszymi nauczycielami karate: Janem Polcynem i Jarosawem Jeewskim. Zapraszajc ich do siebie stwierdzi m.in.: ..."kilka dni temu by Dzie Nauczyciela, w takim dniu zwykle dzikuje si swoim nauczycielom - ja take chciabym Wam podzikowa bo to dziki Wam w dniu dzisiejszym odbywaj si te zawody"...  Zwracajc si do Prezesa Dora-Metal powiedzia: ..."Janku dziki swojej pracy masz ju w yciu prawdopodobnie wszystko wic có takiego mógbym ci da ? Wydaje mi si, e jest tylko jeden szczególny sposób aby ci podzikowa"... To mówic oficjalnie ogosi, e jako Przewodniczcy World Shotokan Institute - Poland oraz mistrz karate nadaje Panu Jarosawowi Polcynowi honorowy stopie 1 Dan po czym wrczy mu dyplom mistrzowski oraz czarny pas. Ta sama formua zostaa powtórzona w przypadku Pana Jarosawa Jeewskiego, który równie otrzyma czarny pas oraz dyplom mistrzowski potwierdzajcy nadanie honorowego stopnia 1 Dan. Nastpnie ukoni si swoim nauczycielom oraz wrczy im specjalnie wydany album z piknymi zdjciami dokumentujcymi dziaalno zwizku sportowego W.S.I.Poland. Zebrana w hali publiczno w entuzjastyczny sposób zareagowaa na cae wydarzenie nagradzajc nowo promowane czarne pasy rzsistymi oklaskami. Koo historii zostao zamknite...

   
   

Sponsorami turnieju byy nastpujce instytucje, firmy i osoby:

 • Investa, Centrum Obsugi Inwestycji, Sp. z o.o. w Pile
 • Urzd Miasta w Czarnkowie
 • Urzd Gminy w Czarnkowie
 • Mech-Cad Projekty-Konstrukcje-Usugi w Czarnkowie
 • Bank Spódzielczy w Czarnkowie
 • Zakad Stolarski w Tarnówku - Piotr Kurowski
 • Pani Jolanta Szymkowiak

Zwycizcy poszczególnych konkurencji otrzymali wspaniae puchary za I m-ce, odlewane medale na m-ca I, II, III, III oraz dyplomy ufundowane przez firm Mech-Cad. Podczas dekoracji wrczono take upominki zwizane z  Sejmem RP ufundowane przez Pani Mari Magorzat Janyska - Posa na Sejm RP VII Kadencji, która niestety nie moga przyby na finay turnieju.

Poziom sportowy rywalizacji podczas turnieju by bardzo solidny. Podczas niedzielnych finaów reprezentacja Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie o may wos nie sprawiaby sensacji. W nieoficjalnej punktacji klubowej zawodniczki i zawodnicy z Czarnkowa zdobyli a 67 punktów  ustpujc reprezentacji KKT Wacz zaledwie jednym punktem ! Historyczny dla czarnkowskiego klubu wynik by tu, tu... Na miejscu trzecim uplasowaa si reprezentacja Midzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Shotokan "Unsu" w Pile, która zdobya 24 punkty. Przypomnijmy, e trenerem w tym klubie jest Sensei Sawomir Stelcer /2 Dan/, który pierwsze kroki w karate równie stawia w Czarnkowie.

       
       
       
       
       

Najlepiej w turnieju zaprezentowali si zawodniczki i zawodnicy którzy zdobyli zarówno I m-ce w kata jak i I m-ce w kumite. Jest to bardzo trudno sztuka aby na jednych zawodach wygra w obu konkurencjach. Trzeba mie znakomity poziom techniczny, by w wietnej dyspozycji dnia a przy tym...mie troszeczk szczcia w losowaniu ! Taki rezultat osigny na zawodach w Czarnkowie zaledwie 3 osoby:

 • Monika ukowska /KKS Czarnków/
 • Piotr Kamierczak /MUKSKS "Unsu" Pia/
 • Maciej Leszczyk /KKT Wacz/

Zawodniczki i zawodnicy Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie zdobyli a 41 medali w tym 8 zotych, 9 srebrnych i 25 brzowych. Po rak kolejny pokazali, e nale do "stowarzyszenia z charakterem" ! Przypomnijmy, e podczas caego turnieju rozegrano 32 konkurencje a w kadej do zdobycia byy 4 medale (1 zoty, 1 srebrny, 2 brzowe) przy tym kady ze startujcych zawodników ma moliwo startu zarówno w kata jak i kumite.  

     
     
     

Oto szczegóowe wyniki czarnkowskich zawodników: I m-ce zdobyli - Monika ukowska (2x), Gracjan Gadziski, Szymon Kocielski, Jakub Bukowski, Szymon Winiarski, Micha Szwedek, Anna Szwedek; m-ce II zdobyli - Olga Kurowska, Katarzyna Kordy, Dawid Dziabas (2x), Jakub Bukowski, Fabian Gadziski, Filip Kubiciel, Patrycja Nowak, Marta ukowska; m-ce III zdobyli - Katarzyna Kordy, Konrad Sikora (2x), Gracjan Gadziski, Alicja Kurowska (2x), Dominik Urban (2x), Antoni Kurowski (2x), Dominika Kiernikowska, Alicja Szwedek (2x), Daria Opaa (2x), Fabian Czerniak, Jakub Kordy, Patrycja Nowak, Dariusz Kordy (2x), Szymon Winiarski, Micha Szwedek, Anna Szwedek, Marta ukowska, Norbert Gaa.

 

XVIII Puchar Karate-do W.S.I.Poland nie mógby si odby gdyby nie wspaniali rodzice, którzy powicili cay weekend na prac w charakterze wolontariuszy. Szczególnym zaangaowaniem wykazali si: Anna i Janusz Gadziscy, Magdalena Sikora, Ewa Jurewicz-Gaa, Magdalena Wieczorek, Kinga Kiernikowska, Beata i Arkadiusz Kocielscy, Dariusz Kordy, Norbert Jur, Arkadiusz Dziabas, Sebastian Sikora. Jednak na wyrazy podzikowania zasuguj wszystkie mamy, który upieky ciasta. Dziki dziaaniom rodziców udao si zebra 1.500,00 z. Pieniki te zostay wpacone na konto klubu jako wasza darowizna z przeznaczeniem na cele statutowe. Kochani, bardzo - bardzo Wam dzikujemy ! Organizacja XVIII Pucharu Karate-do W.S.I.Poland bya wspófinansowane ze rodków Urzdu Miasta w Czarnkowie. 

Zawodom towarzyszyo szkolenie krajowe zwizku sportowego World Shotokan Institute - Poland. Zajcia w 3 grupach zaawansowania prowadzili: Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/, Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ oraz Sensei Krzysztof Gwizdaa /3 Dan/. W grupie biaych pasów skoncentrowano si na powtórzeniu programu egzaminacyjnego na 8 kyu oraz elementach zwizanych ze startem w turnieju - powtórzenie kata zawodniczego i kihon-ippon-kumite. W grupie ótych i pomaraczowych pasów Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ wprowadzia Heian-shodan Bunkai-omote. Byo to pierwsze dowiadczenie tej grupy stopni z elementami bunkai jednak wszyscy poradzili sobie z przyswojeniem materiau. Oczywicie w tej grupie równie powtórzono program zwizany ze startem w turnieju. W grupie najstarszej Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ wprowadzi powtórzenie kata Heian Yondan, nastpnie Heian Yondan Bunkai oraz Jiyu-ippon-nidan-enka-kumite. Z ostatnim elementem zielone pasy miay na pocztku troch problemów jednak wraz z upywajcym czasem dwugodzinnych zaj poziom wykonania wicze by coraz wyszy. Na zakoczenie szkolenia odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie. Z KKS Czarnków promocj otrzymali: Pan Dariusz Kordy /9 Kyu/, Katarzyna Kordy /9,3 Kyu/, Antoni Kurowski /9,3 Kyu/, Alicja Kurowska /8,1 Kyu/, Olga Kurowska /8,1 Kyu/, Szymon Kocielski /8,1 Kyu/, Konrad Sikora /8,1 Kyu/, Dominik Urban /8,1 Kyu/, Jakub Bukowski /8,1 Kyu/, Gracjan Gadziski /8,1 Kyu/. Serdecznie wszystkim gratulujemy ! Oss !

     
     
     

  Serwis foto (finay): Arkadiusz Kocielski, (eliminacje i szkolenie): Dariusz Kordy

W czwartek, 01.09.2016 roku czonkowie Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie a zarazem uczniowie Szkoy Podstawowej nr 1 wzili udzia w pokazach na inauguracj roku szkolnego. W pokazach wzili udzia take ich starsi koledzy - druyna kata z Wacza w skadzie Maciej wistun /2 Dan/, Adam lipek /1 Dan/ oraz Maciej Leszczyk /1 Dan/. Przed zgromadzonymi gomi, gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami szkoy karatecy zademonstrowali Kihon-ippon-kumite oraz kata wraz z jego aplikacj. Sdzc po ywo reagujcej publicznoci pokaz przypad do gustu zgromadzonym, którzy kilkukrotnie przerywali go rzsistymi oklaskami. Warto podkreli, e nasi najmodsi zawodnicy wspaniale dali sobie rad z presj jaka towarzyszy podczas wystpie publicznych /pokazów/. Swoje umiejtnoci demonstrowali 3-krotnie za kadym razem robic to coraz lepiej. W pokazie wzili udzia: Micha Szwedek /6.1 Kyu/, Franciszek Pawowski /7.2 Kyu/, Alicja Szwedek /8.3 Kyu/, Joanna Sikora /8.1 Kyu/, Fabian Gadziski /8.1 Kyu/, Igor Jur /8.1 Kyu/, Konrad Sikora /9.3 Kyu/, Gracjan Gadziski /9.3 Kyu/, Jakub Bukowski /9.3 Kyu/, Szymon Kocielski /9.3 Kyu/. Zarzd klubu serdecznie dzikuje Wam za wzicie udziau w pokazach oraz znakomite reprezentowanie klubu - Oss ! Bardzo dzikujemy Panu Dariuszowi Kordy za udostpnienie zdj !

