close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Trzcianecki Klub Karate

 

 

Ju nieugo w niedziel 03 grudnia br. w hali widowiskowo-sportowej Szkoy Podstawowej nr 2 Czarnkowie (ul. Wroniecka 136) odbdzie si XI Mikolajkowy Turniej Kata. Z naszego klubu w zawodach wemie udzia liczna ekipa. Do turnieju zgosio si 29 zawodniczek i zawodników. cznie w zawodach wystartuje 206 zawodniczek i zawodników z 10 klubów czonkowskich World Shotokan Institute - Poland. Serdecznie zapraszamy rodziców do towarzyszenia i kibicowania swoim pociechom. Turniej mikoajkowy jest wielkim witem karate. Mimo, e jest podium a zwycizcy otrzymuj puchary to nikt nie jest w tym turnieju przegrany. Wszystkie zawodniczki i zawodnicy otrzymuj pikne medale oraz okolicznociowe dyplomy. Oczywicie nie moe zabrakn sodyczy, które take bdzie rozdawa w. Mikoaj. Uprzejmie prosimy o przyjazd do Czarnkowa na godzin 09.00-09.30 Turniej rozpocznie si o 10.00 i potrwa w przyblieniu do godziny 14.00 Podczas zawodów na pitrze hali sportowej bdzie czynny punkt gastronomiczny w którym bdzie mona skosztowa domowych wypieków oraz wypi kaw, herbat, soczki, itp. Pieniki jakie wrzucicie przy okazji do puszki w caoci przeznaczone zostan na cele statutowe Klubu Karate Shotokan w Czarnkowie. Dekoracje oraz wrczenie dzieciom medali, dyplomów i sodyczy a take wspólne zdjcia, któe póniej zostan zamieszczone w mediach odbd si na zakoczenie turnieju. Liczymy na Pastwa obecno do koca zawodów ! Do zobaczenia w Czarnkowie !

 

 

 Trzcianecki Klub Karate
jest ju na Facebooku
Polub nasz profil :)

 

Zapraszamy na zapisy do grupy zerowej Trzcianeckiego Klubu Karate. Karate w naszym klubie wicz dzieci, modzie i doroli. Zajcia treningowe prowadzi zwykle dwóch szkoleniowców. Dziki temu moemy zaproponowa osobne grupy dla dzieci oraz dla modziey i dorosych. Skadka miesiczna w klubie wynosi 70,00 z (cz z tej kwoty wypacana jest jako wynagrodzenie trenerowi a cz przeznaczona jest na inne cele statutowe klubu). Klub wspierany jest przez Urzd Miasta w Trzciance. Dziki wsparciu organizujemy rónego rodzaju imprezy sportowej lub bierzemy w nich udzia jeli organizowane s poza Trzciank. Obecnie w 3 grupach szkoleniowych wiczy okoo 50 osób. Zajcia odbywaj si w hali sportowej duej Szkoy Podstawowej nr 3 (ul. Wadysawa Broniewskiego 2) we wtorki i pitki od 17.30 do 18.30 Aby zapisa si do nowej grupy naley zadzwoni na podany numer telefonu. Po wcigniciu na list okoo poowy wrzenia otrzymacie Pastwo SMS-em informacj o miejscu i terminie zebrania organizacyjnego na które naley bezwzgldnie przyby. Po zebraniu organizacyjnym rozpoczn si treningi. W pierwszym miesicu zaj wiczymy w spodenkach gimnastycznych (dresach, legginsach, itp.) oraz T-shirtach. Oczywicie wiczymy boso ! Serdecznie zapraszamy !

We wtorek 20 czerwca 2017 roku w sali gimnastycznej Szkoy Podstawowej nr 3 w Trzciance odby si ostatni trening w roku szkoleniowym 2016/2017 Podczas treningu Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ wrczya zawodniczkom i zawodnikom dyplomy za egzaminy które odbyy si w minionym tygodniu. Na zakoczenie zaj tradycyjnie zrobiono pamitkowe zdjcie grupy a nastpnie odbyo si zebranie rodziców dzieci wyjedajcych na Letni Obóz Sportowy "Gasshuku", który zakoczy sezon w naszym zwizku sportowym. Przebieg obozu mona ledzi na stronie gównej. Informacje o wznowieniu treningów po wakacjach zostan zamieszczone w trzeciej dekadzie sierpnia.

 

 

 

 

We wtorek 09 maja 2017 roku w sali gimnastycznej Szkoy Podstawowej nr 3 w Trzciance odby si kolejny egzamin na stopnie uczniowskie. Do egzaminu przystpiy zawodniczki i zawodnicy z grupy pocztkujcej i z grupy redniozaawansowanej. Egzaminy prowadzia Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/. Mio nam zakomunikowa, e w zdecydowanej wikszoci przypadków egzaminy zakoczyy si pozytywnym wynikiem. Kolejny test egzaminacyjny odbdzie si pod koniec roku treningowego, okoo poowy czerwca. Osoby, które zamierzajc do niego przystpi namawiamy do wzmoonego wysiku treningowego. Wszystkim osobom, które zdobyy kolejne stopnie serdecznie gratulujemy !
                

 

 

 

 

W czwartek 06 kwietnia br. w sali hotelu "Ajaks" w Trzciance odbyo si Podsumowanie Roku Sportowego miasta i gminy Trzcianka. Wród wyrónionych zawodniczek i zawodników po raz pierwszy znaleli si karatecy z Trzcianeckiego Klubu Karate. Decyzj Zarzdu TKK wyróniono: Natalia Drzewiecka, Dawid Wilk, Bartosz Perlik, Nikodem Zborowski i Dominik Hendzel. Dyplomy oraz okolicznociowe statuetki wrczy wyrónionym Burmistrz Trzcianki Pan  Krzysztof Wadysaw Czarnecki oraz Przewodniczcy Rady Miejskiej w Trzciance Pan Edward Joachimiak. Wyrónionym zawodniczkom i zawodnikom serdecznie gratulujemy a wadzom miasta dzikujemy za dostrzeenie pracy dziaaczy i zawodników Trzcianeckiego Klubu Karate.

