close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 World Shotokan Institute

World Shotokan Institute /W.S.I./ zaoy w 1994 roku Sensei Hiroshi Shirai razem z innymi mistrzami karate tradycyjnego i karate shotokan Takeshi Naito i Masao Kawazoe. W.S.I. byo apolityczn organizacj stylow karate shotokan o charakterze niezarobkowym. Jej celem byo kultywowanie i rozwijanie aspektu technicznego karate shotokan oraz jego idei, zgodnie z nauk Gichina Funakoshi oraz jego syna Yoshitaki Funakoshi, a take przejcie odpowiedzialnoci za przekazanie tego karate dla przyszych pokole.  World Shotokan Institute na arenie midzynarodowej nie prowadzi dziaalnoci sportowej za w aspekcie technicznym skupia uwag nad gbokimi studiami technik podstawowych oraz wprowadzeniem do praktyki treningowej systemowego treningu bunkai kata.  Do W.S.I. na arenie midzynarodowej  naleeli indywidualnie karatecy z wielu krajów europejskich.

.

W Polsce World Shotokan Institute dziaa od 2004 roku. Nasz zwizek podj decyzj o wspópracy z W.S.I. poniewa wynikaa ona z rodowodu oraz preferencji  naszych klubów. W przeszoci niektórzy z nas uprawiali karate tradycyjne. Dyrektorem Technicznym ITKF-u by wtedy Sensei Hiroshi Shirai. Po jego odejciu z ITKF-u oraz po zmianie  dyscypliny uprawianej w naszych klubach z karate tradycyjnego  na karate shotokan naturaln konsekwencj byo zwizanie si Mistrzem Shirai oraz z wspópracujcymi z nimi woskimi Mistrzami.W styczniu 2009 roku World Shotokan Institute przeksztacio si w Shotokan Culture Institute z siedzib w Mediolanie. Prezesem organizacji zosta jeden z najstarszych uczniów Mistrza Shirai - Sensei Carlo Fugazza /8 Dan/. Gównym celem przeksztaconego stowarzyszenia jest upowszechnianie studiów i bada na temat dróg rozwoju potencjau czowieka poprzez praktyk karate shotokan wedug nauki Mistrza Hiroshi Shirai.

W latach 2008-2013 Sensei Hiroshi Shirai /10 Dan/ przyjeda do Polski na zaproszenie Przewodniczcego W.S.I.Poland Sensei Zbigniewa Ruty /6 Dan/ aby prowadzi szkolenia karate shotokan oraz egzaminy na stopnie mistrzowskie. Podczas szkolenia w Hamburgu w 2010 roku Sensei Hiroshi Shirai poleci utrzymanie dotychczasowej nazwy organizacji dziaajcej w Polsce jako World Shotokan Institute - Poland. W 2012 roku zaproponowa Przewodniczcemu W.S.I.Poland zaoenie Butoku Karate Academy celem szkolenia kadr instruktorskich i trenerskich. Jednoczenie przekaza w formie pisanej program szkolenia, który swoj struktur i przyjtymi metodami nawizuje do stosowanych na kursach mistrzowskich JKA w Japonii w latach 60-tych jednak pod wzgldem treci jest bardzo nowoczesny a wrcz nowatorski.

.

W sobot 15 czerwca 2013 roku podczas szkolenia w Waczu Sensei Hiroshi Shirai /10 Dan/ wygosi wykad inauguracyjny Butoku Karate Academy na temat roli i znaczenia instruktora w szkoleniu karate. Wykad odby si w Centralnym Orodku Sportu Orodku Przygotowa Olimpijskich w Waczu i wysuchao go 18 osób. 

Pod koniec 2013 roku Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ zoy rezygnacj z czonkostwa w S.C.I. Wyraajc gboki szacunek do Mistrza podzikowa mu za wieloletni wspóprac oraz moliwo studiowania karate w jego dojo. W odpowiedzi telefonicznej Sensei Shirai równie podzikowa za wspólne 10 lat podczas których - jak zaznaczy - by bardzo szczliwy.  Domo Arigato Shirai Sensei - Oss !

 


 
    projekt, wykonanie: Dekorus