       
       
       

                                                                                            

W dniach 25.06-02.07.2016 roku zawodniczki i zawodnicy Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie przebywali na Letnim Obozie Karate "Gasshuku 2016" w Dwirzynie nad morzem.  W obozie uczestniczya rekordowa ilo 216 osób z 12 klubów karate z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Podczas obozu odbyo si ponad 50 jednostek treningowych w hali i w terenie. By take czas na zabaw i odpoczynek: plaowanie, konkurs budowy zamków z piasku, dyskotek, ognisko z pieczeniem kiebasek, projekcj bajek dla najmodszych, gry i zabawy na wieym powietrzu oraz wyjcia do miasta, na lody i do salonu gier.

 

 

Nad bezpieczestwem uczestników obozu  czuwa kierownik obozu oraz 14 trenerów, instruktorów, opiekunów kolonijnych oraz pielgniarka. Wspólne przedsiwzicie zwizku sportowego W.S.I.Poland oraz klubu UKS "Sanchin" Marki okazao si sukcesem organizacyjnym i szkoleniowym. Uczestnicy obozu mieli szans intensywnego trenowania karate a przy okazji mogli pozna swoje koleanki i kolegów z innych orodków. Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ poprowadzi do grupy Goju-ryu trening poruszania do kumite a Shihan Piotr Wysocki /6 Dan/ poprowadzi na nas trening demonstracyjny Goju-ryu szkoy Jundokan. Byy to wielce pouczajce zajcia w których mona byo dostrzec zarówno punkty wspólne obu szkó jak równie zdecydowane rónice. Warto w tym miejscu doda, e Shihan Piotr Wysocki urodzi si w Waczu i przed laty by uczniem Sensei Zbigniewa Ruty. W karate Shotokan zdoby 3 Dan. Nastpnie po wyprowadzeniu si z Wacza z przyczyn zawodowych zacz studiowa karate Goju-ryu w którym obecnie posiada najwyszy stopie w Polsce 6 Dan oraz tytu Shihana nadany mu przez mistrzów szkoy Jundokan z Okinawy. W uznaniu jego dokona na polu karate Sensei Zbigniew Ruta jako Przewodniczcy World Shotokan Institute - Poland nada mu honorowy tytu Mistrza Butoku Karate Academy. Akademia zostaa powoana w Waczu kilka lat temu z inicjatywy Mistrza Hiroshi Shirai /10 Dan/. Zajmuje si szkoleniem kadr oraz propagowaniem sztuk walki i tradycyjnych wartoci jakie w sobie nios. Wrczenie dyplomu nadajcego tytu Mistrza Shihanowi Piotrowi Wysockiemu /6 Dan/ nastpio podczas uroczystoci zakoczenia obozu.

 

Mio nam take zakomunikowa, e podczas egzaminów mistrzowskich 2 Dan zdobyli Sensei Weronika Gwizdaa oraz Sensei Maciej wistun. Oboje zakoczyli take z sukcesem kurs instruktorski otrzymujc tytu i uprawnienia instruktora karate. Zarówno Weronika Gwizdaa jak i Maciej wistun wspierali trenerów w Trzciance i w Czarnkowie w prowadzeniu zaj treningowych w sezonie treningowym 2015/2016 Od wrzenia br. bd ju mogli prowadzi samodzielne zajcia. Spora grupa zawodniczek i zawodników z Trzcianki i Czarnkowa po tygodniu cikich zaj treningowych uzyskaa promocj na kolejne stopnie uczniowskie. W obu klubach pojawiy si ju pierwsze zielone i niebieskie pasy (poziom redniozaawansowany). To dobry prognostyk do szybko rozrastajcego si klubu. Cika praca szkoleniowa zaczyna przynosi oczekiwane efekty.

 

We wtorek 21.06.2016 roku w dojo SP-1 w Czarnowie odbyo si zakoczenie sezonu treningowego 2016/2017 Klubu Karate Shotokan. Podczas treningów powtórzono materia na kolejne stopnie uczniowskie - ju za kilka dni znaczna grupa czarnkowskich karateka wemie udzia w Letnim Obozie Sportowym "Gasshuku 2016" w Dwirzynie. Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ oceni zakoczony sezon jako bardzo pracowity i jednoczenie bardzo udany. Wyranie podniesiono poziom treningowy w klubie i zapewne po obozie pojawi si pierwsze niebieskie pasy. Kolejne osoby zdobyy pasy zielone, pomaraczowe i óte. Znaczna cze grupy modszej bdzie miaa szans zdobycie podczas obozu ótych pasów. Jak zauway nasz trener, czarnkowski klub mocno zaznaczy swoj pozycj podczas zawodów sportowych organizowanych przez zwizek W.S.I.Poland. Take sukcesem zakoczyy si pierwsze zawody karate zorganizowane w Czarnkowie - Turniej Mikoajkowy w których uczestniczyo 200 zawodniczek i zawodników. Przed klubem w przyszym sezonie stoj kolejne wyzwania. Proces budowy klubu nie jest jeszcze zakoczony i czeka nas wiele pracy, ale z uzyskanych efektów moemy by ju dumni ! Sensei nie zapomnia take o rodzicach, którzy wspieraj dziaalno klubu, zdobywaj sponsorów oraz angauj si w róne przedsiwzicia. Bez takich sprzymierzeców trudno dzisiaj cokolwiek zdziaa. Na koniec zaj rozdano dyplomy za ostatnie egzaminy oraz Budopasy a Sensei otrzyma pikne kwiaty - Domo Arigato ! Oss !

       
       
       

W niedziel 05.06.2016 roku w Hucie - Gmina Czarnków odby si V Rekreacyjno-Sportowy Festyn Rodzinny pod hasem: "Ruch rzebi ciao, serce i umys"". Festyn organizowany zosta przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie. Podczas festynu odby si pokaz karate w którym wzili udzia zawodniczki i zawodniczki Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie oraz grupa zaawansowana z Klubu Karate Tradycyjnego w Waczu. Pokaz prowadzi Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/. Organizatorzy festynu przysali po nasze zawodniczki i naszych zawodników autokar, którym w komfortowych warunkach pojechalimy do Huty. Pokaz odby si na wolnym powietrzu i wzio w nim udzia 11 zawodników z Wacza oraz 28 czonków Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie. Pokaz skada si z trzech czci: pierwsz demonstroway dzieci z biaymi pasami. Wykonay krótki pokaz technik podstawowych a nastpnie pokaz kata Taikyoku-Shodan i Kihon-ippon-kumite bez partnera. Nastpnie dzieci i modzie z grupy redniozaawansowanej zademonstroway kata Heian Nidan oraz podstawowe kumite z partnerem. Trzecia cz pokazu to demonstracja karate zaawansowanego. Grupa z Wacza wykonaa kata Bassai-dai oraz Nidan-enka-kumite.

 

Na zakoczenie pokazu zademonstrowano kata druynowe oraz jego bunkai. Zespó zawodników KKT Wacz biorcych udzia w preselekcji do programu telewizyjnego TVN "Mam talent" w skadzie Maciej wistun, Micha Sulik, Maciej Leszczyk oraz w zastpstwie Adama lipka - Weronika Gwizdaa zaprezentowa kata Heian Godan oraz Heian Godan Bunkai. Ostatnim elementem niedzielnych pokazów byo  tameshiwari (amanie bloków gazobetonowych w 4 kierunkach oraz uoonych w stosie) w wykonaniu Sensei Krzysztofa Gwizday /3 Dan/.

       
       
       

Sdzc po reakcji publicznoci pokaz podoba si. Karatecy z obu klubów zostali nagrodzeni brawami za szczególnie mocno na prob naszego Mistrza oklaskiwano biae pasy, które po raz pierwszy bray udzia w pokazach na wieym powietrzu. Pobyt w Hucie zakoczy si poczstunkiem: ciastem, kaw i zimnymi napojami. Serdecznie dzikujemy za gocin oraz za perfekcyjne przygotowanie miejsca do pokazu. Rodzicom dzikujemy za przyjazd i powicony czas - Oss !

 

Serdecznie dzikujemy Panu Arkadiuszowi Kocielskiemu za udostpnione zdjcia !

 

W sobot 28.05.2016 roku w hali sportowej Liceum Ogólnoksztaccego w Wicborku odby si II Turniej Maego Mistrza w kumite o Puchar Burmistrza Wicborka. Turniej zorganizowany zosta z okazji Dnia Dziecka dlatego kady uczestnik otrzyma za swój start trofea sportowe. Zawody zgromadziy na starcie 134 zawodniczki i zawodników z klubów czonkowskich W.S.I.Poland z Czarnkowa, Trzcianki, Czopy, Wacza, Tuczna, Dboki, Piy, Debrzna i Wicborka. Barw Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie bronio 22 reprezentantów, którzy startowali w niemal wszystkich kategoriach wiekowych od 7 do 14 lat. Plonem startu byo a 16 miejsc na podium turnieju (1 x I m-ce, 3 x II m-ce i 12 x III m-ce).

 • Dawid Dziabas I m-ce
 • Szymon Kocielski II m-ce
 • Filip Kubiciel II m-ce
 • Alicja Kurowska II m-ce
 • Gracjan Gadziski III m-ce
 • Olga Kurowska III m-ce
 • Dominika Kiernikowska III m-ce
 • Joanna Sikora III m-ce
 • Konrad Sikora III m-ce
 • Daria Opaa III m-ce
 • Igor Jur III m-ce
 • Bartosz Wieczorek III m-ce
 • Jakub Bukowski III m-ce
 • Franciszek Pawowski III m-ce
 • Dawid Bilski III m-ce
 • Micha Szwedek III m-ce

Zawody zostay przeprowadzone bardzo sprawnie pomimo pewnych niedomaga organizacyjnych. Dobrze zorganizowane stoisko gastronomiczne oraz wspaniae trofea ufundowane przez organizatora sprawiy, e zawody moemy uzna za udane. Dzikujemy rodzicom za ich obecno oraz doping - Oss !