 

We wtorek 13.12.2016 roku podczas treningów odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie podsumowujce czteromiesiczny okres treningowy. By to pierwszy dla grupy naborowej egzamin w karate tote towarzyszyy mu spore emocje. W wielu przypadkach widoczna bya take znaczna mobilizacja co z pewnoci przeoyo si na wynik egzaminów które zakoczyy si promocj wszystkich kandydatów na pierwszy stopie karate a w przypadku starszej grupy na kolejne stopnie. Klub nasz wzbogaci si o kolejny zielony pas, który zdobya Magdalena Mynarczyk - serdecznie gratulujemy ! Czekamy teraz na kolejnych kandydatów do zdobycie zielonego pasa, który na poziomie uczniowskim jest pierwszym stopniem redniozaawansowanym. W czasie treningu poprzedzajcego egzamin oraz bezporednio po egzaminie wykonano kilka pamitkowych zdj, które zamieszczamy tu z prawdziw satysfakcj. Wszystkim nowo promowanym gratulujemy i zachcamy do dalszego wysiku ! Arigato gozai mashita !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobot 03 grudnia 2016 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance odby si Mikoajkowy Turniej Kata o Puchar Burmistrza Trzcianki. Organizatorem turnieju by Trzcianecki Klub Karate oraz zwizek sportowy World Shotokan Institute - Poland. W zawodach wzio udzia 197 dzieci w wieku od lat 7 do lat 14-stu z klubów karate z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Na starcie stanli zawodniczki i zawodnicy z Debrzna, Wicborka, Karsiboru, Dboki, Piy, Czopy, Tuczna, Wacza, Czarnkowa i Trzcianki. Turniej wspófinansowany by przez Urzd Miasta w Trzciance oraz zwizek sportowy World Shotokan Institute - Poland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikoajkowy Turniej Kata to pierwsze zawody karate jakie odbyy si w Trzciance. Dziki zaangaowaniu rodziców dzieci wiczcych w klubie zostay perfekcyjnie przygotowane a dziki Komisji Sdziowskiej sprawnie przeprowadzone. Turniej zaszczyci swoj obecnoci Burmistrz Trzcianki Pan Krzysztof Wadysaw Czarnecki, który przywita zebranych goci a nastpnie yczc zawodnikom udanej rywalizacji dokona uroczystego otwarcie turnieju. Turniej wywoa spore zainteresowanie mediów. Podczas zawodów gocilimy ekip Telewizji Asta, która przygotowaa materia do "Kuriera Trzcianeckiego" oraz ekip lokalnej Telewizji TTUKSiT, która równie przygotowaa materia dla trzcianeckiej telewizji kablowej. Sdzin Gówn turnieju bya Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ - Prezes Trzcianeckiego Klubu Karate. Nad bezpieczestwem zawodniczek i zawodników podczas turnieju czuwa dr Jerzy Sotys - lekarz sportowy z Przychodni Lekarskiej SALUS w Waczu.

Podczas turnieju rozegrano 17 konkurencji. W niektórych startowao po kilku zawodników a w innych niemal 30-stu. Take poziom sportowy by zrónicowany. Trudno si jednak temu dziwi. Mikoajkowy Turniej Kata to zawody w których niemal poowa zawodniczek i zawodników startuje po raz pierwszy w yciu. Celem udziau w turnieju nie jest zwycistwo i osignicie wyniku sportowego, ale przede wszystkim zapoznanie si z zawodami, rywalizacj, presj na jak napotyka si wchodzc na tatami - jednym sowem dzieci ucz si startowa. W wikszoci ucz si take jak przyjmowa porak. Aby kiedy wygryway najpierw musz nauczy si przegrywa. Jednak aby start taki nie zostawi w ich psychice negatywnych wspomnie kade dziecko uczestniczce w turnieju otrzymao puchar oraz drobny sodki upominek. Dziki temu nie byo ez lecz umiechy i rado a o to przecie chodzi w zawodach mikoajkowych. Dzieci maj si nauczy startowania w zawodach, nauczy rywalizowania i nauczy dawania sobie rady z presj jak wywouje start w turnieju. Mamy nadziej, e dzieci po tym pozytywnym pierwszym dowiadczeniu w przyszoci chtnie bd chciay startowa w kolejnych turniejach aby zdobywa nowe dowiadczenia i budowa nowe wizi koleeskie z koleankami i kolegami z innych klubów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Mikoajkowego Turnieju Kata widzielimy take znakomite pojedynki w wykonaniu utytuowanych zawodniczek i zawodników. Z tak sytuacj mielimy do czynienia np. w kata dziewczt 8.1-7.3 Kyu (2009-2007) w której pojedynki stay na bardzo dobrym poziomie a wiele decyzji sdziowskich byo niejednoznacznych i zapadao stosunkiem wskaza 2:3 co wiadczy o wyrównanym poziomie startujcych zawodniczek. Równie w kata chopców 6.1-4.3 Kyu oraz kata dziewczt 6.1-4.1 Kyu (2009-2003) poziom rywalizacji by znakomity. Patrzc na poziom sportowy takich zmaga mona by spokojny o przyszo karate shotokan i W.S.I.Poland.

Podczas turnieju trybuny zapeniy si najbliszymi startujcych zawodniczek i zawodników, którzy ywo dopingowali startujce dzieci nagradzajc je zasuonymi oklaskami. Bardzo dzikujemy Wam za Wasz obecno ! Dziki tej obecnoci dzieci czuy si pewniej a przy tym byy dumne, e mogy zademonstrowa swoje umiejtnoci przed najwaniejszymi dla nich osobami - przed rodzicami ! Zawody odwiedzi take w. Mikoaj, który przechadzajc si po trybunach oraz wród dzieci startujcych w zawodach rozdawa wszystkim grzecznym osobom cukierki. Najbardziej zaskoczy jednak wszystkich zebranych pokazem tameshiwari w którym rozbi okciem 12 betonowych bloczków. Jak wida wity ma niezwyk moc wic naley wierzy w w. Mikoaj...

