close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 W.S.I. Poland

World Shotokan Institute - Poland jest niezalenym zwizkiem sportowym z osobowoci prawn, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sdowym od 2004 roku, funkcjonujcym na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz "Ustawy o sporcie". Dziaalno zwizku reguluje jego statut oraz podejmowane uchway i regulaminy.

W.S.I.Poland jest organizacj dziaajc wedug tradycyjnych japoskich zasad w której pozycja Mistrza zajmuje szczególne miejsce. Dyrektorem Technicznym naszego zwizku sportowego jest Sensei Zbigniew Ruta /6 Dan/. Wielkie znaczenie przywizujemy do respektowania zasad Dojokun, lojalnoci oraz wzajemnego szacunku, które obowizuj zarówno uczniów jak i Mistrzów. W aspekcie technicznym reprezentujemy karate shotokan, którego uczylimy si przez wiele lat od Mistrzów Hidetaka Nishiyama /10 Dan/ i Hiroshi Shirai /10 Dan/.

Jestemy zwolennikami studiowania karate-do wedug jednego przekazu wbrew panujcej obecnie modzie, która prowadzi zawodników do powierzchownego poznawania sztuki poprzez wiczenie jednego karate u swojego instruktora, innego na szkoleniach a jeszcze innego przed egzaminami na stopnie mistrzowskie. Zbyt wiele róde w praktykowaniu karate-do nie powoduje podniesienia poziomu wasnej wiedzy, ale niepotrzebne zamieszanie i brak jasno sprecyzowanej drogi. Jednoczenie nie wartociujemy rónych szkó karate poniewa kade karate mona wiczy  jedynie dobrze lub le...

Czonkiem zwyczajnym W.S.I.Poland mog by krajowe stowarzyszenia kultury fizycznej których statutowym celem jest uprawianie karate shotokan lub pokrewnych dalekowschodnich sztuk i sportów walki. Czonkiem wspierajcym moe by kada osoba fizyczna lub jednostka prawna dziaajca w sferze kultury fizycznej. Czonkowie wspierajcy nie mog jednak bra udziau we wspózawodnictwie sportowym oraz nie przysuguje im bierne i czynne prawo wyborcze do wadz zwizku.

  

ZARZD  WORLD SHOTOKAN INSTITUTE - POLAND

Przewodniczcy
/Chairman/

Dyrektor Techniczny

Zbigniew Ruta

6 Dan

KKS Czarnków

Wiceprzewod.
/Vice-Chairman/

.

Krzysztof Gwizdaa

4 Dan

KKT Wacz

Sekretarz
/Secretary/

Karolina Pytel-Ruta

5 Dan

TKK Trzcianka

 .


 
    projekt, wykonanie: Dekorus