 

 

W pitek 13.05.2016 roku odbyy si w klubie obowizkowe badania lekarskie u lekarza sportowego - dzikujemy za obecno ! W sobot 28.05.2016 roku wyjedamy na zawody z okazji Dnia Dziecka pod nazw Turniej Maego Mistrza w kumite o Puchar Burmistrza Wicborka. Zawody odbd si w hali sportowej Liceum Ogólnoksztaccego w Wicborku przy ul. Pocztowej 14a. Zbiórka przed wyjazdem na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie w sobot rano o godz. 06.50 Planowany wyjazd autokaru nastpi o godz. 07.00 W autokarze z dziemi jedzie w obie strony trener klubu Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/. W drodze powrotnej mona do niego dzwoni ok. 16.00 (tel. 502 118830) aby dowiedzie si o której godzinie autokar przyjedzie do Czarnkowa. Uprzejmie prosimy o przekazanie dzieciom drobnej sumy pienidzy na posiek i napoje. Podczas zawodów rodzice z klubu karate w Wicborku prowadzi bd punkt gastronomiczny. Klub Karate Shotokan w Czarnkowie na zawodach reprezentowa bdzie 22 osobowa grupa zawodniczek i zawodników.

 

W dniach 16-17.04.2016 roku w Waczu odby si XVII Puchar Karate-do W.S.I.Poland oraz Szkolenie Krajowe Karate W.S.I. z udziaem zawodniczek i zawodników z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. W waeckiej imprezie wzili udzia take czonkowie Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie. Na zawody wybraa si silna 25 osobowa ekipa. Najpierw zawodniczki i zawodnicy wzili udzia w 2 godzinnych zajciach Szkolenia Krajowego. Najmodsi pracowali pod kierunkiem Sensei Krzysztofa Gwizdaa /3 Dan/, óte i pomaraczowe pasy pod kierunkiem Sensei Karoliny Pytel-Ruta /4 Dan/ a grup najstarsz prowadzi Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/. Szkolenie byo wielk szans na zdobycie nowej wiedzy oraz ugruntowanie ju posiadanych umiejtnoci. Po treningu w czasie przerwy obiadowej wszyscy poszli na spacer po Centralnym Orodku Sportu, który jest jednym z szeciu Orodków Przygotowa Olimpijskich w Polsce. Najwiksz atrakcj by oczywicie linowy most nad jeziorem Radu, który koysa si pod nogami :)


Eliminacje turnieju przebiegy bardzo sprawnie za spraw trzech tatami (mat) na których rozgrywano zawody. Trzeba przyzna, e niektórzy nasi pocztkujcy zawodnicy (biae pasy) nie mieli szczcia w losowaniu i trafili ju w pierwszej rundzie na znakomitych przeciwników. Innym razem nasi zawodnicy po wygraniu swoich pierwszych walk spotkali si w kolejnej rundzie i niestety jeden z nich musia odpa z turnieju. Takie s jednak uroki systemu pucharowego w rozgrywaniu zawodów. W miar upywu czasu coraz wyraniej nasi reprezentanci przechodzili do ofensywy. Na zakoczenie eliminacji okazao si, e upem naszych zawodniczek i zawodników pado a 19 miejsc finaowych !

Niedziela rozpocza si od drugiego treningu Szkolenia Krajowego i tu pierwsza smutna niespodzianka - na 25 osób, którym klub opaci startowe w turnieju i transport do Wacza w niedziel przyjechao zaledwie 15 osób ! Jedynym sposobem aby w przyszoci nie odpa z eliminacji jakiegokolwiek turnieju jest wicej treningu - wicej pracy. A tutaj zamiast wykorzysta trening z dowiadczonymi instruktorami-trenerami rodzice lub sami zawodnicy uznali, e nie warto ju jecha na trening bo nie weszli do finau... To bardzo niedobre podejcie ! Kuriozalny jest fakt, e jeden z zawodników, który wszed do finaów take nie pojawi si w niedziel na starcie... Taka sytuacja zdarzya si  po raz drugi w 28 letniej historii tej dyscypliny w Waczu i zaowocowaa dyskwalifikacj zawodnika ! A przecie chodzi nie tylko o to aby samemu co wygra, jest co takiego jak druyna, jak kibicowanie swoim koleankom i kolegom, jak wspólne przeywanie walk finaowych co ksztatuje poczucie przynalenoci, zwiksza identyfikacj grupow oraz rodzi pozytywne wzorce zachowa spoecznych. W przyszoci jako Zarzd Klubu uprzejmie prosimy o przemylenie kwestii uczestnictwa w imprezie i w przypadku podjcia decyzji o uczestnictwie, pozostanie na niej do koca ! Tak oto do prasy poszy zdjcia wycznie tych którzy pozostali do koca imprezy a szkoda bo na zdjciu mogoby by znacznie wicej osób. Do zdjcia ma pozowa caa druyna a nie tylko ci, którzy zdobywaj medale !

Finay turnieju byy bardzo emocjonujce. Wiele pokazów kata (formy ruchowe) oraz wiele kumite (walki) stao na bardzo solidnym poziomie. Atrakcj byo nie tylko zobaczenie jak radz sobie na tatami najmodsi ale przeledzenie jak zmieniaj si umiejtnoci wraz ze wzrostem zaawansowania. A w turnieju uczestniczyli zawodniczki i zawodnicy od biaego do czarnego pasa, od dzieci i modzików a do dorosych (seniorów). Z klubu Karate Shotokan w Czarnkowie najwiksze sukcesy odnieli zdobywcy zotych medali: Dawid Dziabas, Igor Jur, Marta ukowska i Monika ukowska. Jednak na wyrónienie zasuguj wszyscy medalici:

 • Olga Kurowska (III m-ce kumite)
 • Dawid Dziabas (III m-ce kata, I m-ce kumite)
 • Daria Opaa (III m-ce kata, III m-ce kumite)
 • Bartosz Wieczorek (II m-ce kata, III m-ce kumite)
 • Igor Jur (I m-ce kumite)
 • Jakub Bukowski (III m-ce kumite)
 • Micha Szwedek (III m-ce kumite)
 • Marta ukowska (I m-ce kata, II m-ce kumite)
 • Monika ukowska (I m-ce kumite)
 • Patrycja Nowak (III m-ce kumite)
 • Szymon Winiarski (II m-ce kata, III m-ce kumite)
 • Anna Szwedek (III m-ce kata, III m-ce kumite)
 • Norbert Gaa (III m-ce kumite)

Gratulujemy naszym zawodniczkom i zawodnikom ich postawy oraz zdobytych miejsc finaowych, które doprowadziy do zajcia przez Klub Karate Shotokan w Czarnkowie II miejsca w klasyfikacji klubowej turnieju. Pikny puchar ufundowany przez Starost Powiatu Waeckiego przyjecha do Czarnkowa - czas pomyle o jakiej gablocie klubowej bowiem uzyskany wynik jest dobrym prognostykiem na przyszo i zapowiada dalsze sukcesy klubu. Oss ! Wyjazd na zawody i szkolenie do Wacza zosta dofinansowany ze rodków przyznanych klubowi w ramach dotacji na zadania publiczne z Urzdu Miasta w Czarnkowie i Urzdu Gminy w Czarnkowie. Dzikujemy !

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

W pitek 01.04.2016 roku na treningu gocilimy Pani Redaktor Marzen Wojtkowiak z telewizji ASTA. Podczas zaj wspólnych dla obu grup treningowych nagrany zosta materia z naszych zaj, wypowiedzi zawodników oraz naszego trenera. Zarejestrowano take wrczenie dyplomów na stopnie uczniowskie po ostatnich egzaminach.  W efekcie pracy Pani Redaktor powsta interesujcy odcinek programu "W obiektywie" który moecie Pastwo obejrze pod poniszym linkiem. Zachcamy do jego obejrzenia. "W obiektywie"  z dnia 06.04.2016 roku: http://www.tvasta.pl/magazyny/w-obiektywie/

 

Z wielk radoci informujemy spoeczno klubow, e Anna Szwedek nasza zawodniczka a zarazem Wiceprezes Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie reprezentujc Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznaskiej w Poznaniu po raz kolejny zdobya medal w sporcie akademickim. Tym razem w kumite indywidualnym w kategori +68 kg Ania signa po brzowy medal Akademickich Mistrzostw Wielkopolski w Karate WKF. Zawody odbyy si w niedziel 20.03.2016 roku  w Poznaniu. To ju kolejny sukces sportowy Ani w karate WKF. Serdecznie gratulujemy !

 

 

W dniu 15.03.2016 roku w dojo Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie podsumowujce prac treningow wykonan w ostatnich miesicach. W grupie zerowej poziom egzaminu by bardzo solidny. Wszyscy kandydaci przystpujcy do egzaminu uzyskali promocj. Pierwsze stopnie w karate zdobyli Szymon Kocielski i Antoni Kurowski. Najlepszy technicznie egzamin na 9.2 Kyu mia Dominik Urban, który za swój pokaz kata otrzyma ocen 5- (to najwysza nota jak daje na egzaminie nasz Sensei). Z kolei w grupie pocztkujcej poziom egzaminu jak i poziom koncentracji przystpujcych do niego osób byy bardzo sabe. W tej grupie kilka osób nie otrzymao promocji a inne bd musiay przysti do poprawki podczas Szkolenia Krajowego w Waczu w dniach 16-17.04.2016 roku. Poprawka nie wie si z koniecznoci ponownego wniesienia opaty egzaminacyjnej. W grupie pocztkujcej dobrze wypad Filip Kubiciel oraz Franciszek Pawowski i Przemysaw Szymkowiak. Wyrónionym osobom serdecznie gratulujemy. Pozostaych prosimy w wiksz mobilizacj oraz zaangaowanie na treningach. Poniej kilka fotografii ze wspólnego treningu poprzedzajcego ezgaminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy spoeczno klubow, e Urzd Miasta w Czarnkowie w postpowaniu konkursowym przyzna Klubowi Karate Shotokan w Czarnkowie kwot w wysokoci 5.000,00 z. Oferta zostaa dobrze ocenione zarówno pod wzgldem formalnym ja i merytorycznym. Niestety niemal identyczna oferta zoona na konkurs do Starostwa Powiatowego zostaa oceniona jako jedna z najsabszych i nie przesza do dalszej czci postpowania konkursowego. No có pozostawiamy ten fakt bez komentarza... Zarzd klubu postanowi przeznaczy otrzyman dotacj na realizacj nastpujcych zada: wykupienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich zawodniczek i zawodników (800,00 z), opat wynajmu hali sportowej w SP-1 (1.500,00 z), dofinansowanie uczestnictwa w XVII Pucharze Karate W.S.I.Poland w Waczu (1.000,00 z) oraz zakup trofeów sportowych na XVIII Puchar Karate W.S.I.Poland w Czarnkowie (1.700,00 z). Ofert zoono take do Urzdu Gminy bowiem wielu czonków klubu pochodzi z terenu Gminy Czarnków. Bardzo si ucieszylimy z faktu, e przyznano nam dotacj w kwocie 1.200,00 z, która równie przeznaczona zostanie na koszty wynajmu hali sportowej, które w 2016 roku wynios blisko 3.500,00 z. Bardzo dzikujemy Panu Burmistrzowi Franciszkowi Strugale oraz Panu Wójtowi Bolesawowi Chwarciankowi za dotacje oraz porednio za zaufanie jakim obdarzyli wadze nowego klubu.