Reprezentacja naszego klubu spisaa si znakomicie zdobywajc cznie 12 medali: miejsce I zajli: Miosz Król, Jakub Kos, Bartosz Czukiewski i Kacper Janczewski, miejsce drugie: Szymon Lewandowski, Patryk Kochanek i Dawid Wilk za miejsce trzecie zdobyli: Borys Wikie, Maja Kaczmarek, Igor Stasiewicz, Maciej Michalski i Patryk Zientara. Oczywicie wszyscy uczestnicy turnieju zasuguj na pochwa za ich postaw oraz odwag wykazan przy wejciu na tatami ! 

W czasie imprezy dziaa punkt gastronomiczny który zorganizowali rodzice. Mona byo skosztowa wypieków domowej roboty, wypi herbat, kaw czy napi si soku. Dzikujemy Paniom Honoracie Jko, Agnieszka Wilk Patrycji Szarek i Ewelinie Matuszak za wspaniale wykonan prac, której plonem jest zebranie darowizny w kwocie ponad 1.200,00 z. Wszystkie rodki jakie wrzucono do pojemnika jako darowizny zostan przeznaczone na cele statutowe klubu. Serdecznie dzikujemy za upieczenie ciasta nastpujcym osobom:

1. Barbara Kaczmarek
2. Dorota Czukiewska
3. Ewelina Stasiewicz
4. Katarzyna Kos
5. Bogumi Król
6. Ludwika Wikie
7. Magorzata Kita
8. Agnieszka Lewandowska
9. Pani Drzewiecka
10. Patrycja Szarek
11. Ewelina Matuszak
12. Agnieszka Michalska
13. Agata Janczewska
14. Ewa Zborowska
15. Magdalena Mynarczyk
16. Iwona Perlik
17. Honorata Jko
18. Anna Zientara
19. Paulian Hendzel
20. Agnieszka Wilk

Za pomoc przy rozkadaniu maty i wieszaniu dekoracji a nastpnie przy ich demontau serdecznie dzikujemy nastpujcym osobom:

1. Przemysaw Nowicki
2. Piotr Kita
3. Andrzej Kochanek
4. Damian Stasiewicz
5. Marek Czukiewski
6. Rafa Mynarczyk
7. Ewa Zborowska
8. Przemysaw Janczewski

Osobne podzikowania kierujemy dla Magdaleny, Rafaa i Wiktorii Mynarczyków. Bez Was nie udaoby si przeprowadzi tej imprezy. Na zakoczenie turnieju tradycyjnie wykonana pamitkowe zdjcia a Burmistrz Trzcianki zaprosi organizatorów w przyszym roku i zaproponowa aby zawody tego typu stay si imprez cykliczn w Trzciance. Wszystkim osobom zaangaowanym w przeprowadzenie turnieju, którzy przyczynili si do sukcesu organizacyjnego imprezy Zarzd Klubu skada serdeczne podzikowania.

W dniach 15-16 padziernika 2016 roku w Czarnkowie odby si XVIII Puchar Karate-do W.S.I.Poland oraz towarzyszce mu szkolenie krajowe karate w którym wzio udzia 7 zawodniczek i zawodników z Trzcianeckiego Klubu Karate. Startujc w turnieju tym razem nikomu z naszego klubu nie udao si zdoby I miejsca, ale start i tak naley zaliczy do udanych bowiem kilko z nich zdobyo miejsca na podium. Oto wyniki osignite przez naszych reprezentantów: Patryk Zientara /II m-ce kata/, Bartosz Perlik /II m-ce kata, III kumite/, Dominik Hendzel /III m-ce kumite/, Natalia Drzewiecka /III m-ce kata/, Piotr Drzewiecki /III m-ce kata/. Serdecznie gratulujemy !

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas inauguracji roku szkolnego w SP-3 czonkowie Trzcianeckiego Klubu Karate dali krótki pokaz karate. Informujemy, e zajcia w roku szkolnym 2016/2017 odbywaj si wedug dotychczasowego harmonogramu. Zajcia w sezonie treningowym prowadzi Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ oraz Sensei Weronika Gwizdaa /2 Dan/. Jednoczenie informujemy spoeczno klubow, e ze wzgldu na rezygnacj Prezesa Klubu Pana Sawomira Pietrasa spowodowan wyjazdem za granic funkcj t powierzono Sensei Karolinie Pytel-Ruta /4 Dan/. Do skadu zarzdu dokoopotowano take Sensei Weronik Gwizdaa /2 Dan/. Panu Sawomirowi Pietrasowi skadamy wyrazy podzikowania za jego prac na rzecz Trzcianeckiego Klubu Karate oraz yczymy powodzenia dla caej rodziny !

 

W dniach 25.06-02.07.2016 roku zawodniczki i zawodnicy Trzcianeckiego Klubu Karate przebywali na Letnim Obozie Karate "Gasshuku 2016" w Dwirzynie nad morzem.  W obozie uczestniczya rekordowa ilo 216 osób z 12 klubów karate z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Podczas obozu odbyo si ponad 50 jednostek treningowych w hali i w terenie. By take czas na zabaw i odpoczynek: plaowanie, konkurs budowy zamków z piasku, dyskotek, ognisko z pieczeniem kiebasek, projekcj bajek dla najmodszych, gry i zabawy na wieym powietrzu oraz wyjcia do miasta, na lody i do salonu gier.

