strona główna 
 

 

 World Shotokan Institute

World Shotokan Institute /W.S.I./ założył w 1994 roku Sensei Hiroshi Shirai razem z innymi mistrzami karate tradycyjnego i karate shotokan Takeshi Naito i Masao Kawazoe. W.S.I. było apolityczną organizacją stylową karate shotokan o charakterze niezarobkowym. Jej celem było kultywowanie i rozwijanie aspektu technicznego karate shotokan oraz jego idei, zgodnie z nauką Gichina Funakoshi oraz jego syna Yoshitaki Funakoshi, a także przejęcie odpowiedzialności za przekazanie tego karate dla przyszłych pokoleń.  World Shotokan Institute na arenie międzynarodowej nie prowadził działalności sportowej zaś w aspekcie technicznym skupiał uwagę nad głębokimi studiami technik podstawowych oraz wprowadzeniem do praktyki treningowej systemowego treningu bunkai kata.  Do W.S.I. na arenie międzynarodowej  należeli indywidualnie karatecy z wielu krajów europejskich.

W Polsce World Shotokan Institute działał od 2004 roku. Nasz związek podjął decyzję o współpracy z W.S.I. ponieważ wynikała ona z rodowodu oraz preferencji  naszych klubów. W przeszłości niektórzy z nas uprawiali karate tradycyjne. Dyrektorem Technicznym ITKF-u był wtedy Sensei Hiroshi Shirai. Po jego odejściu z ITKF-u oraz po zmianie  dyscypliny uprawianej w naszych klubach z karate tradycyjnego  na karate shotokan naturalną konsekwencją było związanie się Mistrzem Shirai oraz z współpracującymi z nimi włoskimi Mistrzami.

W styczniu 2009 roku World Shotokan Institute przekształciło się w Shotokan Culture Institute z siedzibą w Mediolanie. Prezesem organizacji został jeden z najstarszych uczniów Mistrza Shirai - Sensei Carlo Fugazza /8 Dan/. Głównym celem przekształconego stowarzyszenia jest upowszechnianie studiów i badań na temat dróg rozwoju potencjału człowieka poprzez praktykę karate shotokan według nauki Mistrza Hiroshi Shirai.

W latach 2008-2013 Sensei Hiroshi Shirai /10 Dan/ przyjeżdżał do Polski na zaproszenie Przewodniczącego W.S.I.Poland Sensei Zbigniewa Ruty /5 Dan/ aby prowadzić szkolenia karate shotokan oraz egzaminy na stopnie mistrzowskie. Podczas szkolenia w Hamburgu w 2010 roku Sensei Hiroshi Shirai polecił utrzymanie dotychczasowej nazwy organizacji działającej w Polsce jako World Shotokan Institute - Poland. W 2012 roku zaproponował Przewodniczącemu W.S.I.Poland założenie Butoku Karate Academy celem szkolenia kadr instruktorskich i trenerskich. Jednocześnie przekazał w formie pisanej program szkolenia, który swoją strukturą i przyjętymi metodami nawiązuje do stosowanych na kursach mistrzowskich JKA w Japonii w latach 60-tych jednak pod względem treści jest bardzo nowoczesny a wręcz nowatorski.

W sobotę 15 czerwca 2013 roku podczas szkolenia w Wałczu Sensei Hiroshi Shirai /10 Dan/ wygłosił wykład inauguracyjny Butoku Karate Academy na temat roli i znaczenia instruktora w szkoleniu karate. Wykład odbył się w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu i wysłuchało go 18 osób. 

Pod koniec 2013 roku Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ złożył rezygnację z członkostwa w S.C.I. Wyrażając głęboki szacunek do Mistrza podziękował mu za wieloletnią współpracę oraz możliwość studiowania karate w jego dojo. W odpowiedzi telefonicznej Sensei Shirai również podziękował za wspólne 10 lat podczas których - jak zaznaczył - był bardzo szczęśliwy.  Domo Arigato Shirai Sensei - Oss !

 


drukuj wyślij ten link
 
    projekt, wykonanie: Dekorus