W pitek 18.12.2015 roku w dojo klubowym w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie odbyy si pierwsze dla grupy zerowej i kolejne dla grupy pocztkujcej egzaminy karate na stopnie uczniowskie. Do egzaminu przystpio ponad 30 zawodniczek i zawodników, którzy zdawali egzaminy uczniowskie na stopnie od 9.1 do 7 kyu wcznie. Kandydaci byli bardzo dobrze przygotowani do egzaminów wic trudno si dziwi, e wikszo z nich zdaa egzamin z bardzo dobrym i dobrym wynikiem. W grupie zerowej (naborowej) najlepszy egzamin mieli Dominika Kiernikowska i Igor Jur, którzy otrzymali najwysz ocen za swoje prezentacje. W grupie pocztkujcej biaych pasów bardzo dobry egzamin zademonstrowa Antoni Mielczyski za w grupie kolorowych poziom by bardzo wyrównany i trudno kogo wyróni. Wszyscy kandydaci zasuguj na sowa pochway i gratulacje z powodu uzyskanej promocji.


 

W niedziel 13.12.2015 roku w Swarzdzu odby si IV Akademicki Puchar Polski w Karate WKF. Zawody zorganizowane zostay przez Polski Zwizek Karate, Akademicki Zwizek Sportowy oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W barwach druyny Politechniki Poznaskiej wystartowaa nasza zawodniczka a zarazem Wiceprezes Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie Pani Anna Szwedek. Ania zaprezentowaa si podczas turnieju wymienicie zdobywajc 2 srebrne medale w kumite indywidualnym i kumite druynowym. Serdecznie gratulujemy naszej zawodnicze tak spektakularnego sukcesu ! Obecnie Ania przygotowuje si w naszym klubie do kolejnego egzaminu na stopie uczniowski 6 Kyu.

       

 

 

W sobot 05.12.2015 roku w hali widowiskowo-sportowej Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie odby si Mikoajkowy Turniej Kata. Wzio w nim udzia 200 zawodniczek i zawodników z Debrzna, Wicborka, Piy, Czopy, Trzcianki, Dboki, Wacza, Poznania i Czarnkowa. Byy to w pewnym sensie historyczne zawody: pierwsze w historii karate w Czarnkowie, najwiksze w historii W.S.I.Poland oraz najwiksze w historii powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.  Przede wszystkim jednak by to udany turniej ! Mikoajkowy Turniej Kata zaszczycili swoj obecnoci: Pan Grzegorz Kamierczak - Zastpca Burmistrza Czarnkowa, Pani Monika Piotrowska - Zastpca Wójta Gminy Czarnków, Pani Anna Gadziska - Czonek Zarzdu Banku Spódzielczego w Czarnkowie oraz Pani Martyna Chwarcianek-Bednarek, która podczas turnieju reprezentowaa Pani Mari Magorzat Janyska - Posa na Sejm RP VII Kadencji. Pani Pose nie moga by na zawodach ale we wczesnych godzinach porannych odwiedzia organizatorów turnieju przynoszc torb upominków dla dzieci oraz yczenia owocnej imprezy.

 

Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ podczas turnieju wspomina, e wanie w Czarnkowie w sierpniu 1978 roku rozpoczyna swoj drog w karate-do. W 1980 roku jako najmodszy instruktor karate w Polsce zaoy tu pierwsz grup treningow w województwie pilskim. Dzisiaj organizujc pierwsze historyczne zawody w swoim rodzinnym miecie spotka si z osobami, które wanie w Czarnkowie w latach 80-tych rozpoczynay treningi w Ognisku TKKF "Nacz". Dzisiaj Sensei Maciej Sowa /2 Dan/ z Poznania i Sensei Sawomir Stelcer /1 Dan/ z Piy przyjechali do Czarnkowa ju jako instruktorzy przywoc na zawody swoich wychowanków. "Spotkalimy si w miejscu w którym zaczynalimy" powiedzia Sensei Ruta - "koo historii zostao zamknite po 35 latach"... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas rywalizacji Mikoajkowego Turnieju Kata nie brakowao emocji, dzieci zostay jednak dobrze przygotowane do turnieju zarówno technicznie jak i mentalnie. Mottem dla wielu z nich byo powiedzenie naszego Mistrza: "Aby wygra najpierw naley nauczy si przegrywa". Nie byo wic ez rozpaczy po przegranych pojedynkach, ale wspaniaa rywalizacji w duchu fair-play. Po zakoczonym pojedynku wielokrotnie zawodniczki i zawodnicy dzikowali sobie nie tylko tradycyjnym ukonem ale take przybijali "pitki". To bardzo budujcy obraz modego pokolenia.

Reprezentanci Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie zaprezentowali si znakomicie zdobywajc 16 medali (5 zotych medali, 3 srebrne i 8 brzowych). Tylko ekipa KKT Wacz wywalczya ich nieco wicej. Wród naszych zawodniczek i zawodników  na szczególne wyrónienie w turnieju swoj postaw oraz zaprezentowanymi umiejtnociami zasuyli zdobywcy zotych medali: Micha Szwedek który po raz drugi z rzdu wygra turniej w kata, Jakub Kordy, Monika ukowska, ukasz Jko i Joanna Sikora. Medale srebrne zdobyli: Igor Jur, Alicja Szwedek, Bartosz Wieczorek za brzowe: Olga Kurowska, Fabian Gadziski, Dominika Kiernikowska, Konrad Sikora, Deyvid Rumenov, Alicja Kurowska, Jakub Bukowski, Przemysaw Szymkowiak. Wszyscy startujc w turnieju godnie zaprezentowali nasz mody klub a widzc ich determinacj na turnieju moemy przypuszcza, e wielu z nich bdzie w przyszoci znakomitymi zawodniczkami i zawodnikami.

Zarzd Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie skada serdeczne podzikowania wszystkim rodzicom, którzy wsparli organizatorów podczas przygotowania, przeprowadzenia jak po zakoczeniu turnieju. Bez Waszej pomocu nie dalibymy rady zrobi tej imprezy.  Panu Dariuszowi Kordy serdecznie dzikujemy za pozyskanie sponsora i zadbanie o wspaniae dyplomy, plakaty i inne elementy graficzne turnieju. Dzikujemy Dyrektorowi Szkoy Panu Grzegorzowi Staniszewskiemu za udostpnienie hali, Panu Leszkowi Rybarczykowi za wspaniay serwis fotograficzny imprezy oraz Panu Ryszardowi Woniakowkiemu za obug muzyczn zawodów. Osobne podzikowania kierujemy do naszego w.Mikoaja - Norberta za wspaniale wykonan prac, do Krzyka za pomoc i zaangaowanie a na koniec dla Anny Szwedek naszej wiceprezes - za jej nieocenion prac oraz zaangaowanie To wanie dziki takim ludziom moglimy zorganizowa zawody a których rodzice z jednego z klubów powiedzieli, e jeszcze nie byli na tak perfekcyjnie zorganizowanym turnieju karate... No có wszyscy moemy by z tego dumni !

 

Dzikujemy sponsorom i darczycom za pomoc finansow i rzeczow:

 • 300,00 z na zakup trofeów sportowych od Urzdu Miasta w Czarnkowie plus nieodpatne uyczenie hali sportowej na Mikoajkowy Turniej Kata 
 • 300,00 z na zakup trofeów lub sodyczy od Urzdu Gminy w Czarnkowie plus gadety reklamowe
 • 250,00 z na organizacj turnieju od Banku Spódzielczego w Czarnkowie
 • 200,00 z na organizacj turnieju od Zakadu Stolarskiego ZPU Pana Piotra Kurowskiego z Tarnówka
 • upominki rzeczowe do paczek ufundowaa Pani Pose Maria Magorzata Janyska
 • swoje wyroby i gadety reklamowe przekazaa firma SAPA Aluminium z Trzcianki
 • swoje wyroby przekazaa Okrgowa Spódzielnia Mleczarska w Czarnkowie
 • gadety przekaza zwizek sportowy W.S.I.Poland
 • druk dyplomów i plakatów turnieju sfinansowaa firma MECHCAD Pana Mariusza Sommerfelda 

Po podsumowaniu wszystkich przychodów oraz wydatków informujemy, e czny budet imprezy obejmujcy wpaty od sponsorów oraz od uczestników zawodów w postaci opaty startowej wyniós 5.350,00 z za koszty organizacji turnieju wyniosy 5.342,96 z (nadwyka 7,96 z). Uwaga - rozliczenie nie obejmuje dofinansowania zakupu trofeów sportowych w wysokoci 600,00 z bowiem faktury na trofea wystawione zostay na patnika, czyli Urzd Mista (300,00 z) oraz Urzd Gminy (300,00 z). Pena dokumentacja finansowa zawodów znajduje si w ksigowoci klubu.