 

Nad bezpieczestwem uczestników czuwa kierownik obozu oraz 14 trenerów, instruktorów, opiekunów kolonijnych oraz pielgniarka. Wspólne przedsiwzicie zwizku sportowego W.S.I.Poland oraz klubu UKS "Sanchin" Marki okazao si sukcesem organizacyjnym i szkoleniowym. Uczestnicy obozu mieli szans intensywnego trenowania karate a przy okazji mogli pozna swoje koleanki i kolegów z innych orodków. Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ poprowadzi do grupy Goju-ryu trening poruszania do kumite a Shihan Piotr Wysocki /6 Dan/ poprowadzi na nas trening demonstracyjny Goju-ryu szkoy Jundokan. Byy to wielce pouczajce zajcia w których mona byo dostrzec zarówno punkty wspólne obu szkó jak równie zdecydowane rónice. Warto w tym miejscu doda, e Shihan Piotr Wysocki urodzi si w Waczu i przed laty by uczniem Sensei Zbigniewa Ruty. W karate Shotokan zdoby 3 Dan. Nastpnie po wyprowadzeniu si z Wacza z przyczyn zawodowych zacz studiowa karate Goju-ryu w którym obecnie posiada najwyszy stopie w Polsce 6 Dan oraz tytu Shihana nadany mu przez mistrzów szkoy Jundokan z Okinawy. W uznaniu jego dokona na polu karate Sensei Zbigniew Ruta jako Przewodniczcy World Shotokan Institute - Poland nada mu honorowy tytu Mistrza Butoku Karate Academy. Akademia zostaa powoana w Waczu kilka lat temu z inicjatywy Mistrza Hiroshi Shirai /10 Dan/. Zajmuje si szkoleniem kadr oraz propagowaniem sztuk walki i tradycyjnych wartoci jakie w sobie nios. Wrczenie dyplomu nadajcego tytu Mistrza Shihanowi Piotrowi Wysockiemu /6 Dan/ nastpio podczas uroczystoci zakoczenia obozu.

 

Mio nam take zakomunikowa, e podczas egzaminów mistrzowskich 2 Dan zdobyli Sensei Weronika Gwizdaa oraz Sensei Maciej wistun. Oboje zakoczyli take z sukcesem kurs instruktorski otrzymujc tytu i uprawnienia instruktora karate. Zarówno Weronika Gwizdaa jak i Maciej wistun wspierali trenerów w Trzciance i w Czarnkowie w prowadzeniu zaj treningowych w sezonie treningowym 2015/2016 Od wrzenia br. bd ju mogli prowadzi samodzielne zajcia. Spora grupa zawodniczek i zawodników z Trzcianki po tygodniu cikich zaj treningowych uzyskaa promocj na kolejne stopnie uczniowskie. W klubie pojawiy si ju pierwsze zielone pasy (poziom redniozaawansowany). To dobry prognostyk do szybko rozrastajcego si klubu. Cika praca szkoleniowa zaczyna przynosi oczekiwane efekty. Oto lista osób, które uzyskay promocj podczas obozu:

 • Julia Lankiewicz /9.3 Kyu/
 • Zofia Halama /9.3 Kyu/
 • Patryk Zientara /9.3 Kyu/
 • Nikodem Zborowski /8.1 Kyu/
 • Zuzanna Raczek /8.1 Kyu/
 • Dominik Hendzel /8.1 Kyu/
 • Szymon Raczek /8.1 Kyu/
 • Dawid Wilk /8.1 Kyu/
 • Aleksander Pietras /8.2 Kyu/
 • Aleksandra Pietras /8 Kyu/
 • Bartosz Perlik /7.1 Kyu/
 • Wiktor Mynarczyk /7.1 Kyu/
 • Natalia Drzewiecka /6.1 Kyu/
 • Wiktoria Mynarczyk /6 Kyu/
 

We wtorek, 21.06.2016 zakoczylimy drugi sezon treningowy w naszym klubie. W minionym okresie nasza grupa rozrosa si i okrzepa pod wzgldem zaawansowania. Stworzylimy podwaliny organizacyjne naszej dziaalnoci i powoalimy do ycia Trzcianecki Klub Karate. W tym roku w grudniu po raz pierwszy staniemy przed nie lada wyzwaniem - organizacj Mikoajkowego Turnieju Kata. Ju za kilka dni jedziemy na Letni Obóz Sportowy na którym bdziemy ciko pracowa nad podniesieniem poziomu zaawansowania. W klubie pojawiy si pierwsze zielone pasy a wic nasza praca przynosi efekty i przyszo rysuje si cakiem interesujco. Serdecznie dzikujemy wszystkim za wspólnie spdzony rok, za Wasz prac oraz zaangaowanie. Gratulujemy uzyskanych wyników szkoleniowych oraz sportowych. Oss !

 

W sobot 28.05.2016 roku uczestniczylimy w zawodach z okazji Dnia Dziecka pod nazw "Turniej Maego Mistrza w kumite o Puchar Burmistrza Wicborka". Zawody odbyy si w hali sportowej Liceum Ogólnoksztaccego w Wicborku. Trzcianecki Klub Karate w zawodach reprezentowaa 10 osobowa grupa zawodniczek i zawodników. W sumie w turnieju uczestniczyo 134 reprezentantów klubów czonkowskich W.S.I.Poland. Plonem startu ekipy z Trzcianki byo zdobycie 7 miejsc finaowych, które przeoyy si na 3 x I m-ce i 4 x III m-ce. Jako, e by to turniej zorganizowany z okazji Dnia Dziecka wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamitkowe dyplomy i trofea sportowe.

