strona główna 
 

 

 W.S.I. Poland

World Shotokan Institute - Poland jest niezależnym związkiem sportowym z osobowością prawną, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2004 roku, funkcjonującym na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz "Ustawy o sporcie". Działalność związku reguluje jego statut oraz podejmowane uchwały i regulaminy.

W.S.I.Poland jest organizacją działającą według tradycyjnych japońskich zasad w której pozycja Mistrza zajmuje szczególne miejsce. Dyrektorem Technicznym naszego związku sportowego jest Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/. Wielkie znaczenie przywiązujemy do respektowania zasad Dojokun, lojalności oraz wzajemnego szacunku, które obowiązują zarówno uczniów jak i Mistrzów. W aspekcie technicznym reprezentujemy karate shotokan, którego uczyliśmy się przez wiele lat od Mistrzów Hidetaka Nishiyama /10 Dan/ i Hiroshi Shirai /10 Dan/.

Jesteśmy zwolennikami studiowania karate-do według jednego przekazu wbrew panującej obecnie modzie, która prowadzi zawodników do powierzchownego poznawania sztuki poprzez ćwiczenie jednego karate u swojego instruktora, innego na szkoleniach a jeszcze innego przed egzaminami na stopnie mistrzowskie. Zbyt wiele źródeł w praktykowaniu karate-do nie powoduje podniesienia poziomu własnej wiedzy, ale niepotrzebne zamieszanie i brak jasno sprecyzowanej drogi. Jednocześnie nie wartościujemy różnych szkół karate ponieważ każde karate można ćwiczyć  jedynie dobrze lub źle...

Członkiem zwyczajnym W.S.I.Poland mogą być krajowe stowarzyszenia kultury fizycznej których statutowym celem jest uprawianie karate shotokan lub pokrewnych dalekowschodnich sztuk i sportów walki. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub jednostka prawna działająca w sferze kultury fizycznej. Członkowie wspierający nie mogą jednak brać udziału we współzawodnictwie sportowym oraz nie przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze do władz związku.

 

ZARZĄD  WORLD SHOTOKAN INSTITUTE - POLAND

 

Przewodniczący
/Chairman/

Dyrektor Techniczny

Zbigniew Ruta

6 Dan

KKT Wałcz

Wiceprzewod.
/Vice-Chairman/

Stelcer Sławomir

2 Dan

UNSU Piła

Sekretarz
/Secretary/

Karolina Pytel-Ruta

5 Dan

KKT Wałcz

 

W.S.I.Poland prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.  Jesteśmy zwolennikami transparentności w działaniu dlatego poniżej przedstawiamy także finansowe warunki działalności w naszej organizacji. Środki na działalność statutową pochodzą głównie z dwóch źródeł: z licencji (płatne raz w roku) i opłat egzaminacyjnych (płatne każdorazowo przy egzaminie). Z kolei udział w turniejach wiąże się z opłatami startowymi, które zasilają konto organizatora zawodów - zwykle klubu członkowskiego W.S.I.Poland.

  • Licencja zawodnicza (obowiązuje wszystkich ćwiczących w W.S.I.Poland) - 30,00 zł
  • Licencja instruktora (obowiązuje instruktorów i trenerów) - 30,00 zł
  • Licencja sędziego (obowiązuje sędziów klasy A,B,C) - odpowiednio 60,00 zł, 40,00 zł, 20,00 zł
  • Licencja egzaminatora (obowiązuje egz. klasy A,B,C) - odpowiednio 60,00 zł, 40,00 zł, 20,00 zł
  • Opłata egzaminacyjna (9.1-4.1 Kyu) - 30,00 zł
  • Opłata egzaminacyjna (9-4 Kyu) - 50,00 zł
  • Opłata egzaminacyjna (3-1 Kyu) - 100,00 zł
  • Opłata egzaminacyjna (1-5 Dan) - 500,00 zł
  • Opłata startowa w turnieju - 25,00 zł za 1 konkurencję
  • Opłata za udział w szkoleniu krajowym - 50,00 zł

Wszystkim zainteresowanym współpracą odpowiemy na każde pytanie, w razie potrzeby pomożemy założyć klub i zdobyć uprawnienia instruktorskie niezbędne do prowadzenia działalności szkoleniowej w W.S.I.Poland. W ciągu kilkunastu lat pomogliśmy, bądź sami założyliśmy około 30 klubów sportowych w całej Polsce. Oferujemy również współpracę organizacyjną i sportową na profesjonalnym poziomie oraz egzaminy techniczne na stopnie uczniowskie i mistrzowskie. Oss !

 


drukuj wyślij ten link
 
    projekt, wykonanie: Dekorus