 

Informujemy spoeczno klubow, e zgodnie z Uchwa Nadzwyczajnego Zgromadzenia Czonków Komisja Rezwizyjna w dniu 11.11.2015 roku przeprowadzia kontrol dokumentacji klubowej dostarczonej przez poprzedni Zarzd. Kontrola obja okres od marca do wrzenia br. Od tego dnia kierownictwo w Klubie Karate Shotokan w Czarnkowie przejmuj nowe wadze wybrane podczas Walnego Zgromadzenia. Zarzd Klubu: Zbigniew Ruta - Prezes, Anna Szewdek - Wiceprezes, Karolina Pytel-Ruta - Sekretarz Komisja Rewizyjna Klubu: Jakub Nadolczak - Przewodniczcy, Magdalena Wieczorek - Czonek, Agnieszka Pawowska - Czonek

 

W pitek 30 padziernika 2015 roku w auli Szkoy Podstawowej nr 1 w Czarnkowie odbyo si Nadzwyczajne Walne Zebranie czonków klubu. W zebraniu uczestniczyo 28 osób w tym 24 posiaday prawo do gosowania. W pierwszym terminie nie osignito quorum (zabrako 2 osób) dlatego Zebranie odbyo si zgodnie ze statutem i zawiadomieniem o zebraniu w drugim terminie. Po stwierdzenie wanoci obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie jako najwysza wadza w klubie wobec niemoliwoci znalezienia consensusu wród czonków Zarzdu w sprawie odpatnoci za wynajem hali sportowej podjo nastpujce decyzje w drodze Uchwa Walnego Zebrania:

Uchwaa nr 1 - opowiadajc si za kontynuowaniem dziaalnoci Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie poprzez wybór nowego Zarzdu oraz zobowizanie go do podpisania nowej umowy z trenerem klubu która koszty wynajmu hali zaliczy do kosztów klubu a nie kosztów trenera.

Uchwaa nr 2 - zmieniono statut klubu w zapisie dotyczcym iloci czonków w Zarzdzie. Decyzj Walnego Zebrania ograniczono j z 5 do 3 osób oraz zmieniono nazwy ich funkcji na: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.

Uchwaa nr 3 - wybrano nowy zarzd i uzupeniono skad Komisji Rewizyjnej. Nowy Zarzd obejmie swoje obowizki dopiero po kontroli dokumentacji klubu przez Komisj Rewizyjn

Uchwaa nr 4 - wobec wczeniejszego ustpienia prezesa klubu zobowizano sekretarza klubu oraz skarbnika do przekazania Komisji Rewizyjnej dokumentacji merytorycznej, finansowo-ksigowej, pieczci oraz innych materiaów nalecych do klubu w terminie do 10 listopada br.

 

W dniach 17-18 padziernika 2015 roku w hali sportowej Zespou Szkó nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile odby si XVI Puchar Karate-do W.S.I.Poland oraz towarzyszce mu Szkolenie Krajowe Karate W.S.I. W zawodach wzio udzia okoo 150 zawodniczek i zawodniczek z Debrzna, Wicborka, Tuczna, Wacza, Czopy, Trzcianki, Piy i Czarnkowa. Zawody sdziowao 14 czonków Komisji Sdziowskiej W.S.I.Poland, którzy pracowali pod kierunkiem Sensei Karoliny Pytel-Ruta /4 Dan/. Podczas turnieju rozegrano wszystkie z zaplanowanych 30 konkurencji kata i kumite indywidualnego z podziaem na pe, wiek i stopie zaawansowania. Reprezentacja KKS Czarnków liczya 13 osób i wynik jaki uzyskaa podczas turnieju zasuguje na sowa pochway. upem naszych zawodniczek i zawodników pado 13 medali (4 zote, 1 srebrny i 8 brzowych). Najlepiej wród zawodników Klubu Karate Shotokan wypada Anna Szwedek, która zarówno w kata jak i kumite zdobya zoty medal. Kolejne zoto wywalczy jej brat Micha Szwedek za ostatni zoty medal dla czarnkowskiego klubu zdoby Filip Kubiciel. Srebro wywalczya Marta ukowska, za brzowe medale zdobyli: Alicja Szwedek (2x), Aleksandra Proszyk (2x) oraz Jakub Kordy, Filip Kubiciel, Marta ukowska i Szymon Winiarski. Ostatecznie w nieoficjalnej klasyfikacji klubowej wynik ten da KKS Czarnków bardzo dobre czwarte miejsce. Serdecznie gratulujemy ! 

 

 

 

 

 

 

Treningi w Czarnkowie roku szkolnym 2015/2016 bd w dalszym cigu odbyway si w duej sali gimnastycznej Szkoy Podstwowej nr 1 w Czarnkowie. Pierwsze zajcia po wakacjach odbd si w pitek 04.09.br o godz. 18.00 Wysoko miesicznej skadki conkowskiej w Klubie Karate Shotokan w Czarnkowie nie ulega zmianie i wynosi 70,00 z. od osoby. Grupa zerowa (nabór) wiczy od 17.00 do 18.00 za grupa pocztkujca (konynuujca treningi) od 18.00 do 19.00 Treningi w Czarnkowie bdzie nadal prowadzi Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ wraz z asystentem Sensei Maciejem wistunem /1 Dan/ lub Sensei Weronik Gwizdaa /1 Dan/, praktykantami III edycji kursu instruktorskiego W.S.I.Poland. Poniej zdjcia obu grup z padziernika 2015

 
 

 

W dniach 27.06.-04.07.2015 roku w Dwirzynie odby si Letni Obóz Sportowy "Gasshuku". W obozie po raz pierwszy wzili take udzia zawodczniki i zawodnicy Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie. Podczas obozu odbyo si cznie a 49 jednostek treningowych, które prowadzio 6 szkoleniowców World Shotokan Institute - Poland. Niektóre zajcia byy bardzo ciekie. Oprócz doskonalenia poziomu wyszkolenia by te czas na odpoczynek i na zabaw. Na zakoczenie obozu odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie.

 

W rod 24 czerwca br. odby si ostatni trening w sezonie treningowym 2014/2015 Na treningu licznie stawili si rodzice oraz czonkowie rodzin zawodniczek i zawodników karate. Ostatni trening mia charatkter pokazowy tote wiele osób robio zdjcia bd filmowao zajcia. Zakoczenie pierwszego sezonu treningowego Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie okazao si sukcesem.  Wszytkim wrczono budopassy (legitymacje karate) oraz dyplomy za ostatnie egzaminy. Poinformowano take o terminach treningów w przyszym roku oraz dniu i godzinie wznowienia zaj. Po treningu  odbyo si krótkie spotkanie z rodzicami dzieci wyjedajcych na obóz do Dwirzyna. Wszystkim czonkom Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie yczymy udanych wakacji ! Oss !

 

 

 

W sobot 20.06.2015 roku podczas treningu w Czarnkowie oraz w Kunicy Czarnkowskiej odbyy si kolejne egzaminy na stopnie uczniowskie. Do egzaminu przystpia wikszo wiczcych w obu sekcjach Klubu Karate Shotokan. Poziom egzaminu by zrónicowany jednak co warto podkreli wikszo kandydatów bya dobrze przygotowana i zademonstrowaa podczas egzaminu solidne przygotowanie oraz spor determinacj. Czasem zdarzay si problemy wynikajce ze stresu egzaminacyjnego jednak wikszoc kandydatów otrzymaa promocj na kolejne stopnie uczniowskie.

       
       

 

W poniedziaek 01.06.2015 roku w auli Szkoy Podstawowej nr 1 w Czarnkowie odby si pokaz w wykonaniu zawodników Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie. KKS reprezentowali: Eryk Polcyn, Micha Szwedek, Jakub Kordy, Dawid Bilski, Jakub Olejniczak. Poza nimi w pokazie wzili udzia medalici Mistrzostw Polski w konkurencji kata druynowego w skadzie: Maciej wistun /1 Dan/, Adam lipek /1 Kyu/ i Micha Sulik /1 Kyu/. Na scenie zademonstrowano podstawowe techniki karate shotokan, kata Taikyoku Shodan za Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ opowiedzia zebranym o karate i jego walorach edukacyjno-wychowawczych. W drugiej czci pokazu zademonstrowano walk umown Kihon-ippon-kumite w wykonaniu pocztkujcych zawodników oraz Jiyu-ippon-nidan-enka-kumite w wykonaniu zaawansowanych karateka. Ostatnim elementem pokazu, który wzbudzi szczególny aplauz bya demonstracja kata druynowego. Zawodnicy wykonali kata Heain Godan oraz Heian Godan Bunkai, które sdzc po oklaskach bardzo spodobay si publicznoci. Pokaz skoczony zosta tradycyjnymi ukonami. Dyrekcja SP-1 podzikowaa nam za pokaz za zawodnicy biorcy w nim udzia otrzymali pyszne cukierki :) Dzikujemy ! 

W sobot 30.05.br w Waczu odby si Turniej Maego Mistrza zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. W zawodach uczestniczyo 137 zawodniczek i zawodników z Debrzna, Wicborka, Miasteczka Krajeskiego, Gostomii, Piy, Zakrzewa, Starej ubianki, Trzcianki, Poznania, Kunicy Czarnkowskiej, Czopy, Tuczna, Czarnkowa i Wacza. Klub Karate Shotokan w Czarnkowie reprezentowao 18 zawodniczek i zawodników, którzy wzili udzia w rywalizacji kata. Pierwsze miejsca w swoich konkurencjach zdobyli: Alicja Szwedek, Jakub Banaszak i Mehmed Mayryamov. Miejsca drugie zajli: Jakub Kordy i Ksawery Hajdukiewicz. Pozostali reprezentanci zdobyli medale brzowe: Dawid Bilski, Jakub Hundt, ukasz Jko, Filip Kubiciel, Bartosz Mróz, Jakub Olejniczak, Eryk Polcyn, Micha Rapczyski, Devid Rumenov, Micha Szwedek, Przemysaw Szymkowiak, Monika ukowska, Osman Vladko Hadzhiev. Serdecznie wszystkim gratulujemy ! Dzikujemy pozostaym czonkom klubu za wzicie udziau w treningu pokazowym na Placu Wolnoci w Waczu. Oss !

 

 

 

W sobot 23.05.2015 roku w hali Zespou Szkó w Kunicy Czarnkowskiej odby si egzamin na pierwsze stopnie uczniowskie. Z 16-osobowej grupy, która rozpocza treningi w ubiegym roku do egzaminu przystpio 8 osób - wszyscy otrzymali promocj na swoje pierwsze stopnie w karate. Poziom techniczny egzaminu by bardzo dobry dlatego 20 czerwca br. niektóre zawodniczki i zawodnicy z sekcji zamiejscowej Klubu Karate Shotkan w Czarnkowie przystpi do kolejnego egzaminu za pozostali przystpi do niego podczas obozu letniego w Dwirzynie.        