 • Dominik Hendzel I m-ce
 • Dawid Wilk I m-ce
 • Bartosz Perlik I m-ce
 • Igor Stasiewicz III m-ce
 • Zuzanna Raczek III m-ce
 • Julia Rogusz III m-ce
 • Patryk Zientara III m-ce
 

W pitek 13 maja 2016 roku na treningu postanowilimy zrobi kilka zdj aby udokumentowa rozwój Trzcianeckiego Klubu Karate. Niestety kilka osób nie zbyo obecnych, ale trudno... Obecnie w TKK wiczy 30 osób w dwóch grupach zaawansowania. Mamy nadziej, e ten rok szkoleniowy uda nam si zamkn egzaminem na zielone pasy dla najbardziej zaawansowanych studentów. Przynajmniej taki mielimy cel szkoleniowy. Bardzo adnie rozwija nam si grupa dorosych wiczcych w naszym klubie - gratulujemy konsekwencji i osignitego poziomu szkoleniowego. Przed wakacjami letnimi odbdzie si jeszcze jeden egzamin w klubie zatem zachcamy wszystkich do wzmoenia wysiku i owocnego zakoczenia tego sezonu. Oss !

 

 

 

 

W dniach 16-17 kwietnia 2016 roku w hali sportowej Centralnego Orodka Sportu w Waczu odby si XVII Puchar Karate-do W.S.I.Poland oraz towarzyszce mu Szkolenie Krajowe Karate W.S.I. Organizatorem turnieju by Klub Karate Tradycyjnego w Waczu. W zawodach wzili udzia reprezentanci klubów karate województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Na starcie stanli zawodniczki i zawodnicy z Wicborka, Debrzna, Dboki, Piy, Czarnkowa, Tuczna, Wacza, Czopy, Zakrzewa, Miasteczka Krajeskiego i Trzcianki.  Podczas turnieju bardzo dobrze wypadli zawodnicy  Trzcianeckiego Klubu Karate, którzy zdobyli 12 medali (4 zote, 4 srebrne i 4 brzowe). Medale te day klubowi w klasyfikacji druynowej III miejsce za reprezentacj Wacza i Czarnkowa a przed reprezentacj Piy i Czopy. System klasyfikacji klubowej polega na tym, e kade miejsce na podium zdobyte przez zawodnika z danego klubu daje punkty klubowi wedug klucza I m-ce to 3 punkty, II m-ce dwa a III m-ce to jeden punkt. Okazae puchary w klasyfikacji klubowej ufundowao Starostwo Powiatowe w Waczu a wrczy je Prezes zwizku sportowego W.S.I.Poland Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/, który jest równie prezesem i trenerem klubu w Czarnkowie.

 

Medale dla Trzcianeckiego Klubu Karate zdobyli: Nikodem Zborowski (II m-ce kata i I m-ce kumite), Julia Lankiewicz (II m-ce kata i III m-ce kumite), Dawid Wilk (III m-ce kata), Dominik Hendzel (II m-ce kumite), Natalia Drzewiecka (I m-ce kata i III m-ce kumite), Bartosz Perlik (I m-ce kumite), Wiktoria Mynarczyk (III m-ce kata), Piotr Drzewiecki (II m-ce kata, I m-ce kumite).

 

W pitek 18.03.2016 roku odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie. Wród dzieci, które po raz pierwszy przystpoway do egzaminu na wyrónienie zasuguje Julia Lankiewicz, która zademonstrowaa bardzo dobr technik w kihon. W drugiej grupie, która zdawaa na stopie 9.2 Kyu i demonstrowaa kata najlepiej zaprezentowa si Dominik Hendzel co cieszy chociaby ze wzgldu na zbliajcy si turniej karate w Waczu. W grupie dorosych pomimo silnych emocji poziom wszystkich przystpujcych do egzaminu by bardzo solidny a egzamin zakoczy si penym sukcesem. W grupie kolorowych pasów nie wszyscy otrzymali promocj, ale niestety zawiody wane elementy programu egzaminacyjnego. Przy dobrych chciach mona je poprawi w cigu najbiszych 4 tygodni i przystpi do ponownego egzaminu podczas szkolenia krajowego w Waczu. W karate nie wolno si poddawa wic liczymy na wiksz mobilizacj oraz prac treningow, której celem ma by zdobycie kolejnego stopnia.

Tak wygldaj nasi szkoleniowcy oczami Zosi Halama wiczcej w grupie zerowej.
Wspaniay rysunek - dzikujemy !

 

W czwartek, 15 kwietnia br., w trzcianeckim Hotelu "Ajaks" odbyo si coroczne Podsumowanie dziaalnoci sportowej. Tym razem Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki zaprosi na uroczysto najlepszych sportowców, trenerów, dziaaczy, prezesów klubów i stowarzysze sportowych naszej gminy w 2015 roku. Spotkanie zostao zorganizowane po to, aby uhonorowa tych, którzy w minionym roku odnieli najwiksze sukcesy sportowe. Po uroczystym wrczeniu nagród i wyrónie, na zebranych czekaa niespodzianka – wystp Trzcianeckiego Klubu Karate. Wród wystpujcych znaleli si pocztkujcy, modzi adepci karate, jak i dowiadczeni, posiadajcy czarny pas i liczne sukcesy na swoim koncie. Prezentacja Trzcianeckiego Klubu karet wypada bardzo dobrze, a zawodnicy udowodnili, e wiczc t dyscyplin sportu, czowiek uczy si porzdku, panowania nad emocjami, nabywa pewnoci siebie, odwagi i szacunku do drugiego czowieka (https://pl-pl.facebook.com/GminaTrzcianka)

       
       
       

Uprzejmie informujemy spoeczno klubow, e Urzd Miasta w Trzciance w postpowaniu konkursowym przyzna Trzcineckiemu Klubowi Karate kwot w wysokoci 1.500,00 z. Oferta zostaa dobrze ocenione zarówno pod wzgldem formalnym ja i merytorzycznym. Niestety niemal identyczna oferta zoona na konkurs do Starostwa Powiatowego zostaa oceniona jako jedna z najsabszych i nie przesza do dalszej czci postpowania konkursowego. Zarzd klubu postanowi przyznan dotacj przeznaczy na opacenie wynajmu hali sportowej w SP-3 (500,00 z) oraz na dofinansowanie kosztów uczestnictwa zawodniczek i zawodników z Trzcianki w XVII Pucharze Karate W.S.I.Poland w Waczu (1.000,00 z).