       

W dniach 25-26.04.2015 r.w Waczu odby si XV Puchar Karate-do W.S.I.Poland oraz towarzyszce turniejowi  Szkolenie Krajowe.  Zawodniczki i zawodnicy Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie wzili udzia w tej imprezie i by to ich pierwszy start w turnieju.  Podczas Szkolenia Krajowego W.S.I.Poland  niektórzy przystpili do egzaminu na kolejne stopnie uczniowskie, które zakoczyy si pozytywnym rezultatem. Zarzd Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie dofinansowa uczestnictwo zawodników kwot w wysokoci 40,00 z / osob. Jest nam niezwykle mio powiadomi spoeczno klubow, e pierwszy udzia naszych zawodniczek i zawodników w tak duej imprezie zakoczy si penym i do tego nieoczekiwanym sukcesem ! Reprezentacja KKS Czarnków cznie zdobya 12 medali /2 zote, 2 srebrne, 8 brzowych/ zajmujc w nieoficjalnej klasyfikacji klubowej V m-ce za reprezentacj klubu z Piy a przed zawodnikami z Wicborka i Czopy. Oto szczegóowe wyniki osignite przez naszych reprezentantów:

 

 

Marcin Banaszak I m-ce w kata i II w kumite
Jakub Kordy I m-ce w kumite i III m-ce w kata
Natalia Ziaacka III w kata i III w kumite
Agnieszka Pawowska III w kata i III w kumite
Mehmed Mayryamov II m-ce w kata
Tomasz Kordy III m-ce w kumite
Kamil Januszkiewicz III m-ce w kata
Szymon Winiarski III m-ce w kumite  

 

W sobot 28.03.2015 roku po treningu odbyy si egzaminy na kolejny stopie uczniowski w karate shotokan dla zawodników z Czarnkowa. Do egzaminu przystpio 5 kandydatów i co warto podkreli wszyscy  otrzymali promocj. Pozostae osoby wiczce w sekcji w Czarnkowie bd mogy przystpi do egzaminu podczas Szkolenia Krajowego towarzyszcego XV Pucharowi Karatedo W.S.I.Poland. Obie imprezy odbd si w Waczu w terminie 25-26 kwietnia 2015 roku.  Spodziewamy si udziau sporej grupy zawodniczek i zawodników z wszystkich klubów czonkowskich naszego zwizku sportowego. Serdecznie gratulujemy nowo promowanym.

W pitek 20.03.2015 roku w Lubaszu k. Czarnkowa odbyo si Podsumowanie Roku Sportowego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego organizowane przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Klub Karate Shotokan zosta poproszony o wykonanie pokazu karate. Jako, e nasz klub jest modym klubem w którym wicz przewanie biae pasy postanowilimy wesprze si zawodnikami z Klubu Karate Tradycyjnego w Waczu. Dziki dotacji World Shotokan Institute - Poland oraz Starostwa Powiatowego w Czarnkowie moglimy na pokaz pojecha wynajtym autokarem. W pokazie wzio udzia 70 zawodniczek i zawodników (doroli, modzie i dzieci) z tego 28 osób reprezentowao Klub Karate Shotokan w Czarnkowie za 42 osoby Klub Karate Tradycyjnego w Waczu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz skada si z 3 czci. W pierwszej wzili udzia wszyscy zawodnicy jednak  najwaniejsz grup bya tu grupa czarnkowska, która zaprezentowaa pokaz technik podstawowych karate shotokan. Nastpnie demonstracj kata Heian Nidan oraz Kihon-ippon-kumite wykonaa grupa redniozaawansowana z Wacza. Pod koniec pokazów grupa zaawansowana wykonaa kata mistrzowskie Bassai-dai oraz Jiyu-ippon-kumite Nidan-enka. Ostatnim elementem prezentacji karate podczas pitkowej uroczystoci by pokaz kata druynowego w wykonaniu Druynowych Mistrzów Polski Karate, którzy zademonstrowali kata Heian-godan (forma ruchowa) oraz Heian-godan-bunkai (zastosowanie w praktyce). Sdzc po reakcji zebranych osób demonstracja karate shotokan w wykonaniu czarnkowskich i waeckich karateków wywoaa  spore wraenie. Mamy nadziej, e wielu z widzów przekonao si, e karate moe uprawia kady i jest ono wspania sztuk samoobrony. Gratulujemy zawodniczkom i zawodnikom Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie udanego pierwszego pokazu karate w waszej sportowej karierze ! By to najwikszy pokaz karate w historii powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Oss ! 

Z dniem 01.03.2015 roku na podstawie porozumienia pomidzy Zarzdem Klubu Karate Tradycyjnego w Waczu a Zarzdem Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie dotychczasowe zawodniczki i zawodnicy sekcji zamiejscowych waeckiego klubu wiczcy w Czarnkowie i w Kunicy Czarnkowskiej zostaj przeniesieni administracyjnie i staj si czonkami Klubu Karate Shotokan w Czarnowie. Tym samym KKS Czarnków posiada blisko 45 zawodniczek i zawodników. Trenerami klubu s Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ i Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ oraz ich asystenci.

Uprzejmie informujemy, e w dniu 06.02.2015 roku zosta zarejestrowany Klub Karate Shotokan w Czarnkowie. Obecnie wadze klubu zaatwiaj formalnoci zwizane z otrzymaniem numeru NIP, REGON oraz zaoeniem konta bankowego. W skad Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie wejd dotychczasowe sekcje zamiejscowe KKT Wacz prowadzone w Czarnkowie i Kunicy Czarnkowskiej. Jedn z pierwszych decyzji podjtych przez Zarzd Klubu byo przystpienie do zwizku sportowego World Shotokan Institute - Poland z siedzib w Waczu. Zwizek ten skupia kluby karate shotokan z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 

W sobot 24.01.2014 roku w sali lekcyjnej 119 Szkoy Podstawowej nr 1 odbyo si Zebranie Organizacyjne Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie. W zebraniu wzio udzia okoo 30 osób. Podjto 3 uchway: o utworzeniu Klubu Karate Shotokan, o przyjciu statutu Klubu Karate Shotokan oraz wybrano Komitet Zaoycielski który upowaniono do podjcia wszelkich dziaa majcych na celu rejestracj stowarzyszenia w Starostwie Powiatowym. Zaoenie klubu jest kolejnym krokiem na drodze do reaktywowania karate shotokan w Czarnkowie oraz nadaniu mu profesjonalnym ram dziaania.

W sobot 20.12.2014 roku w sali gimnastycznej Szkoy Podstwowej nr 1 odbyy si pierwsze egzaminy na stopnie uczniowskie wedug wymaga  zwizku sportowego World Shotokan Institute - Poland. Na zakoczenie egzaminu zawodniczki i zawodnicy otrzymali Budopassy (legitymacje zawodnicze) potwierdzajce uzyskanie czonkostwa w Klubie Karate Tradycyjnego w Waczu (sekcja zamiejscowa w Czarnkowie). Wszystkie osoby przystpujce do ezgaminu uzyskay promocj. Warto zauway, e pi osób zdao egzamin na 9 kyu (kihon, kata, kumite) co jest znakomitym wynikiem szkoleniowym zwaywszy na zaledwie 2 miesice treningów... Serdecznie gratulujemy wszystkim promowanym. Dyplomy za zdobyte stopnie rozdane zostan na pierwszym treningu po przerwie witeczno-noworocznej w rod 07.01.2015 roku. Poniej kilkanacie fotografii z treningu oraz egzaminu. Miego ogldania :)

       
       
       
       
       

20.12.2014, Pierwsze egzaminy na stopnie uczniowskie13.12.2014,  Sekcja w Czarnkowie w  hali sportowej SP-129.10.2014,  pierwszy trening sekcji w Czarnkowie

KARATE W CZARNKOWIE - ZARYS HISTORII. Treningi karate w Czarnkowie rozpoczy si w sali gimnastycznej Liceum Ogólnoksztaccego im. Janka z Czarnkowa w wakacje letnie 1978 roku. Zajcia prowadzi Pan Jacek Masiakowski, który posiada wtedy 8 kyu (óty pas) w stylu Kyokushinkai. By to mieszkaniec Czarnkowa, który uczy si w Gdasku i tam mia moliwo wiczenia karate. Do domu przyjecha na wakacje i z grupk kolegów-zapaleców rozpocz zajcia treningowe. Po jego wyjedzie do trójmiasta pozostao zaledwie 8 osób, które nadal chciay wiczy karate, niestety nikt nie wiedzia jak to zrobi... Po jakim czasie dotary do nas informacje, e z Czarnkowa do Poznania dojeda na studia dwóch chopaków i wicz tam karate. Problem polega na tym, e wiczyli styl shotokan i gdybymy chcieli kontynuowa z nimi treningi to ju wedle zupenie innej szkoy karate. Dla niektórych by to problem jednak dla mnie najwaniejsze byo wtedy trenowa karate (nie wane jakiej szkoy wane aby si rozwija w sztukach walki). Dostp do sali gimnastycznej udao si zaatwi w Zespole Szkó Zawodowych (na górce) co w tamtych czasach nie byo takie atwe. Wony tej szkoy, Pan Piechota wpuszcza nas do hali w wielkiej tajemnicy. wiczylimy w ciemnociach i nie wolno nam byo zapala wiata aby Dyrektor Szkoy Pan Przybyszewski nie zauway, e kto jest w hali... Czasami jednak udawao si powiczy przy zapalonym wietle, wtedy z internatu modzie gromadzia si w oknach przygldajc si z zaciekawieniem naszym zajciom. Panu wonemu odwdziczalimy si kupujc kadego miesica butelk dobrego trunku :) W tamtych czasach wiczylimy  w dresach, jednak kady z nas marzy o ubraniu treningowym karate-gi. Nie mogc ich nigdzie kupi poprosiem moj mam aby uszya mi taki ubiór. W taki oto sposób, którego zimowego dnia na przeomie 1978/1979 roku stanem w progu dojo w moim pierwszym karate-gi uszytym z przecierada... Nigdy nie zapomn dumy jak wtedy czuem wchodzc do dojo...

Na pierwsze zajcia wiosn 1979 przyszli nasi nowi "instruktorzy" Pan Jarosaw Jeewski (7 Kyu - pomaraczowy pas) i Pan Jan Polcyn (6 Kyu - zielony pas). Nie byo atwo, treningi byy cikie, ale kady z nas marzy o tym, aby dorówna naszym nauczycielom. Niestety z czasem przychodzili na treningi coraz rzadziej a w kocu jesieni 1979 roku pozostalimy sami... Nie pamitam ju nazwisk osób, które wtedy trenoway w tej grupie do powiedzie, e osoby te poprosiy mnie o prowadzenie dalszych zaj poniewa uznay, e osignem z nich najwiksze postpy. Podjem si prowadzenia zaj do wiosny 1980 roku.  Niestety pewien mój wstydliwy wybryk doprowadzi do utraty dostpu do sali gimnastycznej. Którego dnia wychodzc z hali, niefortunnie kopnem w drzwi które jak si okazao byy zatrzanite. Efekt kopnicia by a nadto zauwaalny - dziura wielkoci gowy nie pozostawiaa dla wonego cienia wtpliwoci, e karatecy to wandale, których nie warto wpuszcza do hali ! Sal w Zespole Szkó Zawodowych stracilimy bezpowrotnie...

W maju 1980 roku pojechaem do Piy do Pana Andrzeja Radomskiego Prezesa Zarzdu Wojewódzkiego TKKF. Poinformowaem go o grupie zapaleców, którzy chc wiczy karate w Czarnkowie i o braku instruktora a co za tym idzie o kopotach z dostpem do hali sportowej... Niestety w Pile równie nie byo wtedy instruktora karate jednak urzdnik wysucha mnie uwanie i obieca pomoc. Prawd mówic nie wierzyem wtedy w jego zapewnienie. Okazao si, e bardzo si myliem !


W tamtych latach podstawowym pytaniem wród  karateków byo "ile
rozbijesz dachówek ?" Std te wielokrotnie podejmowalimy takie próby nie
wiedzc, e nie wiele ma to wspólnego z karate...

Po powrocie do Czarnkowa próbowaem zwoywa nasz grup w lesie gdzie organizowalimy treningi terenowe jednak jesienne chody spowodoway, e liczebno grupy stopniaa niemal do zera. W tym czasie byem uczniem Liceum Ogólnoksztaccego w Czarnkowie wic poprosiem Dyrektora Czesawa Kuffla o zgod na korzystanie z sali gimnastycznej na treningi karate. Jako wyróniajcy si ucze i póniejszy Przewodniczcy Samorzdu Szkolnego otrzymaem tak zgod jednak pod warunkiem, e w sali bd wiczyli wycznie uczniowie liceum. Tak narodziy si ponisze zdjcia (pierwsze w historii czarnkowskiego karate). W tym czasie systematycznie wiczyem z Jackiem Klimaszewskim, który w karate ostatecznie zdoby brzowy pas. Pamitam, e hala sportowa miaa tak brudn podog, e po treningu nogi musielimy za kadym razem mocno szorowa pumeksem aby doprowadzi je do wzgldnej czystoci. Nam to jednak nie przeszkadzao !

Z czasem nieodaowanej pamici Pan Profesor Józef Klapiszewski, z którym miaem wychowanie fizyczne, równie pozwoli nam na lekcjach WF-u wiczy karate w sali gimnastycznej podczas gdy inni grali na boisku w pik. Czasami Pan Profesor przychodzi popatrze jak wymachujemy rkoma i nogami, zawsze z yczliwym zainteresowaniem. Wanie dziki takim ludziom moglimy realizowa swoj pasj. Jeli chodzi o karate to w tamtym okresie mielimy w zasadzie opanowany program treningowy na 9 i 8 kyu, czyli na biay i óty pas.

Sala gimnastyczna LO w Czarnkowie - 1980

 

 

   
       
       

Wspólne treningi: Jacek Klimaszewski i Zbigniew Ruta

Niestety pomimo niewtpliwego zapau nasze umiejtnoci wci byy sabe. Brakowao nam instruktora, który systematycznie przekazywaby nam swoj wiedz oraz poprawia nasze techniki karate. Uciekalimy si do rónych sposobów zdobycia jakiejkolwiek wiedzy o karate. Wyszukiwalimy w prasie artykuy o karate (pojawiay si raz lub dwa razy w roku) z których staralimy si dowiedzie czegokolwiek o tej sztuce walki. Kiedy wpad nam w rce skrypt wydany /do uytku wewntrznego/ przez Poznaski Klub Karate. Wydawnictwo zredagowane zostao przez Przemysawa Ilukowicza, jednego z pionierów polskiego karate, zaoyciela pierwszej sekcji karate w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Niestety otrzymalimy je po poudniu a  odda mielimy nastpnego dnia przed poudniem... Nie byo wtedy kserkopiarek, skanerów, komputerów, itp. Pracowalimy wtedy ca noc cierpliwie przepisujc  tre i przerysowujc rcznie obrazki przedstawiajce poszczególne techniki. Potem próbowalimy zdobyt wiedz praktycznie wykorzysta podczas zaj treningowych w dojo.

Wracajc z wakacji latem 1980 roku w Szczecinie zaszedem do hali sportowej Domu Marynarza w której zobaczyem czterech wiczcych mczyzn z czarnymi pasami. Wród nich by Pan Wacaw Antoniak /2 Dan/, który w tamtym okresie by jedynym drugim dan w Polsce. Efektem spotkania oraz rozmowy byo zaproszenie na zgrupowanie karate we wrzeniu 1980 roku do Szczecina.

Do Szczecina pojechalimy we dwójk (razem z J.Klimaszewskim). By to nasz pierwszy prawdziwy trening karate w jakim uczestniczylimy. W szkoleniu wzio udzia ok. 120 osób, gownie z biaymi pasami, tylko jedna osoba miaa wtedy zielony pas. Na zakoczenie sobotnio-niedzielnego szkolenia przystpilimy do pierwszych w naszej karierze egzaminów karate. Obaj uzyskalimy 8 kyu (óty pas). Wtedy to byo nie lada osignicie... Do lata 1981 roku wiczylimy gdzie si dao. Jako, e moja mama pracowaa po poudniami w jednej z czarnkowskich instytucji chodziem razem z ni do pracy, rozsuwaem biurka w najwikszym z biur, zwijaem dywany i rozpoczynaem swój trening. Po godzinie a czasem 2 godzinach wylewania potu wszystko wracao na swoje miejsce. Systematycznie raz w miesicu jedzilimy do Szczecina poznawa podczas dwudniowych szkole nowy materia. Pamitam, e aby dojecha na trening na godz.10.00 w sobot wstawalimy okoo 02.30 w nocy, ok. 04.00 mielimy pocig z Czarnkowa do Krzya Wlkp. Tam przesiadalimy si na pocig do Szczecina, który przyjeda na miejsce ok. 09.00 rano. Pozostawao ju tylko dojcie do hali sportowej, opacenie udziau w szkoleniu, przebranie si a potem cika praca treningowa. W marcu 1981 roku przystpiem do egzaminu na 7 kyu. Niestety z negatywnym wynikiem. Stopy na których podczas treningów zrobio si sporo pcherzy nie day rady... Poraka ta dodaa mi sporo motywacji do wzmoenia wysików podczas dalszych wicze. W tamtym okresie niaml kadego dnia wiczyem samotnie w lesie. Popoudniami w biurze doskonaliem swoje kata (formy ruchowe). Na trening wykorzystywaem kad nadarzajc si okazj i kad woln chwil. W kwietniu 1981 roku przystpiem do egzaminu na 7 kyu. Zdaem z wyrónieniem wobec tego zapytaem czy mog zdawa na 6 kyu. Egzaminator Wacaw Antoniak wyrazi zgod i ju po kilkunastu minutach usyszaem wynik egzaminu - "gratuluj - 6 kyu". Kiedy wróciem do domu w skrzynce na listy znalazem kopert i informacjami przesanymi przez Pana Andrzeja Radomskiego o kursie instruktorów rekreacji ze specjalnoci karate. Niestety aby zosta instruktorem wymagano od kandydata stopnia 5 kyu, redniego wyksztacenia i ukoczenia 18 roku ycia. Nie speniaem adnego z tych kryteriów, ale nie poddaem si. Ostatecznie po wielu telefonach postanowiono warunkowo przyj mnie na wspomniany kurs.

Zbigniew Ruta i Artur Stachowiak

Kurs instruktorów rekreacji ze specjalnoci karate odby si w terminie 23.05-05.06.1981 roku w Centrum Wyszkolenia Lotniczego i Szybowcowego Aeroklubu PRL w Lesznie. Tam po raz pierwszy spotkaem Pana Gerarda Kowalskiego /1 Dan/, który by uczestnikiem kursu, Pana Wodzimierza Kwieciskiego /2 Dan/, który by wykadowc, Sawomira Gubca /1 Dan/, który asystowa Kwieciskiemu na treningach oraz Krzysztofa Pruszyskiego /1 Kyu/ z Poznania. Wykadowc mia by take Pan Robert Sworek, jednak nie przyjecha na kurs z powodu obecnoci Gerarda Kowalskiego swojego byego ucznia z którym by skonfliktowany.  Kowalski dopiero co powróci z pótorarocznego pobytu we Woszech, gdzie trenowa w dojo Mistrza Hiroshi Shirai /7 Dan/. W pewnym momencie kurs by zagroony jednak moje osobiste kontakty z Panem Wacawem Antoniakiem spowodoway, e zgodzi si na przyjazd do Leszna w zastpstwie Sworka. Kurs zakoczy si zgodnie z planem a na egzaminy kocowe z Centrum Metodyczno-Szkoleniowego w Warszawie przyjechaa specjalna komisji przyjrze si najmodszemu kandydatowi na instruktora. Ten ich nie zawiód zdajc wszystkie egzaminy na ocen bardzo dobr...

Pierwsza sekcja karate w woj. pilskim - 1981

   

 

Po powrocie do Wacza na podstawie otrzymanego zawiadczenia o ukoczeniu I czci kursu instruktorskiego razem z Janem Polcynem zaoylimy w Czarnkowie pierwsz legaln sekcj karate w woj. pilskim. Pierwsze zajcia treningowe odbyy si w hali Liceum Ogólnoksztaccego 22.06.1981 roku. Na treningi zgosio si okoo 25 osób. Zajcia prowadziem 2 x tygodniowo za Jan Polcyn zosta Kierownikiem Sekcji Karate TKKF "Nacz". W tamtym okresie wiczyli: Jacek Klimaszewski, Artur Stachowiak, Krzysztof Czekaa, Pawe Wonicki i inni. Niestety nie posiadam adnym dokumentów z tamtego pionierskiego okresu poniewa o formaln stron dziaalnoci sekcji miao dba ognisko TKKF.