Informujemy, e w pitek 18.03.2016 roku podczas treningu odbd si egzaminy na 9 kyu dla osób dorosych wiczcych w grupie zerowej. W tym samym dniu do egzaminów wyrównawczych przystpi pozostae dzieci z grupy zerowej oraz z grupy pocztkujcej Micha Pietras na 8,1 Kyu i Wiktoria Mynarczyk na 7 Kyu. Pozostae osoby z grupy pocztkujcej do egzaminów bd mogy przystpi podczas najwikszej imprezy szkoleniowo-sportowej w tym roku - XVII Pucharu Karate W.S.I.Poland oraz Szkolenia Krajowego, które odbd si w Waczu w dniach 16-17 kwietnia 2016 roku. Zapisy do egzmiaiów w dniu egzaminu. Naley przedoy budopass (legitymacj karate) z wklejon licencj W.S.I.Poland na rok 2016 oraz wnie opat egzaminacyjn.

W pitek 15.01.2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance odbyo si spotkanie czonków Trzcianeckiego Klubu Karate powicone sprawom biecym. Podczas spotkania Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ zapozna zebranych ze stanem formalnym funkcjonowania karate w Trzciance, powodami dla których zaoono stowarzyszenie oraz planami na najblisz przyszo. Obecnie Zarzd klubu koncentruje si na pisaniu projektów w ramach ogoszonych przez samorzdy lokalne konkursów. Celem tych dziaa jest zdobycie rodków na dofinansowanie organizacji Mikoajkowego Turnieju Kata w Trzciance oraz na dofinansowanie uczestnictwa w imprezach W.S.I.Poland zawodniczek i zawodników Trzcianeckiego Klubu Karate. Nastpnie Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ omówia akcj naboru na Letni Obóz Sportowy w Dwirzynie, która rozpocznie si w po feriach. W tegorocznym obozie spodziewany jest udzia okoo 200 zawodniczek i zawodników. Zarzd Klubu serdecznie dzikuje rodzicom za ich obecno oraz aktywny udzia w zebraniu. 

We wtorek 15.12.2015 roku w klubowym dojo w Szkole Podstawowej nr 3 odbyy si egzaminy za stopnie uczniowskie Trzcianeckiego Klubu Karate. Do egzaminu przystpiy zawodniczki i zawodnicy z grupy zerowej oraz z grupy pocztkujcej. Zarówno dzieci z grupy zerowej jak i modzie czy doroli z grupy pocztkujcej wykazali si znacznym zaangaowaniem podczas testu egzaminacyjnego. W wikszoci przypadków test zakoczony zosta sukcesem. Ostatecznie promocj na kolejne stopnie uczniowskie otrzymao 20 osób. Egzamin przeprowadzia Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/. Pierwsze lub kolejne stopnie uczniowskie zdobyy nastpujce osoby:

 • Kacper Janczewski 9.1 Kyu
 • Igor Stasiewicz 9.1 Kyu
 • Zofia Halama 9.1 Kyu
 • Zuzanna Raczek 9.1 Kyu
 • Szymon Raczek 9.1 Kyu
 • Nikodem Zborowski 9.1 Kyu
 • Maciej Michalski 9.1 Kyu
 • Dominik Hendzel 9.1 Kyu
 • Martyna Wajtaszyn 9.1 Kyu
 • Patryk Zientara 9.1 Kyu
 • Paulina Drzewiecka 9.1 Kyu
 • Julia Rogusz 9.1 Kyu
 • Aleksander Pietras 8.1 Kyu
 • Bartosz Perlik 8.2 Kyu
 • Martyna Hernik 8.2 Kyu
 • Wiktor Mynarczyk 8.2 Kyu
 • Wiktoria Mynarczyk 8.3 Kyu
 • Natalia Drzewiecka 7.1 Kyu
 • Magdalena Mynarczyk 7 Kyu
 • Bartosz Jarnot 7 Kyu

W sobot 05.12.2015 roku w hali Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie odby si Mikoajkowy Turniej Kata zorganizowany przez Klub Karate Shotokan z Czarnkowa. Impreza zgromadzia na starcie rekordow ilo 200 zawodniczek i zawodników do lat 14-stu z 10 klubów czonkowskich W.S.I.Poland. Trzcianecki Klub Karate reprezentowaa grupa 25 zawodników i zawodniczek. Wielu z nich po raz pierwszy startowao w takim turnieju. Zarówno pocztkujcy jak i zaawansowani czonkowie klubu spisali si znakomicie wielokrotnie stajc na podium. Pierwsze miejsca w swoich konkurencjach zdobyli: Nikodem Zborowski i Dawid Wilk. Miejsca drugie zajli: Micha Pietras, Wiktor Mynarczyk, Bartosz Perlik za na najniszym stopniu podium stanli: Dawid Woniczka, Paulina Drzewiecka, Martyna Hernik i Patryk Zientara.