Pierwsze egzaminy w Czarnkowie - 1982

       
       
       

W dniu 30.01.1982 roku odbyy si pierwsze egzaminy na stopnie uczniowskie. Egzaminy oraz szkolenie prowadzi Pan Wacaw Antoniak /3 Dan/ ze Szczecina. Do egzaminu przystpia wtedy cakiem spora grupa osób z pierwszego i drugiego naboru. Okoo 20-stu osób uzyskao promocj na 8 kyu za instruktor grupy zdoby 5 kyu (niebieski pas). W okresie tym poza wyej wymienionymi osobami wiczyli: Alicja Dutkiewicz, Sawomir Jagieka, Mariusz Moryson, Sawomir Stelcer, Adam Bilski, Jan Filoda, Krzysztof Zakrzewski, Robert Mazur i inni. W czerwcu tego samego roku w Sierakowie odbya si druga cz kursu instruktorskiego TKKF. Pomimo tego, e wiadectwo ukoczenia szkoy dostarczyem niemal w ostatniej chwili zostaem przyjty na kurs i zakoczyem go zdajc pomylnie egzaminy kocowe. W ten sposób zostaem najmodszym instruktorem karate w Polsce...

Wspólne zdjcie czonków sekcji karate TKKF "Nacz" - Czarnków 1982

Niestety wspópraca z Zarzdem Ogniska TKKF "Nacz" nie ukadaa si pomylnie. Pienidze przekazane przez ZW TKKF w Pile na rozwój sekcji karate przeznaczono na remont kortów tenisowych. Wobec mojego zdecydowanego sprzeciwu wrczono mi w lipcu 1982 roku wypowiedzenie. Grup treningow mia przej dotychczasowy Kierownik Sekcji Pan Jan Polcyn. Od jesieni rozpoczem studia w Poznaniu i pomimo tego, e przyjedajc do Czarnkowa przez duszy czas odwiedzaem jeszcze swoich uczniów, to ten rozdzia w mojej drodze karate zosta definitywnie zamknity. Przede mn otworzyy si nowe moliwoci rozwoju intelektualnego i zawodowego w duym akademickim orodku jakim by Pozna. Niezaprzeczalnym faktem jest, e wanie w Czarnkowie wszedem na drog karate-do któr podam do dnia dzisiejszego od ponad 37 lat. Jestem gboko wdziczny tym wszystkim osobom, które spotkaem na swojej drodze i dziki którym mogem si rozwija aby po latach zosta mistrzem karate. Oss !

W latach 1982-1988 sekcj karate w Czarnkowie prowadzi Jan Polcyn, Robert Mazur oraz Adam Bilski. Wspomaga ich szczeciski instruktor Mirosaw Standowicz. Z czasem liczba wiczcych ulega zmniejszeniu a wreszcie grupa przesta istnie. Jan Polcyn rozpocz realizowa si z wieloma sukcesami na niwie biznesu  zakadajc znan obecnie firm DORA-METAL, Robert Mazur wyjecha do Czech a Adam Bilski do Kanady. Przez nastpne lata w Czarnkowie nikt nie prowadzi szkolenia karate.

Po ukoczeniu studiów osiedliem si w Waczu i natychmiast zaczem prowadzi treningi najpierw w Ognisku Specjalistycznym TKKF "Orient", które zaoyem przy Waeckim Orodku Kultury a nastpnie w moim prywatnym klubie karate który jako drugi w Polsce zarejestrowaem w dniu 01.05.1989 roku. Z czasem powouj do ycia orodki zamiejscowe klubu w Zotowie i w Trzciance. Z pocztkiem 1990 roku równie w Czarnkowie organizuj  nabory do sekcji karate tradycyjnego.  Zajcia w Czarnkowie prowadziem raz tygodniowo, pomaga mi w nich J.Klimaszewski. Zakadajc kolejne grupy na Pomorzu i majc coraz wicej pracy poprosiem go aby prowadzi oba treningi. Do Czarnkowa przyjedaem wycznie na egzaminy oraz na szkolenia, które organizowalimy co kilka miesicy. W latach 1990-1993 sekcja karate w Czarnkowie liczya ponad 40 osób, które uprawiay karate w dwóch grupach zaawansowania.

Zawodnicy tej sekcji rozpoczli take swoje pierwsze starty w zawodach karate a po jakim czasie pojawiy si pierwsze sukcesy sportowe. Podczas III Turnieju Noworocznego w Karate Tradycyjnym, który odby si w Waczu w dniu 07.01.1992 roku Marek Abramczyk zdoby II m-ce w kumite chopców do lat 14 za Monika Kolanowska IV m-ce w kata dziewczt.  Marek Abramczyk przegra wówczas dogrywk z najbardziej utytuowanym waeckim zawodnikiem, póniejszym Mistrzem wiata i Wicemistrzem Europy Marcinem Ejm. Z kolei na IV Turnieju o Puchar Burmistrza Wacza, który odby si w 25.04.1993 roku Beata Bardziska zdobya I m-ce w kata dziewczt 9-7 kyu.

W 1992 roku zatrudniony w klubie ORS Wacz Pan Robert Wykrtowicz zerwa umow jaka czya go z klubem i porzuci prac. Jednoczenie wbrew mojej woli przej sekcj któr prowadzi w Trzciance. Po niemal roku Pan Jacek Klimaszewski prowadzcy sekcj w Czarnkowie równie postanowi si usamodzielni.  Przez jaki czas prowadzi zajcia usiujc zapobiec zmniejszajcej si iloci wiczcych. Niestety brak kontaktów szkoleniowych z dowiadczonymi instruktorami doprowadzi do odpywu osób z sekcji i rezygnacji Jacka Klimaszewskiego z prowadzenia treningów. Z czasem grup przej Robert Wykrtowicz jednak przez wiele lat w Czarnkowie nie udao si zbudowa silnego organizacyjnie klubu o wysokim poziomie szkoleniowym na co wpyw miao wiele czynników.

Przy okazji chciabym jednoznacznie owiadczy, e Pan Wykrtowicz nie jest i nigdy nie by moim uczniem w karate. Trafi do mnie jako pomaraczowy pas, wczeniej trenowa w Szczecinie u Pana Waldemara Dbrowskiego. U mnie wiczy zaledwie 2-3 lata a to zdecydowanie zbyt mao i zbyt krótko aby móg by traktowany jako mój ucze. Nie jest take prawd rozpowszechniana przez niego teza, e to on mnie uczy karate (sic!)...

W latach 1993-1994 jako Dyrektor XII Okrgu Polskiej Federacji Karate Tradycyjnego (obecnie Polski Zwizek Karate Tradycyjnego) organizacyjnie i merytorycznie nadzorowaem dziaalno karate w Czarnkowie i innych miejscowociach pónocno-zachodniej Polski. Okrg XII nalea wtedy do najwikszych i najlepiej dziaajcych jednostek terenowych PFKT  obejmowa swoim zasigiem województwa: szczeciskie, koszaliskie, pilskie, bydgoskie, oraz 1/2 supskiego. Byy to moje ostatnie zwizki z czarnkowskim karate a do roku 2014

Ze wzgldu na wyjazd za granic osoby prowadzcej dotychczas zajcia w Czarnkowie postanowiem wróci do miejsca w którym rozpocza si moja przygoda z karate-do. Mam obowizek odbudowa i rozwin karate w Czarnkowie tak, aby ju na zawsze byo miejscem, które bdzie kojarzone jako kolebka karate regionu pilskiego i rodkowego Pomorza. Razem z moj on, równie trenerem karate II klasy, wielokrotn medalistk Mistrzostw Polski (we wszystkich trzech Polskich Zwizkach Karate), zamierzamy w Czarnkowie zbudowa silny orodek karate. Jestemy profesjonalistami, którym moecie Pastwo zaufa.

Naszym celem jest:

  1. zaoenie pierwszych grup treningowych dla dzieci i dla dorosych (pocztkowo jako sekcje zamiejscowe Klubu Karate Tradycyjnego w Waczu)

 

  1. przeprowadzenie penego i skutecznego szkolenia na poziomie pocztkujcym oraz przeprowadzenie pierwszego egzaminu technicznego

 

  1. zaoenie samodzielnego klubu sportowego w Czarnkowie (stowarzyszenia kultury fizycznej - organizacji pozarzdowej)

 

  1. zgoszenie klubu do zwizku sportowego oraz wzicie udziau w rywalizacji sportowej organizowanej przez ten zwizek (wycznie dla osób zainteresowanych wspózawodnictwem sportowym)

 

  1. wspópraca z samorzdem lokalnym i administracj publiczn celem realizacji statutowych zada miasta i powiatu zwizanych ze sportem i szeroko rozumian kultur fizyczn

 

  1. znalezienie sponsora strategicznego klubu celem wzajemnej wspópracy oraz kreowanie pozytywnej marki klubu oraz marki sponsora w rodowisku spoecznym miasta Czarnkowa
  2. przystpienie do konkursów dla organizacji pozarzdowych celem zdobycia rodków na dofinansowanie uczestnictwa czonków klubu w zawodach, szkoleniach i wyjazdach na obozy szkoleniowe

 

  1. integracja rodowiska poprzez organizacj imprez klubowych celem znalezienia liderów i wolontariuszy niezbdnych w rozwoju stowarzyszenia

 

 1. popularyzacja wartoci karate-do jako systemu edukacyjno-wychowawczego dla modego pokolenia oraz propagowanie kultury dalekiego Wschodu

 

..."Tylko stawiajc przed sob ambitne cele moemy niemoliwe uczyni moliwym. Zapraszam wszystkich obecnych i byych moich uczniów karate do wczenia si w misj odbudowy karate w Czarnkowie"...

mgr Zbigniew Ruta /5 Dan/
Trener karate II klasy

 


 
    projekt, wykonanie: Dekorus