       
       
       
       
       
       
       
       
       

W dniach 17-18 padziernika 2015 roku w Pile odby si XVI Puchar Karate-do World Shotokan Institute - Poland oraz szkolenie krajowe karate W.S.I. W imprezie wzio udzia okoo 150 zawodniczek i zawodników z klubów czonkowskich W.S.I.Poland. Wród nich byli take reprezentanci Trzcineckiego Klubu Karate. Podopieczni Sensei Karoliny Pytel-Ruta /4 Dan/ startujc po raz pierwszy w barwach swojego klubu zdobyli cznie a 10 medali (2 zote, 2 srebrne i 6 brzowych). Trudno o lepszy sportowy debiut dla nowego klubu. Najlepiej z Trzcianeckiego Klubu Karate wypad Piotr Drzewiecki, który sign po zoty medal w obu konkurencjach - kata i kumite. Dwa brzowe medale zdobyli Bartosz Jarnot i Natalia Drzewiecka za brz dla klubu i dla siebie zdobyli: Micha Pietras, Aleksander Pietras, Natalia Drzewiecka, Wiktoria Mynarczyk i Magdalena Mynarczyk. Zawodnicy z Trzcianki podwyszyli równie swoje stopnie szkoleniowe. Po egzaminie promocj na pomaraczowy pas (7 Kyu) otrzyma Piotr Drzewiecki, jego córka Natalia otrzymaa promocj na 8.3 Kyu za Wiktoria Mynarczyk na 8.2 Kyu. Nowe stopnie dopeniy smak sukcesu jakim zakoczy si udzia reprezentantów Trzcianeckiego Klubu Karate w zawodach i szkoleniu w Pile. Klubowi gratulujemy pierwszy oficjalnych sukcesów !

 

Uprzejmie informujemy, e w dniu 30.09.2015 roku Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki zarejestrowa stowarzyszenie pod nazw Trzcianecki Klub Karate. Serdecznie gratulujemy i dzikujemy wszystkim, którzy przyczynili si do powstania naszego klubu. Pierwszym prezesem Trzcianeckiego Klubu Karate zostaa Pani Magdalena Joanna Mynarczyk. Trenerem klubu jest Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/. W pracy szkoleniowej bd j wspierali asystenci (oboje w trakcie kursu instruktorskiego organizowanego przez zwizek World Shotokan Insttute - Poland:  Sensei Weronika Gwizdaa /1 Dan/ i Sensei Maciej wistun /1 Dan/. yczymy nowemu stowarzyszeniu wielu sukcesów sportowych i wychowawczych.

Treningi w Trzciance w roku szkolnym 2015/2016 odbywaj si w sali gimnastycznej Szkoy Podstwowej nr 3 przy ul. W.Broniewskiego 2  Zajcia odbywaj si we wtorki i pitki: 17.00-18.00  (grupa naborowa - uwaga tegoroczny nabór zosta zamknity, kolejny we wrzeniu 2016 roku), 18.00-19.00 (grupa pocztkujca). Treningi w Trzciance prowadzi Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/ wraz z asystentk Sensei Weronik Gwizdaa /1 Dan/, praktykantk III edycji kursu instruktorskiego W.S.I.Poland. Kada z dwóch jednostek treningowych bdzie prowadzona z podziaem na 2 grupy szkoleniowe: dla dorosych i modziey oraz dla dzieci.

 

Trening grupy zerowej - wrzesie 2015

 

W dniach 27.06.-04.07.2015 roku w Dwirzynie odby si Letni Obóz Sportowy "Gasshuku". W tegorocznym obozie po raz pierwszy wzili take udzia zawodczniki i zawodnicy sekcji zamiejscowej KKT Wacz w Trzciance. Podczas obozu odbyo si a 49 jednostek treningowych, które prowadzio 6 szkoleniowców. Niektóre zajcia byy bardzo ciekie. Na zakoczenie obozu tradycyjnie odbyy si egzaminy na stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie. Mio nam zakomunikowa, e kolejne stopnie uczniowskie z naszej sekcji zdobyli: Natalia Drzewiecka 8.2 Kyu, Martyna Hernik 8.1 Kyu, Bartosz Perlik 8.1 Kyu i Micha Pietras 9.3 KyuZapraszamy wszystkich rodziców (z aparatami fotograficznymi i innymi urzdzeniami rejestrujcymi) na ostatni w sezonie 2014/2015 trening karate, który zgodnie z dotychczasowym harmonogramem odbdzie si w SP-3 w Trzciance. Trening bdzie mia charakter pokazowy.  Na zajciach rozdamy Budopassy (legitymacje karate) oraz dyplomy na nowe stopnie. Poinformujemy take o terminach treningów w  roku przyszym oraz dniu i godzinie wznowienia zaj po wakacjach. Po treningu  odbdzie si krótkie spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci wyjedajcych na obóz do Dwirzyna.

 

 
Wrczenie dyplomów na kolejne stopnie uczniowskie - czerwiec 2015

W sobot 20.06.2015 roku podczas trening w Trzciance  odbyy si kolejne egzaminy na  stopnie uczniowskie. Do egzaminu przystpio 11 kandydatów. Poziom egzaminu by bardzo wysoki. Kandydaci popisali si bardzo dobrym opanowaniem materiau technicznego jak równie kontrol stresu towarzyszcego egzaminowi. Dlatego trudno si dziwi, e wszyscy kandydaci otrzymali promocj na kolejne stopnie a oceny byy wysokie. Warto zauway, e Piotr Drzewiecki zda wszystkie czci egzaminu na maksymaln ocen 5.0 a taka ocena u Sensei Zbigniewa Ruty zdaa si na egzaminie niezmiernie rzadko. Nowo promowanym zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy wyników. Promocj otrzymali:

 • Micha Pietras 9.2 Kyu
 • Micha Strzelczak 9.2 Kyu
 • Aleksander Pietras 9.3 Kyu
 • Martyna Hernik 9.3 Kyu
 • Bartosz Perlik 9.3 Kyu
 • Wiktor Mynarczyk 8.1 Kyu
 • Wiktoria Mynarczyk 8.1 Kyu
 • Natalia Drzewiecka 8.1 Kyu
 • Magdalena Mynarczyk 8 Kyu
 • Bartosz Jarnot 8 Kyu
 • Piotr Drzewiecki 8 Kyu
       
       
       

 

W sobot 30.05.br w Waczu odby si Turniej Maego Mistrza zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. W zawodach uczestniczyo 137 zawodniczek i zawodników z Debrzna, Wicborka, Miasteczka Krajeskiego, Gostomii, Piy, Zakrzewa, Starej ubianki, Trzcianki, Poznania, Kunicy Czarnkowskiej, Czopy, Tuczna, Czarnkowa i Wacza. Sekcj zamiejscow KKT Wacz w Trzciance reprezentowao 8 zawodniczek i zawodników, którzy wzili udzia w rywalizacji kata dziewczt i kata chopców. Pierwsze miejsca w swoich konkurencjach zdobyli: Natalia Drzewiecka i Wiktor Mynarczyk. Miejsce drugie zaja Wiktoria Mynarczyk i Martyna Hernik. Brzowe medale zdobyli: Bartosz Perlik, Micha Strzelczak, Aleksander Pietras i Micha Pietras. Serdecznie wszystkim gratulujemy !

 

W dniach 25-26 kwietnia 2015 roku 8 zawodniczek i zawodników Sekcji Karate Shotokan w Trzciance brao udzia w XV Pucharze Karate-do W.S.I.Poland, który odby si w Waczu. Reprezentanci Trzcianki zaprezentowali si znakomicie a wrcz sensacyjnie. Ich upem pado a 14 medali /5 zotych, 7 srebrnych i 2 brzowe/ co dao im w nieoficjalnej klasyfikacji klubowej III m-ce za Waczem i Tucznem a wyprzedzajc Pi, Czarnków i inne kluby z Pomorza. Oprócz Wiktora Mynarczyka, który zapisa si w historii turnieju zdobywajc dwa I m-ca w kata i kumite, Magdalena Mynarczyk zdobya I m-ce w kumite i II m-ce w kata, Wiktoria Mynarczyk zdobya I m-ce w kata i II m-ce w kumite,  Piotr Drzewiecki zdoby I m-ce w kumite i II m-ce w kata, Aleksander Pietras II m-ce w kata i II m-ce w kumite, Natalia Drzewiecka II m-ce w kata i III w kumite, Bartosz Perlik zdoby II m-ce w kumite, Martyna Hernik III m-ce w kata. Turniejowi towarzyszyo Szkolenie Krajowe W.S.I.Poland, które koczyo si egzaminami na kolejne stopnie uczniowskie w karate. Promocj uzyskali:Wiktor Mynarczyk 9.3 Kyu, Wiktoria Mynarczyk  9.3 Kyu, Natalia Drzewiecka   9.3 Kyu.

 

 

 

 

 

 

 

W sobot 28.03.2015 roku odbyy si egzaminy na kolejne stopnie uczniowskie w karate shotokan. Do egzaminów przystpio 7 osób i wszyscy otrzymali promocj. Pozostae osoby bd mogy przystpi do egzaminu podczas Szkolenia Krajowego W.S.I.Poland, które bdzie towarzyszyo XV Pucharowi Karatedo W.S.I.Poland. Szkolenie oraz zawody odbd si w Waczu 25-26 kwietnia 2015 roku. Serdecznie gratulujemy nowopromowanym zawodniczkom i zawodnikom: Bartosz Jarmot 9 Kyu, Martyna Hernik 9.2 Kyu, Wiktoria Mynarczyk 9.2 Kyu, Wiktor Mynarczyk 9.2 Kyu, Aleksander Pietras 9.2 Kyu, Natalia Drzewiecka 9.2 Kyu oraz Bartosz Perlik 9.2 Kyu. Serdecznie gratulujemy nowych stopni !

 

 

 

W sobot 28.02.2015 roku w sali gimnastycznej SP-3 w Trzciance odbd si egzaminy na kolejne stopnie uczniowskie dla grupy pocztkujcej. Tym razem w programie egzaminacyjnym dzieci do lat 14-stu przewidziane jest kata Taikyoku Shodan za dla osób z grupy powyej lat 14-stu (kihon, kata, i kumite). Przypominamy, e aby przystpi do egzaminu naley wczeniej zapisa si na list egzaminacyjn u trenera, przedoy Budopass oraz uici opat egzaminacyjn w wysokoci 30,00 z dla stopni do lat 14-stu i 50,00 z dla stopni powyej penych (powyej lat 14-stu).

W sobot 20.12.2014 roku w sali gimnastycznej Szkoy Podstwowej nr 3 odbyy si pierwsze egzaminy na stopnie uczniowskie wedug wymaga World Shotokan Institute - Poland. Na zakoczenie egzaminu zawodniczki i zawodnicy otrzymali Budopassy (legitymacje zawodnicze) potwierdzajce uzyskanie czonkostwa w Klubie Karate Tradycyjnego w Waczu (sekcja zamiesjcowa w Trzciance). Wszystkie osoby przystpujce do ezgaminu uzyskay promocj. Warto zauway, e dwie osoby zday egzamin na 9 kyu (kihon, kata, kumite) co jest znakomitym wynikiem szkoleniowym zwaywszy na zaledwie 2 miesice treningów. Serdecznie gratulujemy wszystkim promowanym.

       
       
       
       
       

20.12.2014, Pierwsze egzaminy na stopnie uczniowskie

Zapraszamy dzieci, modzie oraz dorosych na zajcia karate shotokan w Trzciance. Zajcia treningowe odbywaj si 2 x tygodniowo w Szkole Podstwowej nr 3 przy ul. Wadysawa Broniewskiego 2 we rody 18.00 - 19.00 oraz w soboty 10.00 - 11.00 Zajcia prowadz trenerzy karate II klasy z wieloletnim dowiadczeniem: Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/, która prowadzi zajcia dla dzieci oraz Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/, który prowadzi zajcia dla dorosych i starszej modziey. Osoby zainteresowane mog si ju zgasza telefonicznie pod nr 502118830  odajc swoje imi i nazwisko, rok urodzenia oraz telefon konktaktowy. Serdecznie zapraszamy !


29.10.2014, Pierwszy trening sekcji w Trzciance


 
    projekt, wykonanie: Dekorus